TÁMOP 3.1.4-12 pályázat eredménye

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A TÁMOP-3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan a Kormány 1483/2012. (XI. 7.) Korm. határozata szabályozza a nyertes pályázatok kiválasztásának az eljárásrendjét. A határozat alapján közjegyző által hitelesített módon, sorsolás útján kell megállapítani a pályázatok beérkezési sorrendjét.

Próbáltunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról elérhető Támogatott projekt kereső szolgáltatást segítségével tájékozódni a nyertes pályázókról, sikertelenül.

Kérem tájékoztatásukat az alábbi kérdésekben:
- Az első pályázati napon, az igényelt támogatási összegekből látszódott, hogy a rendelkezésre álló keretet jóval meghaladó pályázati igény került benyújtásra. Ennek ellenére a pályázatot csupán október elején zárták le. Mi indokolta a várakozást?

- Mikor történt meg a hivatalos sorsolás?

- Az összes beérkezett pályázat részt vett a sorsoláson vagy csak az első két napon beérkezett pályázatok?

- Jelen volt-e személyesen közjegyző a sorsoláson?

- Kik voltak jelen a sorsoláson?

- Amennyiben megtörtént, milyen összegű megbízás keretében végezte el a közjegyző a sorsolás hitelesítését?

- Amennyiben megtörtént, milyen eszközzel bonyolították le a sorsolást?

- Milyen módon biztosították az egyenlő versenyhez való jogot a pályázók között a sorsolás alkalmával?

- Kizárólag a kisorsolt nyertesek illetve a pótlistás pályázókat hívják fel a hiánypótlásra?

- Amennyiben megtörtént a hivatalos sorsolás, kérem, küldjék el elektronikus úton a nyertes pályázók listáját!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 23.

Üdvözlettel:

Papp Péter

NFÜ Központi Publikus Cím,

Tisztelt Pályázó!

 

Köszönettel fogadtuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez küldött
megkeresését, melyre munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül
válaszolnak.

 

A válasz megérkezéséig szíves türelmét és megértését kérjük.

 

Egyúttal tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
működtetett Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége megváltozott.
Kérdéseikkel a [1]www.nfu.hu honlapon történt regisztrációt és belépést
követően az e-Ügyfélszolgálat menüpont alatt fordulhatnak ügyintézőinkhez
az alábbi link alatt:

 

http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

Továbbiakban felmerülő kérdéseit az Ügynökség telefonos ügyfélszolgálatán,
a 40/638-638-as kék számon, valamint a honlapon elérhető E-ügyfélszolgálat
felületen is felteheti munkatársainknak. 

 

Üdvözlettel:

Ügyfélkapcsolati Osztály 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Kék szám: 06-40/638-638

E-mail: [2][NFÜ request email]

További információk: [3]www.nfu.hu

idézett részek megjelenítése

NFÜ Központi Publikus Cím,

Tisztelt Papp Péter Úr!

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez érkezett, TÁMOP-3.1.4-12/1-2 „Innovatív
iskolák fejlesztése” című pályázattal kapcsolatos megkeresésére az
alábbiakban szeretnénk tájékoztatni.

 

Eljárásrendünk a 1483/2012 Korm. határozatnak megfelelően lett kialakítva,
és a gyakorlatban is ennek megfelelően jártunk el.

 

Szeretnénk tájékoztatni, hogy a sorsolás közjegyző jelenlétében történt, a
TÁMOP Monitoring Bizottság tagjainak részvételével. A sorsolás során nem a
nyertes pályázók sorsolása történt meg, hanem a pályázatok értékelési
sorrendjét sorsoltuk ki.

A TÁMOP-3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése" című konstrukcióra
beérkezett pályázatok szakmai értékelése jelenleg is zajlik. Amennyiben az
Ügynökség rendelkezésére áll a nyertes pályázatok listája, az eredmény a
szokásos módon az NFÜ honlapján kerül közzétételre.

 

Szíves megértését és türelmét köszönjük!

 

Továbbiakban felmerülő kérdéseit az Ügynökség telefonos ügyfélszolgálatán,
a 40/638-638-as kék számon, valamint a honlapon elérhető E-ügyfélszolgálat
felületen is felteheti munkatársainknak.

 

Üdvözlettel:

Ügyfélkapcsolati Osztály 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Kék szám: 06-40/638-638

E-mail: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

További információk: [1]www.nfu.hu

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Wágner Tamás hozzászólt ()

'A sorsolás során nem a nyertes pályázók sorsolása történt meg, hanem a pályázatok értékelési
sorrendjét sorsoltuk ki' - válaszolta az NFÜ.
Ezzel szemben a kormányrendelet arról szól, hogy a beérkezés sorrendjét kell kisorsolni.
És arról egyáltalán nem, hogy 1700 pályázatot kellene értékelni ahhoz, hogy néhány tucat nyertest hirdethessenek.
Mennyi idő és mennyi pénz végigvinni ezt a felesleges folyamatot?

Papp Péter hozzászólt ()

Kedves Tamás!

Lényegében nincsen különbség az értékelés sorrendje és a beérkezési sorrend között, hiszen az értékelés a beérkezések alapján történhet.
Kizárólag a nyertes listán és a pótlistán (ha valaki kiesik, nem köt szerződést, stb., akkor erről a listáról az elsőt berakják helyette, gondolom...) található pályázatokat értékelik szakmailag.

Úgy gondolom, hogy az értékelő szakemberek és a pályázati adminisztrációval dolgozók mindent megtesznek ami tőlük elvárható. Bár számtalan hibát követtek el a tervezés során, erről az "utód-csapat" nem tehet.

Üdvözlettel,

Papp Péter