Tájékoztatás kérés mikrobiológiai viszgálatokhoz

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az egyetem mely részlegénél végeznek alábbi módszerekkel vizsgálatokat?

http://www.geneproof.com/en/products/dia...
diagnostics/geneproof-borrelia-burgdorferi-pcr-kit

http://www.geneproof.com/en/products/dia...

http://www.geneproof.com/en/products/dia...

http://www.geneproof.com/en/products/dia...

http://www.geneproof.com/en/products/dia...

http://www.geneproof.com/en/products/dia...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni
és a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 24.

Üdvözlettel:

Kovalkovics István

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 103838- 2  /KSJIF/2017.
Tisztelt Adatigénylő!
 
Közérdekű adatkérésére az alábbiakat válaszolom.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján benyújtott
adatigénylése az Ön által küldött angol nyelvű weboldalak, és az azok
megnyitása után abból nyerhető információk -- számos újabb aloldal,
változó tartalommal -- alapján nem egyértelmű, azaz nem értelmezhető
pontosan, hogy az adatok mely körét kívánja megismerni.
Kérem a fentiek miatt terjessze be adatigénylését úgy, hogy pontosan --
strukturáltan, vagy listaszerűen --  megnevezi azt az adatkört (pl.
vizsgálatok típusainak tételes felsorolása), amelyre kiváncsi, lehetőség
szerint a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével, mert adatot ez
utóbbi alapján tudunk szolgáltatni..
Üdvözlettel és köszönettel,
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató
>>> Kovalkovics István <[FOI #10062 email]> 2017. 11.
24. 2:48 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az egyetem mely részlegénél végeznek alábbi módszerekkel vizsgálatokat?
[1]en/products/diagnostic-kits/microbiological-dna-
diagnostics/geneproof-borrelia-burgdorferi-pcr-kit

[2]http://www.geneproof.com/en/products/dia...

[3]http://www.geneproof.com/en/products/dia...

[4]http://www.geneproof.com/en/products/dia...

[5]http://www.geneproof.com/en/products/dia...

[6]http://www.geneproof.com/en/products/dia...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat
elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni
és a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. november 24.

Üdvözlettel:

Kovalkovics István

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #10062 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[8]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

GeneProof Borrelia burgdorferi PCR Kit IVD
GeneProof Hepatitis C Virus (HCV) PCR Kit IVD
GeneProof JC Virus (JCV) PCR Kit IVD
GeneProof Legionella pneumophila PCR Kit IVD
GeneProof MRSA PCR Kit IVD
GeneProof VRE PCR Kit IVD

Vizsgálatokra vonatkozik a kérdés a http://www.geneproof.com
termékek közül.

Üdvözlettel:

Kovalkovics István