Tisztelt Testnevelési Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat:
- hány főből áll jelenleg az egyetem tanári kara, illetve milyen az oktatók megoszlása az alábbi fokozatok szerint: tanársegéd, adjunktus, docens, tanár
- ezek közül mennyi a főállású, illetve a külsős oktató
- az oktatók közül jelenleg hányan tanítanak az egyetemen ellentételezés, díjazás nélkül.

Küldjék el azt is, hogy a teljes tanári karból jelenleg:
- hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val
- hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 11.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

TF Infó, Testnevelési Egyetem

1 Attachment

Tisztelt címzett!
Levelét továbbítottam [1]Pajor Juditnak, a [2]Rektori
Hivatal munkatársának.
Üdvözlettel,
--

[3]tf_logo_hu.png

1123 Budapest, Alkotás u. 42-48.
+36 1 487 9200
[4][TF request email]

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Szopkó Zita <[FOI #24701 email]>
Sent: Thursday, April 11, 2024 9:37
To: TF Infó <[TF request email]>
Subject: Közérdekűadat igénylés - Tanári kar
 
Tisztelt Testnevelési Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi
adatokat:
-       hány főből áll jelenleg az egyetem tanári kara, illetve milyen az
oktatók megoszlása az alábbi fokozatok szerint: tanársegéd, adjunktus,
docens, tanár
-       ezek közül mennyi a főállású, illetve a külsős oktató
-       az oktatók közül jelenleg hányan tanítanak az egyetemen
ellentételezés, díjazás nélkül.

Küldjék el azt is, hogy a teljes tanári karból jelenleg:
- hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val
- hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 11.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #24701 email]

Is [TF request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to Testnevelési
Egyetem? If so, please contact us using this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
mailto:[email address]
2. https://tf.hu/rh
https://tf.hu/rh
3. https://tf.hu/
4. mailto:[TF request email]
mailto:[TF request email]
5. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
6. http://kimittud.hu/help/officers

Tisztelt Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem!

Köszönöm szépen a levelem továbbítását, ugyanakkor szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy április 11-án elküldött közérdekű adatigénylésem 15 napos válaszadási határideje (az Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján) április 26-án, azaz közel két hete lejárt, ezért tisztelettel kérem Önöket, küldjék el az általam igényelt adatokat.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

TF Infó, Testnevelési Egyetem

1 Attachment

Tisztelt címzett!
Levelét továbbítottam ugyanoda, ahova az előzőt ([1]Rektori Hivatal,
[2]Pajor Judit), és a határidőt számonkérni is csak ott érdemes.
Ugyanakkor a biztonság kedvéért mostani levelét elküldtem [3]Magay
Andreának is, a Rektori Hivatal vezetőjének.
Üdvözlettel,
--

[4]tf_logo_hu.png

1123 Budapest, Alkotás u. 42-48.
+36 1 487 9200
[5][TF request email]

From: Szopkó Zita <[FOI #24701 email]>
Sent: Wednesday, May 8, 2024 15:23
To: TF Infó <[TF request email]>
Subject: Re: Közérdekűadat igénylés - Tanári kar
 
Tisztelt Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem!
Köszönöm szépen a levelem továbbítását, ugyanakkor szeretném felhívni arra
a figyelmet, hogy április 11-án elküldött közérdekű adatigénylésem 15
napos válaszadási határideje (az Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján)
április 26-án, azaz közel két hete lejárt, ezért tisztelettel kérem
Önöket, küldjék el az általam igényelt adatokat.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

idézett részek megjelenítése

Magay Andrea, Testnevelési Egyetem

2 Attachments

 • Attachment

  tf logo hu 5e1bbfa1 cc93 42d3 b663 5247482b99b4.png

  24K Download

 • Attachment

  tf100 signature logo 80f0cb6d 08bd 4bd8 a79a de349dbcb73e.png

  11K Download

Tisztelt Szopkó Zita!

 

Elnézést kérünk a késedelmes válaszadásért.

