Támogatási szerződéstől való elállás

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A kormany.hu-ra feltöltött "Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott költségvetési támogatások 2021. május 1. - 2021. június 30." elnevezésű nyilvános táblázatban szerepel egy tétel, amely szerint az állam eláll az "SPF tojás alapú vakcina- és gyógyszeralapanyag termelő kapacitás kialakítására" nyújtott 450 368 242 forintos támogatástól. A kedvezményezett a CellProLab Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság lett volna.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, mi áll a döntés hátterében, miért nem támogatják a céget.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 13.

Üdvözlettel:

Katus Eszter

PM - Ügyfélszolgálat (noreply),

1 Attachment

[cid:[email protected]]

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.
Az eljárásra irányadó jogszabályokban meghatározott ügyintézési határidőn belül válaszolunk levelére, illetve továbbítjuk a tárgy szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezet részére.
Szíves türelmét kérjük a válasz megérkezéséig.

Üdvözlettel:
PM Ügyfélkapcsolati Információs Iroda
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

 

PM/14313/2021 - közérdekű adatigénylés

 

 

Katus Eszter részére

[1][FOI #18654 email]

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A Pénzügyminisztériumhoz (a továbbiakban: PM) 2021.08.13-án érkezett
közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a megkeresés
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való
teljesítése a PM veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását
veszélyeztetné, ezért a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (3) bekezdésére figyelemmel az adatigénylésével összefüggésben a
válasz megküldésére 45 napon belül kerül sor.

 

 

Üdvözlettel:

 

   
[2]cid:[email protected]  

Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

2 Attachments

 

 

PM/14313/2021 - közérdekű adatigénylés

 

 

Katus Eszter részére

[1][FOI #18654 email]

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

2021.08.13-án megküldött közérdekű adatigénylésével összefüggésben
tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 29. §-a, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért
megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendelet alapján adatigénylése teljesítéséért a Pénzügyminisztérium (a
továbbiakban: PM) költségtérítést állapít meg, amelynek összege  8 800
forint.

 

Az Infotv. 29. § (4) bekezdésére figyelemmel jelezzük, hogy az
adatigénylése teljesítése az PM alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. A megállapított
költségtérítés a munkaerő-ráfordítással járó költségeket tartalmazza,
dologi költség nem került megállapításra. A költségtérítés megfizetéséhez
kapcsolódó számla kiállítása céljából – az Infotv. 28. § (2) bekezdése
alapján – kérjük szíveskedjen a csatolt dokumentum szerinti adatait az
[2][email address] e-mail címre megküldeni.

 

Tájékoztatjuk, hogy az Infotv. 29. § (4) bekezdése alapján adatigénylését
a költségtérítés megfizetését követően áll módunkban teljesíteni, egyúttal
felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Infotv. 31. § (1) bekezdése alapján a
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében
bírósághoz fordulhat.

 

 

Üdvözlettel:

 

[3]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[4][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Ügyfélszolgálat (PM),

1 Attachment

 

PM/14313/2021 - közérdekű adatigénylés

 

 

Katus Eszter részére

[1][FOI #18654 email]

 

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2021. augusztus 13-án a Pénzügyminisztérium részére megküldött
„Közérdekű adatigénylés - Támogatási szerződéstől való elállás -
Nemzetgazdasági Minisztérium” tárgyú közérdekű adatigénylésével
kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

 

Az "SPF tojás alapú vakcina- és gyógyszeralapanyag termelő kapacitás
kialakítására" elnevezésű projekt támogatására létrejött támogatási
szerződés keretében a kedvezményezett CellProLab Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság jelezte a Pénzügyminisztérium felé, hogy a
beruházást nem kívánja megvalósítani, ezért eláll a szerződésétől.

 

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását.

 

Üdvözlettel:

 

[2]Leírás:  
Penzugyminiszterium_logo_email
Pénzügyminisztérium

Közigazgatási Koordinációs és
Ügyfélkapcsolati Osztály

[3][email address]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése