Tanácsadói szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem szíveskedjenek megadni, hogy 2019.10.01. óta milyen tanácsadói szerződéseket kötöttek, pontosan megnevezve a a tanácsadók nevét és a tanácsadói szerződés indokát, a szerződés havi ellenértékét.
Ezen szerződéseket küldjék el részemre.
Kérem küldjék el a kiválasztással kapcsolatos összes dokumentumot ( volt-e ajánlattételi felhívás, beadott pályázat, vállalási árak versenyeztetése ) és jelöljék meg, hogy miért ezekkel a tanácsadókkal szerződtek.

Kérem küldjék el részemre, hogy ezek a tanácsadók eddig milyen jellegű munkát végeztek az önkormányzat számára és ennek milyen írásos nyoma van? A készült írásos tancsadásokat szintén szíveskedjenek részemre elküldeni.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 11.

Üdvözlettel:

Rácz Zoltán

infoka, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Rácz Norbert!

2019. december 11-én „Tanácsadói szerződések” tárgyában küldött közérdekű adat igénylése kapcsán a melléklet levélben küldjük a választ.

Tisztelettel:

[Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése