Tanácsadói szerződések

A(z) Semmelweis Egyetem által végrehajtandó, az igénylés kezelésével kapcsolatos belső felülvizsgálatra várakozik.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem által 2012. január 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között kötött valamennyi tanácsadói, alvállalkozói szerződést tartalmazó listát, amely feltünteti egyenként a szerződő fél pontos megnevezését, a szerződés tárgyát és annak értékét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 3.

Üdvözlettel:

Geödy Péter

Rektori Hivatal, Semmelweis Egyetem

1 Melléklet

Ikt.szám: KS/RH/1945-7/2014.

Geödy Péter

részére

 

 

 

Tisztelt Geödy Péter Úr!

 

Köszönettel megkaptam közérdekű adatigénylésével kapcsolatos, „Tanácsadói
szerződések” tárgyú megkeresését.

 

Kérése, hogy a 2012. január 1. és az adatigénylés benyújtás közötti
időszakban valamennyi tanácsadói, alvállalkozói szerződést tartalmazó
listát, amely feltünteti egyenként a szerződő fél pontos megnevezését, a
szerződés tárgyát és annak értékét, továbbítsuk az Ön részére elektronikus
úton.

 

Tekintettel arra, hogy az alvállalkozói szerződésekben az egyetem nem
szerződő fél, kérem, hogy a Semmelweis Egyetem Szenátusának 54/2012. sz.
hat. 3. §. (6) bekezdése alapján, „Amennyiben az igény nem egyértelmű –
így különösen, ha az nem tartalmazza az igény teljesítéséhez szükséges
adatokat, ideértve azt is, ha az igény részleteinek összessége alapján nem
állapítható meg a megismerni kívánt adatok köre – az igényt teljesítő
szervezeti egység az igénylőt haladéktalanul felhívja az igény pontosítása
céljából.”  – szíveskedjék adatigénylési kérelmét pontosítani.

 

Felhívom figyelmét a Semmelweis Egyetem Szenátusának 54/2012. sz. hat. 3.
§. (7) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan: „Amennyiben az igénylő az
igény pontosítására irányuló felhívásra nem válaszol, az igényt
visszavontnak kell tekinteni. Erről az igénylőt felhívásban figyelmeztetni
kell.”

 

Budapest, 2014. november 11.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Balitzky Alexandra  

 

Semmelweis Egyetem
Rektori Hivatal
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Tisztelt Rektori Hivatal!
Tisztelt Dr. Balitzky Alexandra!

Kérésére igénylésem természetesen a tisztánlátás végett szívesen pontosítom, ez esetben kérem, hogy küldjék meg a részemre mindazon a 2012. január 1. és az adatigénylés benyújtás közötti vonatkozó tanácsadói szerződések listáját, amelyeket az egyetem szerződő félként kötött, amelyben feltüntetik egyenként a szerződő fél pontos megnevezését, a szerződés tárgyát, a szolgáltatás megnevezését, időtartamát és annak ellenértékét, díját.

Előre is köszönöm a segítségüket!

Üdvözlettel:

Geödy Péter

Rektori Hivatal, Semmelweis Egyetem

1 Melléklet

Ikt.szám: KS/RH/1945-24/2014.

 

 

Geödy Péter

részére

 

 

 

Tisztelt Geödy Péter Úr!

 

Köszönettel megkaptam válaszlevelét, mely a közérdekű adatigénylésének
pontosításáról szól. Levelét átolvasva további kérdések merültek fel
adatkérésével kapcsolatban.

 

Kérem, szíveskedjék újabb pontosítást adni arról, hogy a tanácsadói
szerződések körébe a tevékenység jellege szerinti tanácsadás illetve a
„szaktanácsadás” fogalma beleértendő-e. Egyben tájékoztatom, hogy az
igényelt adatok nagy száma miatt az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (2)
bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbítom az adatigénylésének
teljesítését. 

 

Budapest, 2014. november 17.

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Balitzky Alexandra  

 

Semmelweis Egyetem
Rektori Hivatal
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Tisztelt Rektori Hivatal!
Tisztelt Dr. Balitzky Alexandra !

Kérdésére, az igénylést tovább pontosítva, úgy vélem, hogy a tanácsadói szerződések körébe a tevékenység jellege szerinti tanácsadás illetve a „szaktanácsadás” fogalma is beleértendő.

Köszönöm a tájékoztatást és a segítségét!

Üdvözlettel:

Geödy Péter

Rektori Hivatal, Semmelweis Egyetem

2 Melléklet

Ikt.szám: KS/RH/1945-36/2014.

Geödy Péter                                                            

részére

                                                                                                         
    

 

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

 

Tisztelt Geödy Péter Úr!

 

 

„Közérdekű adatigénylés – Tanácsadói szerződések” tárgyú e-mail
megkeresésére válaszolva, mellékelten küldöm a Semmelweis Egyetem
adatszolgáltatását.