A napokban továbbítom Önnek a kért adatokat.

 

Üdvözlettel,

Magay Andrea

 

 

Magay Andrea
hivatalvezető

[1]tf_logo_hu.png

Rektori hivatal
1123 Budapest, Alkotás u. 42-48., K1, A403.9
[2]+36 30 583 9778 +36 1 487 9243
[3][email address]

[4]TF100_signature_logo.png

From: TF Infó <[TF request email]>
Sent: Thursday, May 9, 2024 8:22 AM
To: Dr. Pajor Judit <[email address]>
Cc: Magay Andrea <[email address]>
Subject: Fw: Közérdekűadat igénylés - Tanári kar

 

From: Szopkó Zita <[5][FOI #24701 email]>

Sent: Wednesday, May 8, 2024 15:23
To: TF Infó <[6][TF request email]>
Subject: Re: Közérdekűadat igénylés - Tanári kar

 

Tisztelt Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem!

Köszönöm szépen a levelem továbbítását, ugyanakkor szeretném felhívni arra
a figyelmet, hogy április 11-án elküldött közérdekű adatigénylésem 15
napos válaszadási határideje (az Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján)
április 26-án, azaz közel két hete lejárt, ezért tisztelettel kérem
Önöket, küldjék el az általam igényelt adatokat.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

idézett részek megjelenítése

Magay Andrea, Testnevelési Egyetem

2 Attachments

 • Attachment

  tf logo hu 5e1bbfa1 cc93 42d3 b663 5247482b99b4.png

  24K Download

 • Attachment

  tf100 logo 5d17e51d 4b14 4736 840e be44818acfb2.png

  10K Download

Tisztelt Szopkó Zita!

 

Íme a számok:

 

Pozíció Fő Ebből főállású (fő)
Egyetemi tanár 10 9
Egyetemi docens 45 38
Adjunktus 21 16
Tanársegéd 31 28
Mesteroktató 15 13
Tanár 17 15
Összesen 139 119

 

Tanársegéd, három évnél régebbi PhD-vel: 0 fő
Habilitált oktató docensnél alacsonyabb fokozattal: 0

Az oktatók közül jelenleg hányan tanítanak az egyetemen ellentételezés,
díjazás nélkül: 0 fő.

Óraadó megbízási jogviszonyban álló: 115 fő

 

Üdvözlettel,

Rektori Hivatal

Magay Andrea
hivatalvezető

[1]tf_logo_hu.png

Rektori hivatal
1123 Budapest, Alkotás u. 42-48., K1, A403.9
[2]+36 30 583 9778 +36 1 487 9243
[3][email address]

[4]TF100_logo.png

From: Magay Andrea
Sent: Thursday, May 9, 2024 4:46 PM
To: [FOI #24701 email]
Subject: RE: Közérdekűadat igénylés - Tanári kar

 

Tisztelt Szopkó Zita!

 

Elnézést kérünk a késedelmes válaszadásért.

A napokban továbbítom Önnek a kért adatokat.

 

Üdvözlettel,

Magay Andrea

 

 

From: TF Infó <[5][TF request email]>
Sent: Thursday, May 9, 2024 8:22 AM
To: Dr. Pajor Judit <[6][email address]>
Cc: Magay Andrea <[7][email address]>
Subject: Fw: Közérdekűadat igénylés - Tanári kar

 

From: Szopkó Zita <[8][FOI #24701 email]>

Sent: Wednesday, May 8, 2024 15:23
To: TF Infó <[9][TF request email]>
Subject: Re: Közérdekűadat igénylés - Tanári kar

 

Tisztelt Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem!

Köszönöm szépen a levelem továbbítását, ugyanakkor szeretném felhívni arra
a figyelmet, hogy április 11-án elküldött közérdekű adatigénylésem 15
napos válaszadási határideje (az Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján)
április 26-án, azaz közel két hete lejárt, ezért tisztelettel kérem
Önöket, küldjék el az általam igényelt adatokat.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

idézett részek megjelenítése