Tisztelt Szombathelyi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Közérdekű adatokon belüli,

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges doku-mentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
(vagy röviden Hatósági ügyekkel kapcsolatos információk)

közzétételi egység közadatait.

Ha azok hozzáférhetőek a honlapján, kérem a közzétételi egység pontos helyét URL hivatkozásban.

Tájékoztatom, hogy az igényelt közadatok nem hozzáférhetőek 2023. április 26-án a Közérdekű adatok oldalon itt:

https://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-szomb

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 26.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Tisztelt Szombathelyi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett adatigénylésemre tekintettel
tisztelettel tájékoztatom, hogy
a Tankerületi Központ kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló, a Klebelsberg Központ elnökének jóváhagyását követő 5. napon hatályba lépett szabályzata 16. § alapján az adatigénylést legkésőbb az (április 27-i) iktatást követő 3 napon belül megvizsgálja és intézkedik.
A Tankerületi Központ az igénynek a legrövidebb idő alatt kell eleget tegyen.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 27.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Szakály Tamás, Szombathelyi Tankerületi Központ

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten küldöm Tankerületünk válaszát 2023. április 26-án érkezett, "
Közérdekűadat igénylés - Tankerület eljárásai " tárgyú megkeresésére.

 

Fodor István tankerületi igazgató nevében és megbízásából,

tisztelettel:

 

Szakály Tamás

adatvédelmi tisztviselő

 

Szombathelyi Tankerületi Központ

9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8.

Telefon: +36 30 135 88 14

E-mail: [1][email address]

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Szigeti Viktória

Tisztelt Tankerületi Igazgató!

Válaszában megadott közzétételi helyen nem tette közzé az igényelt
pl. (5.) Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az
alapvető eljárási szabályokat,
ezek magyarázatát,
az ügyintézést segítő útmutatókst,
az ügymenetre vonatkozó tájékoztatást,
A jogszabályok jegyzékében a törvény / rendelet eljárást meghatározó vonatkozó pontos jogszabályait (paragrafust, bekezdést).

Várom az igényelt adatok megismerhetőségének biztosítását.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Szigeti Viktória

Tisztelt Tankerületi Igazgató!

A válaszban megadott forrásnak ezeket kellene tartalmaznia:

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az
alapvető eljárási szabályok,
ezek magyarázata,
az ügyintézést segítő útmutatók,
az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben
az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke,
tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és
az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt
formanyomtatványok listája.

Tájékoztatom, hogy a 8. pont listájában megnevezettek
NEM
formanyomtatványok.
Bemásolom a NEM formanyomtatványokat:
határozat,
végzés,
szakértői vélemény
bírósági ítélet

Tájékoztatom, hogy formanyomtatványt eljárásához Ön / a Tankerület tud készíteni, ha akar.

Tájékoztatom, hogy a közzétételi egysége nem felel meg a vonatkozó szabályzata és a vonatkozó jogszabályok, valamint mindezek vonatkozó mellékletei vonatkozó pontjaiban meghatározott követelményeknek. Sem formai, sem tartalmi követelményeknek.
Ez tartalmilag egy tény - jogszabály és szabályzata megsértésének bejelentése. Én nem kérek semmit, mert attól függetlenül kell Önnek intézkednie a vonatkozó jogszabályok vonatkozó bekezdéseinek megfelelően.

Mindettől függetlenül várom a vonatkozó előírásoknak, vonatkozó mellékleteknek, ezekben a vonatkozó pontoknak teljesen megfelelő helyen, formában, tartalommal közzétett, igényelt egység közzététele helyét és idejét, a helyesbítés, kiegészítés közzétételének elmulasztása esetén részemre a másolatban megküldést.

Üdvözlettel:

Szigeti Viktória

Szakály Tamás, Szombathelyi Tankerületi Központ

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten küldöm Tankerületünk válaszát 2023. május 11-én érkezett, "Re:
Közérdekűadat igénylés - Tankerület eljárásai " tárgyú megkeresésére.

 

Fodor István tankerületi igazgató nevében és megbízásából,

tisztelettel:

 

Szakály Tamás

adatvédelmi tisztviselő

 

Szombathelyi Tankerületi Központ

9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8.

Telefon: +36 30 135 88 14

E-mail: [1][email address]

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[email address]