Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem által konzorciumi partnerként elnyert TÁMOP 4.1.1/C-12/1/KONV-2012-001 pályázat révén kapott források milyen összegben és tételesen mire voltak fordíthatóak. Továbbá szeretném megtudni, hogy történt e ellenőrzés a projekt megvalósulását és annak mikéntjét illetően.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 14.

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Pályázat (ME), Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Tisztelt Pályázó!

 

Köszönettel fogadtuk a Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálatához küldött
megkeresését, melyre munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül
válaszolnak.

 

A válasz megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

 

Továbbiakban felmerülő kérdéseit a honlapon történt regisztrációt és
belépést követően elérhető [1]http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat
felületen, valamint  a 06 1/896-0000-as, normál díjazású tarifával hívható
ügyfélszolgálati telefonszámon is felteheti munkatársainknak. 

 

Üdvözlettel:

 

Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat

Telefonos elérhetőség: 06 1/896-0000

Elektronikus elérhetőség: [2]http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

További információk: [3]http://palyazat.gov.hu

 

idézett részek megjelenítése

Pályázat (ME), Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2 Attachments

Tisztelt Kovács Ákos!

 

A Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálatához érkezett tárgyában az Emberi
Erőforrások Minisztériumától, mint Közreműködő Szervezettől kapott
információk alapján a mellékletben csatolt válaszüzenetben tájékoztatjuk.

 

Köszönjük a megkeresést!

 

Továbbiakban felmerülő kérdéseit a [1][NFÜ request email] email címen is
felteheti munkatársainknak.

 

Üdvözlettel:

 

 

Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat
Telefonszám: 06-1/896-0000
E-mail: [2]http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

További információk:

[3]http://www.szechenyi2020.hu/

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt NFÜ!

Teljes névként csupán az alábbi szerepel:
"TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010. sz. projekt"

Üdvözlettel:

Kovács Ákos

Pályázat (ME), Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

3 Attachments

Tisztelt Kovács Ákos!

 

A Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálatához érkezett megkeresése tárgyában az
alábbiakról tájékoztatjuk az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott
információk alapján.

 

Jelen levelünk mellékleteként küldjük Önnek a közérdekű adatigénylés során
kért adatokat.

 

Köszönjük a megkeresést!

 

Továbbiakban felmerülő kérdéseit a [1][NFÜ request email] email címen is
felteheti munkatársainknak.

 

Üdvözlettel:

 

 

Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat
Telefonszám: 06-1/896-0000
E-mail: [2]http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

További információk:

[3]http://www.szechenyi2020.hu/

 

idézett részek megjelenítése