Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2006.01.01. és 2015.01.22. között tanácsadói szerződéssel foglalkoztatottak listáját, amely tartalmazza a megbízások tárgyát, időtartamát és díjazását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 22.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Buza Orsolya,

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából
eljárva, csatoltan megküldöm az Ön részére közérdekű adat kiadása iránti
kérelmére válasziratunkat.

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzat
                         Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Tisztelt dr. Buza Orsolya!

Kérésének megfelelően pontosítom igénylésemet, az alábbiak szerint:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2006.01.01. és 2015.01.22. között kötött, tanácsadásra irányuló megbízási szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződések tárgyát, időtartamát és összegét, a szerződéskötések dátumát, és a szerződő felek nevét.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Buza Orsolya,

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva, csatoltan
küldöm a közérdekű adat kiadása iránti kérelmére vonatkozó válasziratot.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Tisztelt dr. Buza Orsolya!

Ezesetben kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2006.01.01. és 2015.01.22. között kötött valamennyi olyan polgári jogi szerződések listáját (tárgyuktól függetlenül), amelyekben az önkormányzat a szolgáltatásért díjat fizetett.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Buza Orsolya,

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében csatoltan küldöm a
közérdekű adatigénylésére vonatkozó válasziratot.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, csatoltan
küldöm az adatigénylésében kért adatokat 2006. január 1. és 2010. december
31. napja közötti időszakra vonatkozóan. A további szerződések listáját
rövidesen megküldjük az Ön részére.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya

Buza Orsolya,

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal megbízásából eljárva, közérdekű
adat kiadása iránti kérelmére, csatoltan megküldöm Kazincbarcika Város
Önkormányzatánál 2011-2015. évben megbízási szerződés alapján
foglalkoztatottak listáját.

Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya