Tájékoztatás kérése az egyes pszichológusi szakágakkal kapcsolatban

Az igénylés sikeres volt.

Horváth József Péter

Tisztelt Pécsi Tudományegyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Van-e különbség a Bölcsészettudományi karon szerzett vagy az Orvostudományi karon szerzett pszichológusi oklevél és/vagy diploma között.?

2. Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel rendelkező személy, milyen korú személyeket vizsgálhatok és/vagy kezelhet.?

3. Aki gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet.?

4. Aki pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet.?

5. Aki felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet.?

6. Aki igazságügyi klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet.?

7. Aki neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet.?

8. Aki klinikai addiktológiai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet.?

9. Aki az 5-7 pontokban feltett kérdésekben együttesen rendelkezik azaz Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel és felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával és klinikai szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik és neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik, úgy az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet.?

Kérem kérdéseimet úgy megválaszolni, hogy félre érthető ne legyen valamint a pontos életkorok megjelölésével (tól-ig) miden kérdésben külön külön is félreérthetetlenül megválaszolni szíveskedjék, megnevezve azt is az 2-8 as kérdésekben megjelölve azt is, hogy milyen egyéb kritériumoknak is kell megfelelnie jelölt(ek)nek amennyiben a 2-8 as kérdésekben megjelölt szakágakban szakvizsgára bocsájtható(k) legyen(ek).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 12.

Tisztelettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Jogi Főosztály, Pécsi Tudományegyetem

 

Tisztelt Horváth József Péter!

 

A 2017. augusztus 14. napján érkezett megkeresésére válaszolva
tájékoztatom, hogy az adatigénylés jelentős terjedelmére, a kért adatok
nagy számára tekintettel az Egyetem él az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. §
(2) bekezdésében biztosított lehetőséggel, miszerint ha az adatigénylés
jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1)
bekezdésben meghatározott legfeljebb 15 napos határidő egy alkalommal 15
nappal meghosszabbítható.

 

Fentiekre tekintettel a kért adatokat legkésőbb 2017. szeptember 12.
napjáig küldjük meg.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20100 Fax: +36 72/501-655

 

 

idézett részek megjelenítése

Horváth József Péter

Tisztelt Jogi Főosztály!

Köszönöm, hogy jelezték igénylésem megválaszolása folyamatban van.
Valamint, hogy megválaszolás várható legkésőbbi időpontjának jelzéséről.

Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Jogi Főosztály, Pécsi Tudományegyetem

Tisztelt Horváth József Péter!

 

Az egyes pszichológusi szakágakkal kapcsolatban a Pécsi Tudományegyetemre
eljuttatott alábbi közérdekű adatigénylésére a törvényes határidőn belül
válaszolva az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

1.       Van-e különbség a Bölcsészettudományi karon szerzett vagy az
Orvostudományi karon szerzett pszichológusi oklevél és/vagy diploma
között?

Okleveles pszichológus képzés jelenleg hazánkban a különböző egyetemeken
különböző karokon folyik. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Karán nincs okleveles pszichológus képzés, kizárólag a szakképzés
kapcsolódik az Általános Orvostudományi Karhoz (Szak- és Továbbképző
Intézet). A Pécsi Tudományegyetemen viselkedéselemző (BA) és okleveles
pszichológus (MA) képesítés a Bölcsészettudományi Karon szerezhető.

 

2.       Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel rendelkező személy,
milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet?

Okleveles pszichológus önállóan klinikai diagnosztikai munkát és klinikai
kezelést nem végezhet, csupán egy megfelelő szakképesítéssel rendelkező
személy szakmai felügyelete (szupervíziója) alatt.

 

3.       Aki gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy
kezelhet?

A szakképzésre vonatkozó jogszabályokban nem szerepel, de a szakképzési
program, az átadott ismeretek alapján 0 év - 18 év a javasolt.

 

4.       Aki pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkezik az milyen korú
személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet?