 

Budapest, 2014. december 05.

 

 

                                  

                                                           Tisztelettel:

 

                                                                                  
          dr. Balitzky Alexandra

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db.

 

Semmelweis Egyetem
Főtitkár
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[SE request email]

Tisztelt Rektori Hivatal!
Tisztelt dr. Balitzky Alexandra!

Köszönöm a megküldött adatokat, azonban szeretném Önöket megkérni, hogy küldjék el újra a táblázatot, mivel a szerződések tárgyának megnevezése során, vélhetően az adatok formázásából adódóan egyes sorok megnevezése hiányos, illetve nem egyértelműen értelmezhető.

Üdvözlettel:

Geödy Péter

Rektori Hivatal, Semmelweis Egyetem

1 Melléklet

Ikt.szám: KS/RH/1945-39/2014.

Geödy Péter                                                            

részére

                                                                                                         
    

 

Tárgy: közérdekű adatigénylés

 

 

 

Tisztelt Geödy Péter Úr!

 

 

Köszönettel megkaptam levelét, melyben jelzi, hogy a korábban az Ön
részére megküldött, a Semmelweis Egyetem 2012-2014. évre vonatkozó
tanácsadói szerződéseket összefoglaló táblázatnak a szerződés tárgyát
elnevezésű oszlopában szereplő adatok hiányosak, azok kiegészítését kéri.

 

Tájékoztatom, hogy a szerződések kigyűjtése az Egyetemen használt
információs adatbázisból történt, melyet a szervezeti egységek külön-külön
kezelnek, valamint a beírható karakterek száma sem korlátlan, ebből
adódhat az, hogy bizonyos szerződéseknél a tárgy oszlopban (pl.:
„könyvvizsgálói feladatok ellát”) nem teljes szavak szerepelnek, csak
szótagok.

 

Amennyiben jelzi felénk, hogy mely szerződés tárgya nem kivehető pontosan,
úgy azokat az érintett szervezeti egységtől megigényeljük, azonban ez
hosszabb időt vehet igénybe.

 

Budapest, 2014. december 12.

 

 

                        Szíves megértését kérve, tisztelettel:

 

                                                                                  
          dr. Balitzky Alexandra

 
 
Semmelweis Egyetem
Főtitkár
1085 Budapest, Üllői út 26.
Tel: +36-1-459-1500, +36-1-2660450
E-mail:
[email address]
[1][SE request email]

 
>>> Geödy Péter<[FOI #3345 email]> 2014.12.10. 14:31
>>>
Tisztelt Rektori Hivatal!
Tisztelt dr. Balitzky Alexandra!

Köszönöm a megküldött adatokat, azonban szeretném Önöket megkérni, hogy
küldjék el újra a táblázatot, mivel a szerződések tárgyának megnevezése
során, vélhetően az adatok formázásából adódóan egyes sorok megnevezése
hiányos, illetve nem egyértelműen értelmezhető.

Üdvözlettel:

Geödy Péter

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt dr. Balitzky Alexandra!

Kérésnek megfelelően szeretném jelezni, hogy véleményem szerint az önök által megküldött "Semmelweis Egyetem tanácsadói szerződések, 2012-2014" című dokumentumban alábbiakban felsorolt szerződések tárgya hiányos, ezért kérem azok utólagos pótlását:

