Szuperkoncert

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre a Szerencsejáték Zrt. által "Szuperkoncert" néven, 2021. szeptember 25-én megrendezett esemény (https://szuperkoncert.szerencsejatek.hu) tekintetében a
- Majka & Curtis,
- Bagossy Brothers Company,
- Lotfi Begi
előadók fellépései megrendelésére irányuló szerződések másolatait.

Ha a fent említett előadók koncertjei akként jöttek létre, hogy az azokra vonatkozó szerződéseket nem az előadókkal vagy az azokat képviselő cégekkel kötötték, úgy kérem, hogy azt a - közvetítővel kötött - szerződést (keretszerződést) küldje meg számomra, amely lehetővé tette e fellépők koncertjeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 27.

Üdvözlettel:
Kovács János

Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Kovács János!

Levelét/kérését továbbítjuk az illetékes kollégák felé.

Türelmét köszönjük!

Tisztelettel: 
 

Holló András
Ügyfélszolgálati Operátor
Ügyfélszolgálati Osztály
Ügyfélkapcsolati Főosztály
Kereskedelmi Igazgatóság
[1]e-mail_logo
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Tel.: (+36) 1 201-0580
Fax: (+36) 1 224-3412
E-mail: [2][Szerencsejáték Zrt. request email]
[3]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

----- Eredeti üzenet -----
Elküldve: hétfő, szeptember 27, 2021, 12:26
Kitől: [FOI #18929 email]
Kinek: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Szerencsejáték Zrt.adatgazdánál"
Cc:
Tárgy: Közérdekű adatigénylés - Szuperkoncert - Szerencsejáték Zrt.

 

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre a Szerencsejáték Zrt. által "Szuperkoncert" néven, 2021. szeptember 25-én megrendezett esemény (https://szuperkoncert.szerencsejatek.hu) tekintetében a
- Majka & Curtis,
- Bagossy Brothers Company,
- Lotfi Begi
előadók fellépései megrendelésére irányuló szerződések másolatait.

Ha a fent említett előadók koncertjei akként jöttek létre, hogy az azokra vonatkozó szerződéseket nem az előadókkal vagy az azokat képviselő cégekkel kötötték, úgy kérem, hogy azt a - közvetítővel kötött - szerződést (keretszerződést) küldje meg számomra, amely lehetővé tette e fellépők koncertjeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 27.

Üdvözlettel:
Kovács János

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #18929 email]

Ha a(z) Szerencsejáték Zrt. nem a(z) [Szerencsejáték Zrt. request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[Szerencsejáték Zrt. request email]
3. http://www.szerencsejatek.hu/

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

A 15 napos válaszadási határidő mai napon való lejárt. Érdeklődnék, hogy mikorra várhatom válaszukat a kért dokumentumokkal?

Szíves együttműködésüket előre is köszönöm!

Kelt: 2021. október 12.

Üdvözlettel:
Kovács János

Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Kovács János!

Ezúton szeretnénk megköszönni észrevételét valamint visszajelzését!

Levelét továbbítjuk az illetékes kollégák felé.

A megoldásig szíves türelmét és együttműködését köszönjük!

Tisztelettel: 

 

Holló András
Ügyfélszolgálati Operátor
Ügyfélszolgálati Osztály
Ügyfélkapcsolati Főosztály
Kereskedelmi Igazgatóság
[1]e-mail_logo
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Tel.: (+36) 1 201-0580
Fax: (+36) 1 224-3412
E-mail: [2][Szerencsejáték Zrt. request email]
[3]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

----- Eredeti üzenet -----
Elküldve: kedd, október 12, 2021, 17:02
Kitől: [FOI #18929 email]
Kinek: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Szerencsejáték Zrt.adatgazdánál"
Cc:
Tárgy: Internal review of Közérdekű adatigénylés - Szuperkoncert -
Szerencsejáték Zrt.

 

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

A 15 napos válaszadási határidő mai napon való lejárt. Érdeklődnék, hogy mikorra várhatom válaszukat a kért dokumentumokkal?

