Szükséges-e - törvényes eszközül - az OSZTRÁK SAJTÓHOZ fordulni, ha osztrák állampolgársággal is rendelkező, Magyarországon élő gyermekeimnek törvényes eljárást szeretnék?

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS
ANTISZEMITIZMUS PANASZT
előkészítő iratként is

I. A BOTRÁNYOSAN TÖRVÉNYTELEN GYÁMHIVATALI ELJÁRÁSHOZ:
KERESETLEVÉLKÉNT a Kecskeméti Törvényszéknek az ügyünkben eljáró gyámhivatal ellen,
KIZÁRÁSI KÉRELEMKÉNT az Emberi Erőforrás Minisztériumnak,
továbbá FELLEBBEZÉSKÉNT IS
Jogállamban – a magyar törvény szerint is (Be. 171. § (2) bekezdés - magának a felettes hivatalos szerveknek törvényi kötelessége lenne, hogy ezt a gyámhivatali és szakértői visszaélést feljelentse. (Magyarország – az Alaptörvény szerint – jogállam.)
Ám Magyarország súlyos jogállamisági anomáliái is – mind belföldön, mind külföldön – széles körben ismertek, így az is, hogy a gyakori, sajtónyilvános botrányok ellenére a gyámhivatalok, szakértők törvényes felelősségre vonására nagyon ritkán kerül sor.
A BK-07/HGYO/00689-104/2017 és BK-07/HGYO/00689-105/2017 iratokat eljuttatom az OSZTRÁK SAJTÓHOZ, továbbá OSZTRÁK és UNIÓS EMBERI JOGI FÓRUMOKRA, hogy az osztrák gyermekeit sokszorosan, egybehangzóan igazoltan kiválóan nevelő anyát a köztudomásúan szörnyűséges nevelésbe (állami gondozásba) vétellel fenyegeti jogellenesen a gyámhivatal. Mindezt egy olyan „szakértő” teljesen jogellenes, hallatlanul dilettáns véleménye alapján, aki örökbeadás terén jártas alapítványt alapított, így jogállamban összeférhetetlen lenne és a „szakértése” idején köztudomásúan nem rendelkezett engedéllyel! Az igazságügyi szakértéssel és az örökbe adásokkal kapcsolatos botrányok is köztudomásúak.
Ezért – törvényes védekezésül – beperelem az ügyünkben eljáró, durván jogsértő gyámhivatalt, mert a Kúria döntése értelmében ez kizárási ok. Kérem ezért a jelenleg ügyünkben eljáró gyámhivatal kizárását és egy törvényesen eljárni képes és törvényesen eljárni hajlandó gyámhivatal kijelölését. Köszönöm.
ÜGYSZÁMOK BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KISKUNFÉLEGYHÁZI JÁRÁSI HIVATALNÁL:
BK-07/HGYO/00689-104/2017 és BK-07/HGYO/00689-105/2017 (védelembe vétel fenntartás, kézbesítve: 2017. 10. 26. – fellebbezési határidő: 15 napon belül) – részletek a beadvány végén)
BK-07/HGYO/00689-107/2017 (elővezetési költség megfizetésére kötelezés, kézbesítve: 2017. 10. 26. – fellebbezési határidő: 15 napon belül) – Igazolási kérelmem törvényes elbírálását a gyámhivatal jogellenesen elmulasztotta, és a– jogellenesen – rendőrségi elővezetésemet rendelte el, amelyre – Istennek hála és köszönettel a rendőrség törvénytiszteletéért és emberségéért – nem került sor. Most viszont a gyámhivatal követel tőlem még 9250 Ft-ot, büntetőeljárásra, szabálysértési eljárásra valamint büntetésvégrehajtás során elrendelt elővezetésre hivatkozással. Tehát a gyámhivatal annyit sem tud a szakmájáról, hogy a közigazgatási ügy NEM büntetőügy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Megköszönöm a rendőrségnek, hogy a törvénytelen meghurcolásomban nem működött közre és továbbra is kérem, hogy a gyámhivatal illetve panaszolt ügyvéd jövőbeni esetleges ilyen jogellenes igényeinek ne tegyenek eleget. Köszönöm. A gyámhivatalt beperelem, így bízom mihamarabbi kizárásukban.
BK-07/HGYO/00689-109/2017 és BK-07/HGYO/00689-110/2017 (egyre növekvő összegű bírság, kézbesítve: 2017. 10. 26. – fellebbezési határidő: 15 napon belül) A gyámhivatal – jogellenesen, sokszori, jogilag érvelt kérésem ellenére megtagadta – a gyerekeimre jogellenesen követelőző támadónk személyazonosító okmánya másolatának megküldését, továbbá a háttérdokumentáció megküldését. A törvényes ügyvédi meghatalmazás nélküli, panaszolt ügyvéd és a gyerekeimre jogellenesen követelőző fantom támadónk ügyindításra alkalmas kérelmet eddig még nem adott be, mégis engem bírságolnak jogellenesen (már kb. félmillió Ft-ot szabott ki a gyámhivatal jogellenesen). Érdekesség, hogy olyan bírósági végzés miatt bírságolnak, amelyben a személyes adatok hamisak és amely rám, alperesre kötelezettséget NEM ró! A gyámhivatal számomra 2017. 10. 26-án kézbesített végzésében hívta fel támadómat, hogy közölje elérhetőségeit! 5 év után jutott el idáig a gyámhivatal! Csakhogy jogállamban – magyar törvényeink szerint is - a hivatalos eljárást törvényileg TILOS megindítani addig, míg a kérelmező a törvényileg előírt valós adatait nem adja meg! Ezt (harmad éven tananyag a jogi egyetemen) már 5 éve magyarázom jogi érvekkel, mindig udvariasan a gyámhivatalnak, engem bírságolnak mégis!
BK-07/HGYO/00743-45/2017 és BK-07/HGYO/00743-46/2017 (jogerősítések, kézbesítve: 2017. 10. 26.) A gyámhivatalnál határidőben benyújtott fellebbezés ellenére válnak jogellenesen jogerőssé a végzések! Tiltakozom!
BK-07/HGYO/00743-49/2017 és BK-07/HGYO/00743-50/2017 (NŐI fantom apa kapcsolattartása, kézbesítve: 2017. 10. 26. válaszadási határidő: 5 napon belül) A NŐI nevű, egyébként nem azonosított apa kérelmezett végrehajtást. A gyámhivatal – jogellenesen, sokszori, jogilag érvelt kérésem ellenére megtagadta – a gyerekeimre jogellenesen követelőző támadónk személyazonosító okmánya másolatának megküldését, továbbá a háttérdokumentáció megküldését. A törvényes ügyvédi meghatalmazás nélküli, panaszolt ügyvéd és a gyerekeimre jogellenesen követelőző fantom támadónk ügyindításra alkalmas kérelmet eddig még nem adott be, mégis engem gyötörnek 5 napos határidőkkel.
BK-07/HGYO/00689-115/2017 és BK-07/HGYO/00743-52/2017 (közérdekű adatigény megtagadása, kézbesítve: 2017. 10. 26.) – A gyámhivatal szerint nem közérdekűek a törvényességre irányuló adatigényeim, ám álláspontjuknak indokát nem adják! (Álláspontom szerint a hivatalos szerv szakmai tevékenységére vonatkozó adat az, hogy be kell-e tartaniuk a törvényeket, amit én kérek, így az közérdekű az Infotv. 3. § 5. pontja alapján.) Továbbra is kérem közérdekű adatigényeim törvényes, érdemi megválaszolását!

