Tájékoztatás kérése az egyes pszichológusi szakágakkal kapcsolatban

Az igénylést elutasította a(z) Szegedi Tudományegyetem.

Horváth József Péter

Tisztelt Szegedi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szegedi Tudományegyetem ,Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet; pontosan megválaszolni az alábbi feltett kérdéseimet külön-külön :

1. Van-e különbség a Bölcsészettudományi karon szerzett vagy az Orvostudományi karon szerzett pszichológusi oklevél és/vagy diploma között.?

2. Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel rendelkező személy, milyen korú személyeket vizsgálhatok és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

3. Aki gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

4. Aki pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

5. Aki felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

6. Aki igazságügyi klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

7. Aki neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

8. Aki klinikai addiktológiai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

9. Aki az 5-7 pontokban feltett kérdésekben együttesen rendelkezik azaz Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel és felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával és klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik és neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik, úgy az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet és/vagy végezhet el pszichodiagnosztikát.?

10. Kérem kérdéseimet úgy megválaszolni, hogy félre érthető ne legyen valamint a pontos életkorok megjelölésével (tól-ig) miden kérdésben külön külön is félreérthetetlenül megválaszolni szíveskedjék, megnevezve azt is az 2-8 as kérdésekben megjelölve azt is, hogy milyen egyéb kritériumoknak is kell megfelelnie jelölt(ek)nek amennyiben a 2-8 as kérdésekben megjelölt szakágakban szakvizsgára bocsájtható(k) legyen(ek).

11. Kérem a 7. pontban kérdezett neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsga mennyiben különbözik a kevesebb, több vagy egyenértékű szaktudást ismeret anyagot biztosít a vizsgázóknak a 3.pontban kérdezett gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkező és/vagy az 5.pontban kérdezett felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkező pszichológusokkal összehasonlítva.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 25.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

SZTE Kancellár, Szegedi Tudományegyetem

1 Attachment

Tisztelt Horváth József Péter!

 

Hivatkozással a lentiekben megküldött közérdekű adatigényére, mellékelten
megküldöm a Szegedi Tudományegyetem költségigénnyel kapcsolatos
tájékoztatóját.

 

Dr. Fendler Judit kancellár megbízásából, tisztelettel:

 

 

 

Dr. Lantos Ilona

kancellári referens

 

Szegedi Tudományegyetem

Kancellári Kabinet

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

[1][email address]

+36 62 342 301

+36-30-299-3974 (70-458)

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Horváth József Péter

Tisztelt SZTE Kancellár!

A válaszukban megnevezett összeget eltúlzottnak tartom mivel válaszából következően vélhetőleg az igényelt adat már rendelkezésükre áll és azt amúgy elektronikusan tárolják, annak elektronikus úton történő továbbításának pedig a ráfordított munkaideje nem órákban hanem inkább percekben mérhető a költség igényében pedig nem részletezte a megjelölt összeg miből is tevődne össze hanem vélhetően egy hasraütésszerű szám leírásával kívánt vélhetőleg kibújni a kért adat megküldésének kötelezettsége alól; valamint az

"2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
15. § (4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be."

e-szerint ezt a tájékoztatást amúgy a nevezett törvény szerint a fent nevezett paragrafus bekezdései alapján ingyenesen kell megküldenie számomra, mivel nem csak erre az adatkörre hanem más adatkörre vonatkozóan sem nyújtottam még be sem ebben sem másik évben kérelmet Önök felé.

A Fentiek figyelembe vételével a kért anyagot mihamarabb megküldeni szíveskedjék az eredetileg igényeltek szerint számomra.

Elmulasztása esetén az eredetileg benyújtott adatigénylésben is megjelölt jogi lépések megtételét kezdeményezni fogom.

Segítő együtt működését előre is köszönöm.

Válaszáig maradok,
Tisztelettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

SZTE Kancellár, Szegedi Tudományegyetem

1 Attachment

Tisztelt Horváth József Péter!

 

Hivatkozással alábbi levelére, mellékelten megküldöm a Szegedi
Tudományegyetem válaszát.

 

Dr. Fendler Judit kancellár megbízásából, tisztelettel,

 

Lantos Ilona

 

 

Dr. Lantos Ilona

kancellári referens

 

Szegedi Tudományegyetem

Kancellári Kabinet

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

[1][email address]

+36 62 342 301

+36-30-299-3974 (70-458)

 

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Sehol sincs akkora svindli, mint a SOTE HÖK-ben, ahol még mindig Budai Marcell mozgatja a szálakat, s aki passzív jogviszonnyal elnök és szenátor maradt. Szóltak az egyetemnek:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/kul...

És a csatolmány: https://drive.google.com/file/d/1zSKRuYz...