Szíves együttműködésüket előre is köszönöm!

Kelt: 2021. október 12.

Üdvözlettel:
Kovács János

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat, Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő! 

 

A kizárólag elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

Az adatigénylés teljesítésére nyitva álló határidőt - figyelemmel az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdésére -  15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Budapest, 2021. október 12.

Üdvözlettel:

[1]e-mail_logo

 

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[2]www.szerencsejatek.hu

 

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 

References

Visible links
2. http://www.szerencsejatek.hu/

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Kérem írják meg azt is, hogy az Infotv. 29. § (2) bekezdésében foglalt mely okra hivatkozva hosszabbítják meg 15 nappal az igénylést, ugyanis csak a rendelkezésre hivatkoztak, az okra nem.

Az okok a következők lehetnek: az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Nem világos, hogy itt melyik merülhet fel, hiszen csak a szerződések másolatait kértem.

A igényemet adott esetben szűkíthetem is, ha úgy könnyebb a teljesítés. Milyen szerződések vannak ezzel összefüggésben? A közzétételi listáikból (amelyeket az év közepe óta nem frissítettek) nem derülnek ki ezek az információk.

Üdvözlettel:

Kovács János

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Semmilyen választ nem kaptam. Nem érzik ezt problémásnak? Okokat nem jelölnek meg, csak behivatkozzák az Infotv.-t és aztán ignorálják az igénylőt. Ez a hozzáállás teljesen jogellenes és ellentétes a törvény szellemiségével is.

Üdvözlettel:
Kovács János

kozerdekuadat, Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

A kizárólag elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

A Társaság szerződéses adatait – megfelelve az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 30. § (2) bekezdésének, miszerint „Ha a kért adatot
korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény
teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.” –
megtalálja a [1]https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/szer... oldalon.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a válasz felülvizsgálata érdekében a Fővárosi
Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.)
keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
postacím: 1363 Bp. Pf. 9.) is fordulhat.

A jogorvoslati eljárás az Infotv. 31. §-án alapul.

2021. október 27.

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[2]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

References

Visible links
1. https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/szer...
2. http://www.szerencsejatek.hu/

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Vegyük át akkor a történteket.

1) Először is, leadtam egy igényt a megjelölt "Szuperkoncert" néven megtartott esemény szerződéseinek megismerésére. Eltelt 15 nap, majd az utolsó pillanatban (miután jeleztem, hogy az adatigény lejár!) meghosszabbították az igénylést további 15 nappal. Ez az Infotv. szerint akkor lett volna lehetséges, ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével járt volna, azaz a hosszabbítás mindenféleképpen okszerű indokolást igényelt volna. Okot nem jelöltek meg, de - jóindulatúan - azt feltételeztem, hogy az átlalam kért adat teljesítése nagy munkát generálhatott önöknél - tehát vagy jelentős terjedelmű vagy aránytalan a munkaerőforrás igénybevételt jelentett, ezért rá kell húzni pár napot.

2) Ehhez képest a mai napon, az imént megküldtek nekem egy _hivatkozást_ (azaz ismétlem: egy hivatkozást!), amelyet már ismertem, és amely semmilyen módon nem teljesíti a közadat-igényt. Az igényem ugyanis a következő volt:

"Kérem, szíveskedjen elektronikus formában megküldeni részemre a Szerencsejáték Zrt. által "Szuperkoncert" néven, 2021. szeptember 25-én megrendezett esemény (https://szuperkoncert.szerencsejatek.hu) tekintetében a
- Majka & Curtis,
- Bagossy Brothers Company,
- Lotfi Begi
előadók fellépései megrendelésére irányuló szerződések másolatait."

Az igényben ott áll feketén-fehéren, hogy a szerződések _másolatait_ kérem, azaz nem egy közzétételi listát.

Ha a logikájuk helytálló volna (tegyük fel egy pillanatra csak az érvelés kedvéért), akkor megjelölték volna legalább azt a szerződést, ami az igényre vonatkozik ("Szuperkoncert"), de a listából ez sem derül ki, hiszen egyik listában nem szerepel sem az erre az eseményre vonatkozó, sem a felsorolt művészek megrendelésére irányuló utalás. A feladatuk az lett volna, hogy azonosítják a kért szerződést és annak a másolatát (szkennelve) megküldik a részemre.

Ismételten felszólítom önöket, hogy teljesítsék az adatigényt, a szerződések egyidejű és haladéktalan megküldésével. 30 napjuk volt minderre, azaz lehetetlen, hogy ez a sok munka (ami 15 napot és további 15 napos hosszabbítást generált) csak annyit érjen, hogy kapok a végén egy linket. (Ennél még az aktuális lottószámok is hamarabb kiderülnek.)

Amennyiben a kért adatokat nem küldik meg, jogorvoslati eszközöket fogok igénybe venni.

Üdvözlettel:
Kovács János

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Fenti passzivitásukra tekintettel a mai napon a Hatóság vizsgálatát kezdeményeztem.

Üdvözlettel:
Kovács János

Tisztelt Szerencsejáték!

Miért nem kapok választ a kérdéseimre?

Kovács János

Tisztelt Szerencsejáték Zrt.!

Az Infotv. 32. §-a szerint a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

Felszólítom önöket, hogy haladéktalanul tegyenek eleget a fenti kötelezettségeiknek, valamint vegyék a fáradtságot, és válaszoljanak a korábbi e-mailjeimre. Elfogadhatatlan, hogy ennyire nyíltan és kendőzetlenül ignorálnak egy adatigényt törvényesen előterjesztő adatigénylőt.

Üdvözlettel:

Kovács János

kozerdekuadat, Szerencsejáték Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Ahogy azt a 2021. október 27. napján kelt levelünkben már jeleztük, a
Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság) által kötött szerződések
elérhetők a honlapunkon, az alábbi linken:

 

[1]https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/szer...

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 9. pontja
meghatározza az adatkezelő fogalmát, miszerint:  „adatkezelő: az a
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az
adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja;” .

 

Tekintettel arra, hogy Társaságunk nem kötött szerződést egyik – Ön által
kérdezett – előadóval sem, így az Infotv. 3. § 9. pontja alapján nem
adatkezelője a kérdezett szerződéseknek.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a válasz felülvizsgálata érdekében a Fővárosi 
Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.) 
keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok 
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
postacím: 1363 Bp. Pf. 9.) is fordulhat.

 

A jogorvoslati eljárás az Infotv. 31. §-án alapul.

Budapest, 2021. november 26.

 

Üdvözlettel:

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[2]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

References

Visible links
1. https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/szer...
2. http://www.szerencsejatek.hu/

Tisztelt Szerencsejáték!

Súlyosan jogsértő az az eljárás, amelyet folytatnak.

Az igényben szerepelt az alábbi kiegészítés:

"Ha a fent említett előadók koncertjei akként jöttek létre, hogy az azokra vonatkozó szerződéseket nem az előadókkal vagy az azokat képviselő cégekkel kötötték, úgy kérem, hogy azt a - közvetítővel kötött - szerződést (keretszerződést) küldje meg számomra, amely lehetővé tette e fellépők koncertjeit."

Ha tehát nem önök szerződtek a nevezett előadókkal, úgy azt a szerződést kellene megküldeniük, amely alapján a Szuperkoncert mint esemény létrejött. Nehezen tudom elképzelni, hogy ne lenne ilyen, amikor a weboldalukon és városszerte óriási logókkal hirdették az eseményt. (Csak nem szervezett valaki a Szerencsejáték nevében ilyen koncertet!)

A link, amit küldtek, egy LISTA. Nem a szerződések másolatait tartalmazza, hanem egy felsorolást a megkötött szerződésekről. Én nem ezt kértem, hanem a szerződést.

