Támogatások a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor részére - Ferencváros Polgármesteri Hivatal

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos), illetve
a Bálványos Intézet vagy a Pro Minoritate Alapítvány számára 2010
óta nyújtott támogatások listáját, összegét, illetve az ezekre
vonatkozó szerződéseket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 26.

Üdvözlettel:

Kovács Levente

Riskó György Balázs dr., Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

6 Melléklet

Kovács Levente részére

 

 

Tisztelt Kovács Levente!

 

A 2016. február 26-án kelt, közérdekű adatigénylés tárgyában írt
megkeresésére válaszolva mellékelve küldöm Önnek dr. Szabó József Zoltán
jegyző úr válaszlevelét, valamint az igényelt szerződések másolatát.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a mellékleteket –azok mérete miatt – kettő
részletben tudom továbbítani Önnek. Kérem, a második e-mailem megérkezése
után legyen szíves visszajelezni erre a címre, hogy a dokumentumokat
megkapta.

 

Tisztelettel:

 

dr. Riskó György Balázs

 

[1]Leírás: Leírás: emblema_monitorra_szines_RGB+.jpg

Budapest Főváros IX. Kerület

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jogi és Pályázati Iroda, Jogi Csoport

1092 Budapest, Bakáts tér 14. II/43.

tel.: 215-1077/264 mellék

 

References

Visible links

Riskó György Balázs dr., Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

6 Melléklet

Kovács Levente részére

 

 

Tisztelt Kovács Levente!

 

 

Mellékelve küldöm Önnek előző levelemre hivatkozva a többi dokumentumot
is.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Riskó György Balázs

 

[1]Leírás: Leírás: emblema_monitorra_szines_RGB+.jpg

Budapest Főváros IX. Kerület

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jogi és Pályázati Iroda, Jogi Csoport

1092 Budapest, Bakáts tér 14. II/43.

tel.: 215-1077/264 mellék

 

 

From: Riskó György Balázs dr.
Sent: Thursday, March 10, 2016 9:23 AM
To: '[FOI #6256 email]'
Cc: Szabó József dr.; Bánfi Réka dr.
Subject: közérdekű adatszolgáltatás iránti igény
teljesítése_Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítványnak nyújtott
támogatások
Importance: High

 

Kovács Levente részére

 

 

Tisztelt Kovács Levente!

 

A 2016. február 26-án kelt, közérdekű adatigénylés tárgyában írt
megkeresésére válaszolva mellékelve küldöm Önnek dr. Szabó József Zoltán
jegyző úr válaszlevelét, valamint az igényelt szerződések másolatát.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a mellékleteket –azok mérete miatt – kettő
részletben tudom továbbítani Önnek. Kérem, a második e-mailem megérkezése
után legyen szíves visszajelezni erre a címre, hogy a dokumentumokat
megkapta.

 

Tisztelettel:

 

dr. Riskó György Balázs

 

[2]Leírás: Leírás: emblema_monitorra_szines_RGB+.jpg

 

Budapest Főváros IX. Kerület

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Jogi és Pályázati Iroda, Jogi Csoport

1092 Budapest, Bakáts tér 14. II/43.

tel.: 215-1077/264 mellék

 

References

Visible links