Tanácsadási, alvállalkozói szerződések listája

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Közalapítvány által 2009. január 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között kötött valamennyi tanácsadói, alvállalkozói szerződést tartalmazó listát, amely feltünteti egyenként a szerződő fél pontos megnevezését, a szerződés tárgyát és annak értékét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 19.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

XX. Század Intézet, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

Tisztelt Bodoky Úr!

Figyelemmel arra, hogy közérdekű adatigénylés iránti kérelme nem egyértelmű, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28.§ (3) bekezdése alapján ezúton felhívom, hogy adatigénylését 15 napon belül az alábbiak szerint pontosítani szíveskedjék:
1. Mit ért tanácsadói szerződésen - e körben kizárólag azon szerződések listájára vonatkozik az igény, melynek egyedüli tárgya tanácsadás?
2. Mit ért alvállalkozói szerződésen - e körben kizárólag azon, Ptk. szerinti vállalkozási szerződésekről készült kimutatásra vonatkozik-e az igény, melyek fővállalkozói szerződéshez kapcsolódnak és azok tárgya valamely, Közalapítvány által kötött vállalkozási szerződésben vállalt munka elvégzése?
3. Mit ért a szerződés értékén? - a szerződés szerinti partner részére határozott idejű szerződés esetén, a kifizetett teljes díjazás összegét, ill, határozatlan időtartamú megbízás esetén milyen összeget?

Üdvözlettel:
Schmidt Mária
főigazgató
Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Főigazgató Asszony!

Ezúton köszönöm viszonválaszát.

Kérem, a listában valamennyi olyan szerződést szíveskedjen feltüntetni, amelynek a tárgya részben vagy egészben tanácsadás; akkor is, ha a szerződés alapvetően nem erre irányul.

Az alvállalkozói szerződések tekintetében kérem mindazon szerződések feltüntetését, amelyekben vagy a Közalapítvány látott el alvállalkozói feladatokat, vagy a Közalapítvány áll a megrendelő pozíciójában és a szerződés lehetővé teszi alvállalkozó bevonását.

A szerződés értékén a szerződésben meghatározott árat értem, amelyet a Közalapítvány a szerződő félnek (feleknek) megfizet(ett). Amennyiben nem egyszeri kifizetés történt, kérem, hogy az összesen kifizetett összeget szíveskedjen feltüntetni, még fennálló szerződés esetében pedig az adatigénylés benyújtásáig megfizetett összeget.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

XX. Század Intézet, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

Tisztelt Bodoky Úr!

Figyelemmel arra, hogy az adatigénylés teljesítése hosszabb időt vesz igénybe, az Info. tv. 29.§(2) alapján, az Ön által kért kimutatás kiadásának teljesítését további 15 nappal meghosszabbítjuk.
Mivel az egyedi kimutatás elkészítése - a nagyszámú szerződés feldolgozására is figyelemmel - másolat készítést és szkennelést is igényel, annak várható költségéről külön levélben tájékoztatjuk majd, melynek előlegezését az Info. tv. 29.§ (4) bekezdésére figyelemmel, kénytelen leszünk Öntől igényelni.

Üdvözlettel:
Dr. Schmidt Mária
főigazgató
Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

idézett részek megjelenítése

XX. Század Intézet, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány

1 Attachment

  • Attachment

    UTF 8 B VGFuw6Fjc2Fkw7NpIHN6ZXJ6xZFkw6lzZWtfw6F0bMOhdHN6w7Nu UTF 8 B YWsucGRm.pdf

    0K Download View as HTML

Tisztelt Bodoky Úr!

Hivatkozva 2014. június 19-én küldött adatigénylésére, valamint az ügyben folytatott korábbi levelezésünkre, mellékelten küldöm az Ön részére a Közalapítvány által 2009. január 1-je és a tárgyi adatigénylés benyújtása között kötött tanácsadói, alvállalkozói szerződéseket tartalmazó listát, amelyben feltüntettük egyenként a szerződő fél pontos megnevezését, a szerződés tárgyát és annak értékét.
Kérem, hogy szíveskedjék jelezni, ha az adott listában szereplő bármely szerződésről elektronikus másolatot igényel. Tájékoztatom arról, hogy bármely szerződésről elektronikus másolatot - a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – kizárólag a szkennelési költség előzetes megtérítése esetén áll módunkban küldeni. A szkennelés költsége 150,- Ft. + ÁFA/szkennelt oldal, melyről számlát állítunk ki az adatigénylő részére.
Üdvözlettel,
Dr. Schmidt Mária
főigazgató

idézett részek megjelenítése