Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- A nyertes pályázók melyik napon nyújtották be pályázatukat?
- Ezek a pályázatok melyik napon érkeztek be?
- A pályázatok augusztusi értékelése óta milyen munkálatokat végeztek a februári eredményhirdetésig?
- A honlapon található 3 nyertesen kívül várható-e, hogy további nyerteseket hirdessenek?
- Ha nem, akkor miért nem alkalmazzák erre a pályázatra a TÁMOP 3.1.4 pályázat kapcsán született 1483/2012 (XI.7.) Kormányrendelet 2. pontjában foglaltakat?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. február 4.

Üdvözlettel:

Wágner Tamás

NFÜ Központi Publikus Cím,

Tisztelt Pályázó!

 

Köszönettel fogadtuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez küldött
megkeresését, melyre munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül
válaszolnak.

 

A válasz megérkezéséig szíves türelmét és megértését kérjük.

 

Egyúttal tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
működtetett Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége megváltozott.
Kérdéseikkel a [1]www.nfu.hu honlapon történt regisztrációt és belépést
követően az e-Ügyfélszolgálat menüpont alatt fordulhatnak ügyintézőinkhez
az alábbi link alatt:

 

http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

Továbbiakban felmerülő kérdéseit az Ügynökség telefonos ügyfélszolgálatán,
a 40/638-638-as kék számon, valamint a honlapon elérhető E-ügyfélszolgálat
felületen is felteheti munkatársainknak. 

 

Üdvözlettel:

Ügyfélkapcsolati Osztály 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Kék szám: 06-40/638-638

E-mail: [2][NFÜ request email]

További információk: [3]www.nfu.hu

idézett részek megjelenítése

NFÜ Központi Publikus Cím,

Tisztelt Wágner Tamás!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez érkezett TÁMOP-3.4.3-11 Iskolai tehetséggondozás c. pályázattal kapcsolatos megkeresésére az alábbiakról tájékoztatjuk.

Az NFÜ honlapján a 2011. évi CXII. törvény szerinti közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerhetők. A www.nfu.hu oldalon szereplő nyilvános adatok és statisztikák elérhetőek és megismerhetőek az érdeklődők számára, az „Eredmények” menüponton belül az „aktuális statisztikák” menüpontban. A támogatott projektekről részletesen az „Eredmények” menüpont alatt, a „Támogatott projektkereső” felületen tájékozódhatnak az érdeklődők. A levelében feltett kérdések részben a döntés előkészítés szakaszára irányulnak, amelynek adatai nem nyilvánosak. A döntés, vagyis a végeredmény nyilvános adat, így a nyertes pályázókra vonatkozó nyilvános információk a honlapon is szerepelnek. A TÁMOP-3.4.3-11/1-2 Iskolai tehetséggondozás című pályázatokra - mivel a forrásigénye elérte a rendelkezésre álló források összegét - a honlapon 2012. július 13-án megjelent közleményben foglaltaknak megfelelően, a 2012. július 16-án éjfélig postára adott pályázatok kerültek elbírálásra. A pályázatok elbírálásánál az értékelési szakaszt, majd a döntést követően, amennyiben az Ügynökség rendelkezésére áll a nyertes pályázatok listája, az eredmény az NFÜ honlapján kerül közzétételre. Szíves megértést köszönjük!

Köszönjük a megkeresést!

Továbbiakban felmerülő kérdéseit az Ügynökség telefonos ügyfélszolgálatán, a 40/638-638-as kék számon, valamint a honlapon elérhető E-ügyfélszolgálat felületen is felteheti munkatársainknak.

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által működtetett Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége 2012. július 2-tól megváltozott. Kérdéseikkel a www.nfu.hu honlapon történt regisztrációt és belépést követően az e-Ügyfélszolgálat menüpont alatt fordulhatnak ügyintézőinkhez az alábbi link alatt:

http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Szíves figyelmébe ajánljuk új honlapunkat, valamint az Új Széchenyi Terv Facebook-oldalát:
www.ujszechenyiterv.gov.hu
http://www.facebook.com/EgyuttFejlodunk

Kérjük, látogassa és kövesse figyelemmel oldalainkat, legyen hírvivője az Új Széchenyi Terv eredményeinek!

Üdvözlettel:
Ügyfélkapcsolati Osztály
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Kék szám: 06-40/638-638
E-mail: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
További információk: www.nfu.hu

idézett részek megjelenítése