II. A 6. KERÜLETI RENDŐRSÉG BOTRÁNYOSAN TÖRVÉNYTELEN ELJÁRÁSÁHOZ:
ÜGYSZÁM A 6. KERÜLETI RENDŐRSÉGEN: 010060/1501-337/2013.bü.
A 6. kerületi rendőrség számomra 2017. 10. 26-án kézbesített, 2017. 10. 18-ára!!!!!!!!!!!!! szóló, rendőrségi elővezetést kilátásba helyező, 010060/1501-337/2013.bü. sz. gyanúsítotti idézését és a számomra szintén 2017. 10. 26-án kézbesített, 010060/1501-338/2013.bü. sz. iratát, mely szerint az iratokat, amelyek az ügyészségre felterjesztésre kerülnek 2017. 10. 18-án!!!!!!!!!!!!! megtekinthetem, szintén eljuttatom az OSZTRÁK SAJTÓHOZ, továbbá OSZTRÁK és UNIÓS EMBERI JOGI FÓRUMOKRA.
- Az ügy különlegessége, hogy a magyar rendőrség 4 évig MAGYAR JOGHATÓSÁG NÉLKÜL, teljességgel jogellenesen nyomozott, mert az osztrák nagykövetség épülete immunitást élvez.
- Panaszolt ügyvéd kitalálta, hogy én zsaroltam volna, mert egy családi e-mailről, amelynek jelszavát a férjem is ismerte, törvényileg biztosított tartásdíjat és vagyonmegosztást kértem volna.
- A JOGELLENES GYANÚSÍTÁS SZERINT A TETTHELY AZ OSZTRÁK NAGYKÖVETSÉG IMMUNITÁST ÉLVEZŐ ÉPÜLETE.
- Tehát a magyar rendőrségnek nincs joga megvizsgálni az állítólagos tetthelyet, továbbá ha még a tetthelyet sem vizsgálja, akkor nincs joga engem 4 évig jogellenesen gyanúsítani.
- Egyébként eljárási kegyelmet is kértem, ezt sem intézte a 6. kerületi rendőrség!
- Továbbá – mivel a zsarolás súlyos bűncselekmény, ezért törvényileg kötelező a védelem - olyan védőt rendeltek ki, aki évek óta nem vette fel velem a kapcsolatot és nem magyarázta el a rendőrségnek, hogy törvényesen nem tudnak vizsgálódni az osztrák nagykövetség épületét érintően.
- A teljes 6. kerületi nyomozás – jogellenesen - hatalmas dilettantizmussal és brutalitással zajlott, pl. az aktát Írországba, egy teljességgel kívülálló országba küldték.
- Fenti iratok is mutatják, hogy 2017. 10. 26-án értesítenek ki két 2017. 10. 18-i, tehát korábbi eseményről és hogy mennyire nem érdeklik őket az én törvényben biztosított jogaim.
- Bízom benne, hogy a VI. és VII. Kerületi Ügyészség, jogászok, jogászokként kollegáim, ahol köztudomásúan dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyész úr is – első szolgálati helyeként - fontos szakmai ismereteket sajátított el (http://www.ibolyatibor.atw.hu/ - Magamról), - törvényi kötelességével összhangban - lesz annyi odafigyeléssel, hogy - törvényi kötelességével összhangban - mihamarabb, számomra kedvező módon lezárja az ügyet.
- Továbbra is fenntartom továbbá az eljárási kegyelmi kérelmemet is. Az osztrák sajtónyilvánosság alapján kérni fogom az osztrák államelnököt is, hogy járjon közben ügyemben a magyar államfőnél, hogy – két kicsi osztrák gyermek édesanyjaként - eljárási kegyelmet kaphassak egy olyan ügyben, amit törvényileg tilos volt elkezdeni is!
- Az osztrák sajtót érdekli az ügy, hiszen az osztrák adófizetők nem azért finanszíroznak nagykövetséget, hogy annak immunitását megsértve a fogadó állam rendőrsége osztrák gyerekek anyja ellen nyomozzon.
- És a VI. és VII. Kerületi Ügyészség, amelynek szakmaiságáról és emberségességéről dr. Ibolya Tibor fővárosi főügyész úr nagyon elismerően nyilatkozik honlapján, fel tudja fogni, hogy az Andrea utónév NŐI név. Ahogy dr. Ibolya Tibor az férfi név, ám dr. Tibor Ibolya az női név. Ezúton – „summa cum laude” diplomával jogászként is, aki – köszönettel - az ELTE-n személyesen legfőbb ügyész úrtól és legfőbb ügyész helyettes úrtól JOGÁLLAMI BÜNTETŐJOGOT tanulhattam, kérem a VI. és VII. Kerületi Ügyészséget, hogy - törvényi kötelességével összhangban – mihamarabb, számomra kedvezően fejezze be ezt a 4 éve tartó jogellenes meghurcoltatásomat. Kérem továbbá a nyomozati iratanyag – illetékmentes – megküldését. Köszönöm.

Egyéb ügyek:
ÜGYSZÁM A PKKB-N: II/23.B.20.963/2017/9 (idézés 2017. 12. 07-re egy olyan ügyben, amely számomra kedvezően egy a csepeli bíróságon már jogerősen lezárult)
- A PKKB az ügyet – törvényi kötelességével összhangban - átküldte a csepeli bíróságra, mivel a panaszolt ügyvéd ugyanazon ügyben, elkésetten, több bíróságra is beadta a törvénytelen, megalapozatlan magánvádját.
- Az ügy számomra kedvezően a csepeli bíróságon jogerősen lezárult, így ezért a PKKB-n is okafogyott és törvényileg TILOS az eljárás folytatása. Kérem ezért - törvényi kötelességükkel összhangban - az eljárás számomra kedvező mihamarabbi befejezését. Köszönöm.
Megjegyzem, hogy az ügyben a PKKB-n is többször került sor indokolatlan bírócserére, amely ellentmond a törvényes bíróhoz való jognak és az ügyelosztási, szignálási renddel kapcsolatos, köztudomású aggályokkal is összefügg.
Továbbá megjegyzendő, hogy ez az ügy már magán a PKKB-n is megszűnt egyszer évekkel ezelőtt, csak panaszolt ügyvéd, egy rendkívül aggályos, jövőre nézve kiállított orvosi igazolással jogellenesen elérte az elkésetten előterjesztett, megalapozatlan, törvénytelen magánvád alapján zajló törvénysértő eljárás folytatását.
A csepeli bíróságon is egy rettenetes, brutális eljárás zajlott, ott is elkésetten előterjesztett, megalapozatlan, törvénytelen magánvád alapján, ám ott a bíró – törvényi kötelességével összhangban – belátta, hogy köteles törvényesen eljárni.

ÜGYSZÁM A NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATAL AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLYÁNÁL:
PANASZOLT ÜGYVÉD SIKKASZTÁSGYANÚJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Az átvezetésekért – ilyen jogellenes katyvasz mellett – panaszolt ügyvéd befizette az eljárási költséget, tehát érdekelt a jogellenes adatkatyvasz fenntartásában!
71757/4/2017.09.20. (végrehajtó váltás, kézbesítve: 2017. 10. 26. – 30 napon belül – kétféle különböző néven lép fel a támadóm, egyszer egy olyan külföldi címről, ahonnan nem idézhető, másik alkalommal egy külföldi hotelt lakóhelyként megadva és az anyja neve is hamis!!!!!!!!!!!!!!!!!)
(ügyszám a végrehajtónál: 041.V.1749/2017/126)
71745/4/2017.09.20. (végrehajtó váltás, kézbesítve: 2017. 10. 26. – 30 napon belül, hamis a végrehajtást kérő neve és hamis az anyja neve és külföldi hotelből követelőzik!
(ügyszám a végrehajtónál: 041.V.1749/2017/125)
71754/4/2017.09.20. (végrehajtó váltás, kézbesítve: 2017. 10. 26. – 30 napon belül, hamis a végrehajtást kérő neve és hamis az anyja neve és külföldi hotelből követelőzik!
(ügyszám a végrehajtónál: 041.V.1749/2017/127)
ÜGYSZÁM A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁRNÁL:
BPM-ISZI2/3502-23/2017 – törvénytelen végrehajtói letiltás és ellehetetlenítés a munkahelyemen
(ügyszám a végrehajtónál: 041.V.1749/2017/122 - hamis a végrehajtást kérő neve és külföldi hotelből követelőzik!)
Nagyon kérem a Kristófy és Társa Végrehajtó Irodát, hogy törvényi kötelességével összhangban törvényesen járjon el. Az iratokat a nyomozó hatóságnak is megküldtem, amelyből a végrehajtónak is törvényi kötelessége észrevenni, hogy az egyetlen fix személy az ügyben a panaszolt ügyvéd. Az ügy sikkasztásgyanús! A végrehajtó törvényileg köteles feljelenteni panaszolt ügyvédet és engem pedig a végrehajtás alól teljesen egészében mentesíteni. Köszönöm. A végrehajtónak törvényileg tilos bűnpártolóan segíteni panaszolt ügyvéd többmillió Ft-ra vonatkozó, sikkasztásgyanús eljárását!

