Tisztelt Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2010-2012 közötti időszakban mely szervezeteket mekkora összeggel támogattak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 28.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését! Az Ön által küldött levél feldolgozását megkezdtük és rendszerünkben az 201210291004070382 számú érkeztető számon érkeztetve lett.

Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá!

Üdvözlettel:
Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt.
1081 Budapest, Alföldi u.7.

Központi Ügyfélszolgálati Iroda
1098 Budapest, Ecseri út 8-12.

Telefon: 459-6700 Fax: 459-6860
Internet: www.fkf.hu
E-mail: [Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. request email]
Kék szám:06 40 FKF-FKF (06 40 353-353)

Vida István, Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.

1 Attachment

  • Attachment

    UTF 8 B bnnDump0b3R0IHTDoW1v UTF 8 B Z2F0w6Fzb2sgMjAxMC0xMiBrw7Z6w7Z0dC5kb2N4.docx

    0K Download View as HTML

Tisztelt Erdélyi Katalin Úrnő!!!

Csatoltan küldöm azon támogatásokról készült kimutatást amit az FKF zrt
nyújtott a kért időintervallumban.

A támogatottak köréből látható, hogy kiemelten színházak, közcélú
feladatokat ellátó szervezetek és olyan sportegyesületek
részére nyújtottunk támogatásokat melyek elsősorban a TAO alap terhére
adható támogatásokat vették igénybe.

A támogatások nyújtására természetesen a mindenkori tulajdonosunk
egyetértésével került sor.

Üdvözlettel:


Vida István
Gazdasági Igazgató
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-
FENNTARTÓ ZRT.
BVK HOLDING ZRT. tagja

CÍM: 1081 Budapest, Alföldi utca 7.
PF: 1439 Budapest, Pf. 637
TEL: +36 1 459 6704
FAX: +36 1 459 6804
MOBIL: +36 30 471 7213
WEB: www.fkf.huE-MAIL: [email address]

elen e-mail üzenet a csatoltan érkező fájlokkal együtt magán-, illetve
üzleti titoknak minősül, illetõleg más adatvédelmi szabályok által
védett adatokat tartalmazhat, amelyet kizárólag az üzenet címzettje
használhat fel. Amennyiben Ön nem üzenetünk címzettje, tájékoztatjuk
Önt, hogy a továbbított adatok bármilyen módon, bárki részére történő
továbbítása, terjesztése, másolása, felhasználása vagy nyilvánosságra
hozatala tilos! Abban az esetben, ha üzenetünk tévesen, az Ön részére
került továbbításra, kérjük haladéktalanul értesítsen bennünket és
szíveskedjen üzenetünket a csatoltan érkezett fájlokkal, az azokról
készült valamennyi másolattal együtt rendszeréből véglegesen törölni.

This e-mail and file transmitted with it contains information which is
confidential and may also be legally privileged. It is intended solely
for the exclusive use of the addressee. If you are not the intended
addressee, please take notice that any distribution, copying, use
disclosure of its contents to any other person is prohibited! If you
have received it in error, please advise the sender immediately and
delete the e-mail and any copies of it from your system.

Tisztelt Vida István igazgató úr!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin