Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi támogatások dokumentációját, különös tekintettel a támogatási szerződésekre:

debreceni befogadóállomás
- "Szennyvízrendszer új szakasz kiépítése, átemelőmű létesítése", 2010, költségvetési támogatás
- "Állandó nyomású tágulási tartály, vízkezelő szabályozó beépítése", 2010, költségvetési támogatás
- "Őrtornyok, őrbódék építése", 2013, költségvetési támogatás
- "Férőhely bővítés", 2014, sürgősségi EMA-támogatás
- "Épületek felújítása", 2014, költségvetési támogatás
- "Férőhely bővítés", 2015, sürgősségi EMA-támogatás

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 22.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

2015.szeptember 22-én kelt közérdekűadat-igénylésemre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény értelmében azonnal értelmében, de legkésőbb 15 napon belül válaszolniuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek törvényi kötelezettségüknek eleget tenni, és a kért adatokat mielőbb elküldeni részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Jogi, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1 Melléklet

Jogi, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1 Melléklet

Jogi, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
Az egyik csatolt mellékletet a nagy mérete miatt nem sikerül átküldenünk,
legyen olyan kedves biztosítson számunkra egy másik email címet, mely
fogadni tudja a nagy méretű csatolmányt.
 
 
Tisztelettel
Titkárság

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

Kérem, szíveskedjenek az alábbi szolgáltatás segítségével elküldeni az említett nagyméretű mellékletet.
http://mammutmail.com/

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Jogi, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1 Melléklet

Tisztelt BÁH!

Köszönöm a választ.
Tisztázó kérdést szeretnék feltenni a megküldött, ABAC NUMBER - 30-CE-0693278/00-17 számú szerződés értelmezésével kapcsolatban.

A 9. és 10. oldalon található leírás szerint a 2015. jan.1. 2015. jún.30. közötti időszakra kapott a BÁH támogatást abból a célból, hogy a Debreceni Befogadóállomás egyes épületeiben a felsorolt felújításokat, átalakításokat, eszközbeszerzéseket elvégezze (2-4. pontok, 10. oldal). A szerződés 55. oldalán található melléklet (költségvetés) 54-58. sorai határozzák meg ezen beruházások költségét, az utolsó sor szerint a beruházások eredményeit 10 évig a projekt céljára kell fordítani.

Kérdéseim:
1. Helyes-e a fenti értelmezése a szerződésnek?
2. Amennyiben nem, mi a helyes értelmezés? Kérem, válaszuknak a szerződés konkrét pontjaira, oldalszámaira való utalást tegyenek.
3. A szerződésben felsorolt beruházások megvalósultak-e?

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Jogi, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1 Melléklet