2012.01.01 PRO-Rata Tanácsadó és Szolg. Kft Tanácsadóként felújítási-beruh
2012.01.01 Egon & Éva Semmelweis Egyetemet Evasys fe
2012.01.01 Dr Berta Gyöngyvér Jogi tanácsadás, szerződéskész
2012.02.01 Cégügyek Városa Kft Elektronikus szenátusi rendzse
2012.01.02 HBCS Audit Kft TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-00
2012.01.03 Leves Bt. TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0008
2012.01.05 Csontos és társa Kft TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008
2012.01.05 VL-SUGÁR Egészségügyi Bt TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008
2012.01.05 DIGERO KFT. TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008
2012.01.05 BORIMED KFT TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008
2012.01.15 Dr Gaál Istvánné német szakfordító TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008
2012.01.30 DEXTRAMEDIA KFT TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0008
2012.01.31 Egészséges Élet Kft. 2011/2012 tanév tavaszi félév
2012.02.02 Sebestyén Edit TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0008
2012.03.01 Elek Attiláné Betegellátás biztosítása havi
2012.04.02 Semmelweis Innovációs Központ Kft. TTI Honlap üzemeltetése, karba
2012.04.02 SGS Hungária Kft. ISO 9001:2008 Kiterjesztő Audi
2012.05.25 KOGNANCIA GAZD.TANÁCSADÓ BT. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0015
2012.05.27 EDGE 2000 Kft TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-00
2012.07.09 Géher Bt. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0015
2012.07.13 Egészséges Magyarországért Központ Közhasznú Kft
TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0008
2012.08.01 GYALÁN EÜ.-I SZOLG. KFT. TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0008
2012.09.01 Semmelweis Beszerzési Kft. 35525-3-/2012/KOIR Kölyökatlét
2012.09.10 THINK7 CONSULTING GROUP KFT TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-00
2012.09.10 OKFI Innovációs Szolg. Kft. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-00
2012.09.11 Proactive Management Consultin TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-00
2012.09.11 Szinergia Kft. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-00
2012.09.15 Egon & Éva Tanácsadói munka ISO lefolytat
2012.09.17 Krea-Team Eü. szakd.-k kötelező továbbk
2012.10.15 Semmelweis Pályázati és Innov. Köz Projektmenedzsmentet segítő tev
2012.10.16 Krea-Team Eü. szakd.-k kötelező továbbk
2012.10.24 Consultatio Kft. SE részére elkészített 2012-13
2012.10.29 Tímár László Korányi Projekttel kapcsolatba
2012.10.29 Lab-Hosp Bt. Korányi Projekt keretében létr
2012.10.31 Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna SE-ETK Karrier Iroda tevékenys
2012.10.31 Dr. Sztrilich András Péter Munkajogi tanácsadás magyar és
2012.10.31 A - DIKTUSZ KFT. Addiktológiai tanácsadás hallg
2012.10.31 OKFI Innovációs Szolg. Kft. Megvalósíthatósági tanulmány k
2012.11.01 Dentalsoft Bt. Írásbeli záróvizsga tesztkérd
2012.11.03 MBA CONSULTING KFT Medikai és gazdálkodási inform
2012.12.01 PHARMALINE BT Webmesteri és webfejlesztői te
2012.12.03 ODETRON KFT TÁMOP-4.1.2.A/1-1 /1-2011-0015
2012.12.20 Subai Józsefné Subai Józsefné GMP tanfolyam tervezés,sz
2012.12.20 Dr Schuler Dezső Szakmai tanácsadás az onkológi
2013.01.01 Egon & Éva Semmelweis Egyetem Evasys
2013.02.04 Pagát Bt. pénzügyi és gazdálkodási szolg
2013.03.18 Equinox Consulting Kft KMOP-4.3.1/A_2-09-2f-2010-0001
2013.03.26 Péter és Pál Bt HBCS gyakorlati oktatása, kórl
2013.03.26 Intercontact Budapest Kft. Fordítás WHO 2012/247974-1 sze
2013.03.26 Intercontact Budapest Kft. Fordítás WHO 2012/248700-0 sz
2013.04.01 Dr. Fejes Erzsébet 2,20 Ft/leütés SZJ 74.85.13.0
2013.04.01 EDUCA Felsőoktatási Kutatási- és Tanácsadó Bt oktató munka hallgatói vélemény
2013.04.04 ID Kártya Kft. Biofizika és ..... alapjai
2013.04.29 ID Kártya Kft. SE-ETK hallgatói számára stres
2013.04.29 Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna SE-ETK hallgatói számára probl
2013.04.29 Dr. Sztrilich András Péter Karrier iroda tevék. ikapcsoló
2013.04.29 A - DIKTUSZ KFT. Addiktológiai tanácsadás
2013.05.01 Agapántusz Ker. és Szolg. Bt. A belgyógyászat alapjai fogorv
2013.05.01 Pro-Homine Gyógyító Oktató Bt. A belgyógyászat alapjai fogorv
2013.05.01 F-CAR GROUP BT A belgyógyászat alapjai fogorv
2013.06.10 KOGNANCIA GAZD.TANÁCSADÓ BT. TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0015
2013.06.27 DR. NYOLCZAS LÁSZLÓ ügyvéd KMOP-4.3.1/A_2-09-2f-2010-0001
2013.07.31 FIRST BRIDGE CAPITAL BT. Régi neve: Sapi-Cons TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0015
2013.09.12 Nemerkényi Bt Fordítás - Serious Sports proj
2013.09.13 TFSZ Kft KTIA_AIK:12-1-2013-0005 "nEuro
2013.09.18 Péter és Pál Bt HBCS gyakorlati oktatása, kórl
2013.10.29 Dr Ágoston Péter Onko-team-ben történő sugárter
2013.10.29 ID Kártya Kft. SE-ETK hallgatói számára krízi
2013.10.29 Dr. Sztrilich András Péter Munkajogi tanácsadás Karrier I
2013.10.29 Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna Krízis intervenció problémameg
2013.10.29 A - DIKTUSZ KFT. SE-ETK Karrier Iroda magyar és
2013.11.21 Devise Hungary Kft. Kutatói attitűdformálás és sza
2014.03.31 Audit Network Hungary Kft. SE Dalkia Energia Kft.-vel fen
2014.03.31 National Development Consulting Projektfejles Innovációs Kp. kialakításávalé

Üdvözlettel:

Geödy Péter