Ennél magyarabbul nem tudom megfogalmazni. Csinálhatnak úgy, mintha nem értenék, hogy az Infotv. alapján mit kérek (és értem, hogy feltehetőleg nem akarják velem ezt a szerződést megosztani, mert valószínűleg a tartalmát valamiért féltik, esetleg kínosnak gondolják), de eléggé nyilvánvaló, hogy tisztában vannak önök is a jogsértő állapottal.

Érdeklődnék, hogy mihez kellett korábban 30 nap? Ahhoz, hogy küldjenek egy listát (amire magam is hivatkoztam)? Teljesen komolyanvehetetlen ez a válaszadás.

Ha más nem, a NAIH eljárása, ennek hiányában a bíróság majd feltárja a súlyos mulasztásukat.

Kovács János

kozerdekuadat, Szerencsejáték Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Tekintettel 2021. szeptember 27-én  - kizárólag elektronikus úton –
érkezett adatigénylésére és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság NAIH-8083-2/2021 sz. eljárására az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a 2021. szeptember 25-ei
Szuperkoncert szervezésének feladataival a 2021-2024. évi integrált
marketing és kommunikációs feladatok ellátására szerződött partnerét bízta
meg, rendezvényszervezési tevékenységet nem végzett.

 

A fentieknek megfelelően csatolva megküldjük – két részletben - a Társaság
szerződését (a továbbiakban: Keretszerződés) a 2021-2024. évi integrált
marketing és kommunikációs feladatok ellátására vonatkozóan.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30. § (1) bekezdése
szerint „Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg
nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot
felismerhetetlenné kell tenni.”, ennek megfelelően egyes adatok
kitakarásra kerültek a Keretszerződésben.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a válasz felülvizsgálata érdekében a Fővárosi 
Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.) 
keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok 
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
postacím: 1363 Bp. Pf. 9.) is fordulhat.

 

A jogorvoslati eljárás az Infotv. 31. §-án alapul.

Budapest, 2021. december 14.

 

Üdvözlettel:

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[1]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 

References

Visible links
1. http://www.szerencsejatek.hu/

kozerdekuadat, Szerencsejáték Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Tekintettel 2021. szeptember 27-én  - kizárólag elektronikus úton –
érkezett adatigénylésére és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság NAIH-8083-2/2021 sz. eljárására az alábbi tájékoztatást adjuk.

 

A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a 2021. szeptember 25-ei
Szuperkoncert szervezésének feladataival a 2021-2024. évi integrált
marketing és kommunikációs feladatok ellátására szerződött partnerét bízta
meg, rendezvényszervezési tevékenységet nem végzett.

 

A fentieknek megfelelően csatolva megküldjük – két részletben - a Társaság
szerződését (a továbbiakban: Keretszerződés) a 2021-2024. évi integrált
marketing és kommunikációs feladatok ellátására vonatkozóan.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 30. § (1) bekezdése
szerint „Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg
nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot
felismerhetetlenné kell tenni.”, ennek megfelelően egyes adatok
kitakarásra kerültek a Keretszerződésben.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a válasz felülvizsgálata érdekében a Fővárosi 
Törvényszéken (1055 Budapest, Markó utca 27., postacím: 1363 Bp. Pf. 16.) 
keresettel élhet, vagy a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogok 
gyakorlásával kapcsolatos jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
postacím: 1363 Bp. Pf. 9.) is fordulhat.

 

A jogorvoslati eljárás az Infotv. 31. §-án alapul.

Budapest, 2021. december 14.

 

Üdvözlettel:

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
[1]www.szerencsejatek.hu

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek jogosulatlan
másolása, terjesztése, közzététele,
vagy egyéb módon történő felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön
a címzett, a címzett kézbesítésért felelős
alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen
bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon
és törölje az üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes
rendszeréből.

 

Gondoljon a környezetre, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!
Please, consider the environment before printing this e-mail!

 

References

Visible links
1. http://www.szerencsejatek.hu/