A szakképzésre vonatkozó jogszabályokban nem szerepel, de a hatályos
szakképzési program, az átadott ismeretek alapján - mivel a pszichoterápia
egy ráépített szakképesítés - a bemeneti szakképesítésnél használt
alapképesítés alapján tehető javaslat a vizsgálati és kezelési
korosztályra (például, ha a bemeneti szakképesítésnél használt
alapképesítés gyermek szakpszichológus, amire ráépített szakképesítés a
pszichoterápia, akkor 0 év - 18 év közötti korosztályban folytatja a
pszichoterápiás tevékenységét is)

 

5.       Aki felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
szakvizsgával rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy
kezelhet?

A szakképzésre vonatkozó jogszabályokban nem szerepel, de a szakképzési
program, az átadott ismeretek alapján a felnőtt klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológusok esetében 18 év - élethosszig javasolt a
vizsgálati és kezelési korosztály.

 

6.       Aki igazságügyi klinikai szakpszichológus szakvizsgával
rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet?

Már nincs lehetőség ilyen szakképesítés megszerzésére, de korábban (2012.
évig) ráépített szakképzésként definiálták, tehát szintén a bementeként
használt alap szakképesítés alapján javasolható a vizsgálati korosztály.

 

7.       Aki neuropszichológiai szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik
az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet?

A szakképzésre vonatkozó jogszabályokban nem szerepel, de a szakképzési
program, az átadott ismeretek alapján 0 év - élethosszig javasolt.

 

8.       Aki klinikai addiktológiai szakpszichológus szakvizsgával
rendelkezik az milyen korú személyeket vizsgálhat és/vagy kezelhet?

A szakképzésre vonatkozó jogszabályokban nem szerepel, de a hatályos
szakképzési program, az átadott ismeretek alapján - mivel a klinikai
addiktológiai szakpszichológus egy ráépített szakképesítés - a bemeneti
szakképesítésnél használt alapképesítés alapján tehető javaslat a
vizsgálati és kezelési korosztályra (például, ha a bemeneti
szakképesítésnél használt alapképesítés gyermek szakpszichológus, amire
ráépített szakképesítés a pszichoterápia, akkor 0 év - 18 év közötti
korosztályban folytatja a pszichoterápiás tevékenységét is)

 

9.       Aki az 5-7 pontokban feltett kérdésekben együttesen rendelkezik
azaz Pszichológusi diplomával és/vagy oklevéllel és felnőtt klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológus szakvizsgával és klinikai
szakpszichológus szakvizsgával rendelkezik és neuropszichológiai
szakpszichológia szakvizsgával rendelkezik, úgy az milyen korú személyeket
vizsgálhat és/vagy kezelhet?

A szakképzésre vonatkozó jogszabályokban nem szerepel, de a szakképzési
program, az átadott ismeretek alapján az alábbiak szerint javasolható:

A pszichológus diploma csupán bemeneti alap, a következő tevékenységeket
az alábbiak szerint végezheti:

- Felnőtt klinikia szakpszichológus tevékenységet: 18 év - élethosszig

                          - Neuropszichológusi tevékenységet: 0 év –
élethosszig

 

Tájékoztatjuk, hogy további kérdésének - „…milyen egyéb kritériumoknak is
kell megfelelnie a jelölt(ek)nek amennyiben a 2-8-as kérdésekben megjelölt
szakágakban szakvizsgára bocsájtható(k) legyen(ek)” – megválaszolásához a
Pécsi Tudományegyetemen nem áll rendelkezésre adat. A klinikai és
mentálhigiéniai szakpszichológus képzés (gyermek és ifjúsági, ill.
felnőtt) esetében a képzést/oktatást a Pécsi Tudományegyetem végzi, majd
az abszolutóriumot is az intézmény állítja ki. Ezt az abszolutóriumot az
intézmény a Nemzeti Vizsgabizottsághoz juttatja el, ahol a szakvizsgára
bocsáthatóságról döntenek.

 

Tisztelettel:

 

PTE Kancellári Hivatal Jogi Főosztály

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b.

Telefon: +36 72/501-500/20113 Fax: +36 72/501-655

 

 

idézett részek megjelenítése