Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Magyar Öttusa Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Magyar Öttusa Szövetség és a Trion Sport Club Öttusa Szakosztály között 2017.05.12-én létrejött "Támogatási Szerződés"-nek ("TRION-1/17494-2/2017") megfelelően a szerződéshez kötelezően csatolandó gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli bizonylatokat, szerződéseket, teljesítési igazolásokat a 2017.01.01 - 2017.12.31 időszakra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 4.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Egervári Hajni, Magyar Öttusa Szövetség

2 Attachments

Tisztelt Tóth Gábor!

 

Küldöm a kért dokumentumokat, több e-mailben a terjedelem miatt.

 

Üdvözlettel:

Egervári Hajni

Magyar Öttusa Szövetség

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Tóth Gábor <[1][FOI #20322 email]>
Elküldve: Monday, July 4, 2022 9:30:56 PM
Címzett: HMPA <[2][Magyar Öttusa Szövetség request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Támogatási szerződés bizonylatai Trion /
2017

 

Tisztelt Magyar Öttusa Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Magyar Öttusa Szövetség és a Trion Sport Club Öttusa Szakosztály között
2017.05.12-én létrejött "Támogatási Szerződés"-nek
("TRION-1/17494-2/2017") megfelelően a szerződéshez kötelezően csatolandó
gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli
bizonylatokat, szerződéseket, teljesítési igazolásokat a 2017.01.01 -
2017.12.31 időszakra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július  4.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #20322 email]

Is [4][Magyar Öttusa Szövetség request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Magyar Öttusa Szövetség? If so, please contact us using this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #20322 email]
2. mailto:[Magyar Öttusa Szövetség request email]
3. mailto:[FOI #20322 email]
4. mailto:[Magyar Öttusa Szövetség request email]
5. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
6. http://kimittud.hu/help/officers

Egervári Hajni, Magyar Öttusa Szövetség

1 Attachment

 

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Tóth Gábor <[1][FOI #20322 email]>
Elküldve: Monday, July 4, 2022 9:30:56 PM
Címzett: HMPA <[2][Magyar Öttusa Szövetség request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Támogatási szerződés bizonylatai Trion /
2017

 

Tisztelt Magyar Öttusa Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Magyar Öttusa Szövetség és a Trion Sport Club Öttusa Szakosztály között
2017.05.12-én létrejött "Támogatási Szerződés"-nek
("TRION-1/17494-2/2017") megfelelően a szerződéshez kötelezően csatolandó
gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli
bizonylatokat, szerződéseket, teljesítési igazolásokat a 2017.01.01 -
2017.12.31 időszakra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július  4.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #20322 email]

Is [4][Magyar Öttusa Szövetség request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Magyar Öttusa Szövetség? If so, please contact us using this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #20322 email]
2. mailto:[Magyar Öttusa Szövetség request email]
3. mailto:[FOI #20322 email]
4. mailto:[Magyar Öttusa Szövetség request email]
5. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
6. http://kimittud.hu/help/officers

Egervári Hajni, Magyar Öttusa Szövetség

2 Attachments

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Tóth Gábor <[1][FOI #20322 email]>
Elküldve: Monday, July 4, 2022 9:30:56 PM
Címzett: HMPA <[2][Magyar Öttusa Szövetség request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Támogatási szerződés bizonylatai Trion /
2017

 

Tisztelt Magyar Öttusa Szövetség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Magyar Öttusa Szövetség és a Trion Sport Club Öttusa Szakosztály között
2017.05.12-én létrejött "Támogatási Szerződés"-nek
("TRION-1/17494-2/2017") megfelelően a szerződéshez kötelezően csatolandó
gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli
bizonylatokat, szerződéseket, teljesítési igazolásokat a 2017.01.01 -
2017.12.31 időszakra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július  4.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #20322 email]

Is [4][Magyar Öttusa Szövetség request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to
Magyar Öttusa Szövetség? If so, please contact us using this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #20322 email]
2. mailto:[Magyar Öttusa Szövetség request email]
3. mailto:[FOI #20322 email]
4. mailto:[Magyar Öttusa Szövetség request email]
5. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
6. http://kimittud.hu/help/officers

Tisztelt Magyar Öttusa Szövetség!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Tisztelt Magyar Öttusa Szövetség!

Az adatigénylére adott válaszuk több esetben hiányos.
Hiányoznak szerződések és átadás-átvételi dokumentumok.
Kérem szíveskedjenek ezt pótolni.
Amennyiben a hiányzó dokumentumok nem érhetőek el a Magyar Öttusa Szövetségnél sem , kérem azt is szíveskedjenek közölni.

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Egervári Hajni, Magyar Öttusa Szövetség

Tisztelt Tóth Gábor!

Segítene kérem, hogy pontosan mely számlákhoz tartozó dokumentumokra, szerződésekre gondolt?

Köszönettel:
Egervári Hajni

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Egervári Hajni!

1, Számla: Nagy Rasztoczky Eszter, Szsz.:6672560 => Nincs szerződés, nincs átadás-átvételi
2, Számla: Nagy Rasztoczky Eszter, Szsz.:6672560 => Nincs szerződés, nincs átadás-átvételi
3, Számla: Földi Róbert, Szsz: 2952369=> Nincs szerződés, nincs átadás-átvételi
4, Számla: Földi Róbert, Szsz: 2952364=> Nincs szerződés, nincs átadás-átvételi
5, Számla: Arena Mo., Szsz.:1063284=> nincs átadás-átvételi
6, Számla: Czink Lovasfarm, Szsz.:1858164=> => Nincs szerződés, nincs átadás-átvételi
7, Számla: Juhar 97 kft Szsz: 8527111 => Nincs szerződés, nincs átadás-átvételi
8, Számla: MÖSZ Szsz.: MAC5-SZ-1303320=>Nincs szerződés, teljesítési, átadás

Átadás - átvételi igazolások (dátum alapján azonosítható)

2017.11.13 Nincs aláírva, nincs hozzá számla
2017.12.11 Nincs aláírva, nincs átvevő (sportoló)
2017.12.12 Nincs aláírva, nincs átvevő (sportoló)
2017.09.04 Nincs aláírva, nincs átvevő (sportoló)
2017.10.12 Nincs aláírva, nincs átvevő (sportoló)
2017.11.23 Nincs aláírva, nincs átvevő (sportoló)

Üdvözlettel:

Tóth Gábor

Egervári Hajni, Magyar Öttusa Szövetség

Tisztelt Tóth Gábor!

Köszönöm szépen, nézem.

Üdvözlettel:
Hajni

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Gábor, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.