Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Információim szerint Önök több polgármesteri tanácsadót alkalmaznak. Ha nem kötöttek velük megbízási szerződést, akkor kérem nyilatkozzanak arról, hogy ezeket a tanácsadókat milyen formában alkalmazzák, pontositva azt, hogy kit, milyen szakterülettel és milyen anyagi ellentételezéssel alkalmaznak?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 13.

Üdvözlettel:

Rácz Zoltán

kozadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Rácz Zoltán Úr!

 

Az önkormányzati főtanácsadók foglalkoztatása a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 239.§ alapján történik.

 

Az alábbi táblázatban találja a jogviszonyukra vonatkozó adatokat:

 

Belépés dátuma Név Munkakör/Feladatkör Bruttó bér
(Ft)
2019.11.04 Dr. Király polgármesteri titkárságvezető
Katalin 389 200
2019.11.04 Tukacs István egészségügyi területért felelős
önkormányzati főtanácsadó 452 400
2019.11.06 Bögös Krisztina sajtófőnök
Adrienn 210 600
2019.11.07 Hadnagy Miklós kabinetvezető 380 600
2019.11.12 Szentesi Ferenc külső kapcsolatokért felelős
tanácsadó 500 000
2019.11.18 Newman Sarah kulturális tanácsadó
Tímea 420 000

 

 

Üdvözlettel:

 

dr. Szegedi Gábor

aljegyző – főosztályvezető

Igazgatási Főosztály

Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Telefon: 437-8532

Fax: 437-8850

 

 

idézett részek megjelenítése