Tisztelt Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat:
- hány főből áll jelenleg az egyetem tanári kara, illetve milyen az oktatók megoszlása az alábbi fokozatok szerint: tanársegéd, adjunktus, docens, tanár
- ezek közül mennyi a főállású, illetve a külsős oktató
- az oktatók közül jelenleg hányan tanítanak az egyetemen ellentételezés, díjazás nélkül.

Küldjék el azt is, hogy a teljes tanári karból jelenleg:
- hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val
- hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 11.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Tisztelt Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem!

Április 11-án elküldött közérdekű adatigénylésem 15 napos válaszadási határideje (az Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján) április 26-án, azaz közel két hete lejárt, ezért tisztelettel kérem Önöket, küldjék el az általam igényelt adatokat.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Nagy Réka Emese, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

1 Melléklet

Tisztelt Szopkó Zita!
Megtenné, hogy továbbítja az áprilisi üzenetet ismételten? Sehol nem
találok Öntől ilyen dátummal levelet. (2023 decemberi és 2021 júliusi
találataim vannak.)
Amint megkapom, továbbítom.
Köszönöm szépen!
Üdvözlettel:  Nagy Réka
Nagy Réka Emese
kommunikációs munkatárs
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Károly Róbert Campus

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Szopkó Zita <[FOI #24699 email]>
Elküldve: 2024. május 8., szerda 15:21
Címzett: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) <[Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem request email]>
Tárgy: Re: Közérdekűadat igénylés - Tanári kar
 
Tisztelt Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem!

Április 11-án elküldött közérdekű adatigénylésem 15 napos válaszadási
határideje (az Infotv. 29. § (1) bekezdése alapján) április 26-án, azaz
közel két hete lejárt, ezért tisztelettel kérem Önöket, küldjék el az
általam igényelt adatokat.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[FOI #24699 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:

[1]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.hu/help/officers

Tisztelt Nagy Réka Emese!

Ez volt az eredeti adatigénylésem szövege, amint az ezen az oldalon is látható, 2024. április 11-én küldtem el: https://kimittud.hu/request/24699/

"Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat:
- hány főből áll jelenleg az egyetem tanári kara, illetve milyen az oktatók megoszlása az alábbi fokozatok szerint: tanársegéd, adjunktus, docens, tanár
- ezek közül mennyi a főállású, illetve a külsős oktató
- az oktatók közül jelenleg hányan tanítanak az egyetemen ellentételezés, díjazás nélkül.

Küldjék el azt is, hogy a teljes tanári karból jelenleg:
- hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val
- hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal."

Előre is köszönöm a választ és a segítséget.

Üdvözlettel,
Szopkó Zita

Nagy Réka Emese, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

1 Melléklet

Köszönöm szépen!
Továbbítottam is a főnökömnek.
Nagy Réka Emese
kommunikációs munkatárs
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Károly Róbert Campus

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Szopkó Zita <[FOI #24699 email]>
Elküldve: 2024. május 8., szerda 15:33
Címzett: Nagy Réka Emese <[email address]>
Tárgy: Re: Közérdekűadat igénylés - Tanári kar
 
Tisztelt Nagy Réka Emese!

Ez volt az eredeti adatigénylésem szövege, amint az ezen az oldalon is
látható, 2024. április 11-én küldtem el:
[1]https://kimittud.hu/request/24699/

"Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi
adatokat:
- hány főből áll jelenleg az egyetem tanári kara, illetve milyen az
oktatók megoszlása az alábbi fokozatok szerint: tanársegéd, adjunktus,
docens, tanár
- ezek közül mennyi a főállású, illetve a külsős oktató
- az oktatók közül jelenleg hányan tanítanak az egyetemen ellentételezés,
díjazás nélkül.

Küldjék el azt is, hogy a teljes tanári karból jelenleg:
- hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val
- hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal."

Előre is köszönöm a választ és a segítséget.

Üdvözlettel,
Szopkó Zita

idézett részek megjelenítése

Pusztay Gabriella Zsófia, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Tisztelt Szopkó Zita!
 
Hivatkozva a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemnek 2024. május 8-án,
emailen küldött, „Közérdekûadat igénylés – Tanári Kar” tárgyú, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 28. § (1) bekezdése alapján
benyújtott közérdekû adatigénylésére az Info tv. 29. § (1) bekezdésében
meghatározott határidõn belül a következõkrõl kívánom tájékoztatni:
 
1., Hány fõbõl áll jelenleg az egyetem tanári kara, illetve milyen az
oktatók megoszlása az alábbi fokozatok szerint: tanársegéd, adjunktus,
docens, tanár?
 
Az „egyetem tanári kara” megjelölés alatt az oktatói munkakörben
foglalkoztatott munkavállalókat számoltuk, abszolút létszámmal, így ez a
szám: 647 fõ, ebbõl tanársegéd 87 fõ, adjunktus 146 fõ, fõiskolai docens 6
fõ, egyetemi docens 315 fõ, fõiskolai tanár 10 fõ, egyetemi tanár 83 fõ.
 
2., Ezek közül mennyi a fõállású, illetve a külsõs oktató?
 
647 fõ a munkaviszonyban álló munkavállaló oktató, rajtuk kívül 253 fõ
külsõ óraadó oktató vesz részt az oktatásban.
 
3., Az oktatók közül jelenleg hányan tanítanak az egyetemen
ellentételezés, díjazás nélkül?
 
Díjazás nélkül az oktatásban közérdekû önkéntes szerzõdés keretében 8 fõ
vesz részt.
4., Küldjék el azt is, hogy a teljes tanári karból jelenleg:
4.1., Hány tanársegéd rendelkezik három évnél régebbi PhD-val?
 
3 fõ tanársegéd rendelkezik 3 évnél régebbi PhD-val
 
4.2., Hány habilitált oktató rendelkezik docensnél alacsonyabb fokozattal?
 
Nyilvántartásunk szerint nincs habilitációval rendelkezõ tanársegéd vagy
adjunktus.
 
Kérem a jelen – adatigénylésre adott – tájékoztatásom szíves
tudomásulvételét és elfogadását.
Üdvözlettel:
Pusztay Gabriella
Központvezetõ
Médiaközpont

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
2100 Gödöllõ, Páter K. u. 1.
Tel.: 06-28-522-000/1013
Mobil: 06-20-204-3725