ÜGYSZÁM A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLÁN: 3.Beüf.10712/2017/6. (jogellenesen kiszabott rendbírság mellőzésének elrendelése) és ÜGYSZÁM A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK VÉGREHAJTÓI IRODÁJÁNÁL: 0100-3.MV.274/2017/2 (Balla Margit végrehajtó - jogellenesen kiszabott rendbírság végrehajtása)
Köszönöm a Fővárosi Ítélőtábla törvényes, számomra kedvező, jogellenesen kiszabott rendbírságot mellőző döntését, amely már szintén végrehajtási szakban volt.
Egyben kérem Balla Margit végrehajtót, hogy – törvényi kötelességével összhangban - mindenképpen be kell várni a Fővárosi Ítélőtábla döntését a 0100-3.MV.274/2017/2. sz. ügyben is, amelyben már szintén tettem panaszt. Köszönöm.
A Fővárosi Ítélőtáblán megvan az a szakmai színvonal, hogy a jogellenesen kiszabott rendbírság mellőzését rendelik el.

ÜGYSZÁM A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN: 29.P.20.976/2017/11. (kézbesítve: 2017. 10. 26. – fellebbezési határidő: 15 napon belül)

ÜGYSZÁM A FŐVÁROSI FŐÜGYÉSZSÉGEN: PM.2655/2017/2. (kézbesítve: 2017. 10. 26. –határidő: 15 napon belül)
Megköszönve az eljárásukat, kérem, hogy – törvényi kötelességükkel összhangban – tanulmányozzák, hogy panaszolt ügyvéd törvénytelenségei miatt micsoda hatalmas károk keletkeztek már eddig is, amelyet a magyar hivatalos szervek – törvényeink szerint – nem támogathatnának.

ÜGYSZÁMOK A NAV-nál:
2235082728/2235261826, 2235083594/2235269525, 2235083604/2235269493, 2235083583/2235269514, 2235082762/2235250958, 2235082740/2235261804, 2294619550/290049, 2294619561/290049
(kézbesítve: 2017. 10. 26.)
Arra kérem a NAV-ot, hogy várjuk ki az eredményt, mert –törvényi kötelességükkel összhangban – vagy a magyar és/vagy az osztrák hivatalos szervek le fogják állítani panaszolt ügyvéd törvénytelenségeit.

Tisztelt Illetékesek! Tisztelt többségükben jogász kollegák!

Ezen közérdekű adatigénylésemben arra keresem a választ, hogy A MI ÜGYÜNKBEN MA MAGYARORSZÁGON LEHET-E JOGÁLLAMI MEGOLDÁST ELÉRNI ÉS HA IGEN, MILYEN TÖRVÉNYES ESZKÖZZEL. Pl. – törvényes eszközül - az osztrák sajtóban való megjelenés segít? Ez a szakmai tevékenységükre vonatkozik, így az Infotv. 3. § 5. pontja szerint közérdekű! Kötelesek 15 napon belül törvényesen, érdemben válaszolni.

2017. 10. 26-án 24 (huszonnégy!) levelet kézbesítettek számomra.
Ezek közül kettő is nagyon érdekes az osztrák sajtó számára.
I. A gyámhivatal hallatlanul törvénytelen dilettantizmusa miatt eldöntöttem, hogy beperelem őket, hogy ki legyenek zárva. Osztrák gyerekekkel packáznak ilyen durván jogsértően! Minden alap nélkül fenyegetőznek ismét a köztudomásúan szörnyűséges magyar állami gondozással (nevelésbe vétellel). Mindezt egy örökbeadás terén jártas alapítványt alapító, a szakvélemény adás idején engedéllyel nem rendelkező „szakértő” véleménye alapján! TILTAKOZOM!!!!!!!!!!!!!!!
II. A 6. kerületi rendőrség felterjesztette az ügyészségre iratokat, hogy 4 évig! joghatóság nélkül nyomozott a budapesti osztrák nagykövetséget, mint tetthelyet érintően. Az ügyészségen már jogászok dolgoznak, így bízom benne, hogy az ügyészség – törvényi kötelességével összhangban - számomra kedvezően, mihamarabb lezárja ezt a szörnyűséget.Köszönöm.

Nagyon szépen megkérem Önöket, hogy – törvényi kötelességükkel összhangban – segítsék, hogy panaszolt ügyvéd mihamarabb leálljon a törvénytelenségeivel. Köszönöm. Egyébként – törvényes eszközül – garantált a nemzetközi botrány.

AZ ELLENÜNK TÖRVÉNYTELENÜL HOSSZÚ IDEJE TÁMADÓ ÜGYVÉD MAGATARTÁSA BŰNCSELEKMÉNY(EK) ALAPOS GYANÚJÁT VETI FEL, PL. KÖZOKIRAT HAMISÍTÁS, SIKKASZTÁS, KÖZFELADATI HELYZETTEL VALÓ VISSZAÉLÉS, CSALÁS, ZAKLATÁS ALAPOS GYANÚJÁT. MINDEN HIVATALOS SZERVNEK TÖRVÉNYI KÖTELESSÉGE MEGTENNI A FELJELENTÉST, TOVÁBBÁ SEGÍTENI AZ ÜGYVÉD ELLEN MEGINDULT NYOMOZÁST. A TÖRVÉNYSZEGŐ ÜGYVÉD ELLEN ZAJLÓ NYOMOZÁS RENDŐRSÉGI ÜGYSZÁMA: 01200/937/2017.BÜ. MEGKÖSZÖNÖM, HOGY A RENDŐRSÉG – TÖRVÉNYI KÖTELESSÉGÉVEL ÖSSZHANGBAN – MEGKEZDTE A NYOMOZÁST.

Megköszönöm ismételten mindazon hivatalos személyeknek, bíróknak, ügyészeknek, rendőröknek, kormánytisztviselőknek, akik eddig - törvényi kötelességükkel összhangban – már belátták, hogy törvényeink szerint nekem van igazam és panaszolt ügyvéd törvénytelenségei vállalhatatlanok voltak számukra.
- Így panaszolt ügyvéd több hamis vádaskodása nyomán indult törvénytelen eljárás zárult már le számomra kedvezően.
- Legutóbb a Fővárosi Ítélőtábla adott nekem igazat, köszönet érte. (3.Beüf.10712/2017/6. – kézbesítve: 2017. 10. 24.)
- Nagyon köszönöm.
- Egyidejűleg kérek minden ügyeinkben eljáró hivatalos szervet, hogy - törvényi kötelességükkel összhangban – kövessék a törvényesen eljáró kollegáik példáját. Köszönöm.

Ismételten hangsúlyozni szeretném, én nem akarom Önöket kritizálni!
- Jogot tanultam („summa cum laude” eredménnyel), maximálisan törvénytisztelő vagyok, soha – mielőtt a férjem gyerekeink 5 HETES és 2 éves korában, velem való minden egyeztetés nélkül elhagyott bennünket – nem volt semmiféle ilyen ügyem.
- Én kizárólag törvényességet szeretnék. A törvény védi a gyerekeimet és engem. A törvény ráadásul Önöket is védi, hiszen a törvény azt is biztosítja, hogy Önöknek tilos feleslegesen eljárniuk!
- Egy súlyosan törvényszegő ügyvéd belekeverte Önöket és engem is olyan eljárásokba, amelyek – ha Önök törvényi kötelességükkel összhangban törvényesen járnak el – el sem kezdődhetett volna.
- Nincs ellenem perindításra alkalmas keresetlevél, nincs törvényes magánvád és feljelentés és kérelem.
- Nekem az az egyetlen célom, hogy rámutassak, hogy Önöknek tilos ezen törvénytelenül elkezdett eljárásokat folytatni ellenem.
- Önöknek törvényi kötelességük leállítani a panaszolt ügyvéd törvénytelenségeit.(Önök ekkor védenék ténylegesen a „mundér becsületét”, ha törvényesen járnának el.)
- Jogállamban (Magyarország az Alaptörvény szerint jogállam) vállalhatatlan panaszolt ügyvéd törvénytelenségeinek hivatali segítése!

Panaszolt ügyvédnek – jogellenesen – az az anyagi érdeke, hogy a törvénytelen ügyek minél hosszabbak és minél brutálisabbak legyenek. Nekünk, tehát Önöknek, a gyerekeimnek, nekem, sőt még gyerekeim apjának is a törvényesség az érdekünk. (Sőt, hosszú távon még panaszolt ügyvéd érdeke is a törvényesség, hiszen az ő karrierje függ attól, milyen széles nyilvánosságot kap ez az ügy. Megjegyzem, mindenkinek, így a hivatalos szerveknek és az ügyvédnek is törvényi kötelessége törvényesen eljárni.)

Panaszolt ügyvéd szakmailag hallatlanul dilettáns és a magyar hivatalos szerveket is ostobának nézi. Öt éve, 30 alapügyben beszéli be jogellenesen a magyar hivatalos szerveknek, hogy NŐ az APA, hogy egyszerre lehet ugyanazon személynek négyféle különböző hivatalos neve, hogy – törvényi kötelesség ellenére – lehet lakóhely feltüntetése nélkül, máskor közintézményi címről, máskor külföldi hotel címet megadva hivatalos ügyet intézni, gyerekekre követelőzni, szerinte megváltozhat az ügyfele anyjának leánykori neve (ráadásul hamis névről hamis névre), sőt szerinte még ügyfele születési helye is megváltozhat az eljárásban. Panaszolt ügyvéd célja, hogy jogellenesen kisemmizzen bennünket, pl. elvegye az otthonunkat, a leánykori lakásomat, a gyerekeknek – jogellenesen, minden ok nélkül – köztudomásúan szörnyűséges állami gondozást/örökbe adást szánja, nekem – jogellenesen, minden ok nélkül –börtönt.

Az örökbeadás terén jártas alapítványt alapító "szakértő" tett arról is egy semmivel nem indokolt kinyilatkoztatást, hogy az én hibám, ha egy Andrea utónevű embert nőnek gondolok. A „szakértő” annyira dilettáns, hogy még azt sem veszi észre, hogy közel egy évig nincs érvényes működési engedélye, de azért ő – nyílván díjazás ellenében – „szakért”, pedig nem tanulmányozta a névviselési jogszabályt, sem a nemzetközi esetjogot, hogy mindenkinek egyetlen fajta hivatalos neve van. Az én valódi, külföldi férjemnek pl. az útlevelében VORNAME-ként szerepel az Andrea név, tehát ha az ügyvéd az Andrea nevet utónévként használja, akkor az NŐI név. Az életkorilag a kommunista diktatúrában szocializálódott, 1975 óta praktizáló „szakértőnek” fogalma sincs a modern trendekről, pl. hogy tilos az áldozatot hibáztatni vagy pl. hogy személyes meghallgatás szükséges! Az ő semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatása szerint az én hibám, ha – jogászként, jogi érvekkel – kérem a gyerekeimre követelőző, női nevet használó fantom törvényes adatait tudni akarom, amit törvény biztosít. Fogalma sincs arról, hogy a semmivel alá nem támasztott kinyilatkoztatásaival – jogellenesen – milyen károsak, manipulatívak. Pl. kinyilatkoztatta (le is írja, hogy nem igazolt), hogy már az első várandósságomat követően problémák voltak, amiről semmiféle adata nincs! Továbbá ez a hallatlanul dilettáns és trehány szakértő azt is – kinyilatkoztatásként - kifogásolja, hogy több hivatalos szervhez egyszerre fordulok. Ez egyrészt a transzparencia miatt fontos. Másrészt valójában ez a 30 ügy, egyetlen ügy, a panaszolt ügyvéd törvénytelensége. Mégis, ha egy nap alatt (mint ma) pl. 24 levél jön, 5 és 8 napos határidőkkel is, és kezdődik az őszi szünet, amikor a gyerekekkel szeretnék többet lenni és az osztrák sajtót is szervezni kell, akkor mégis hány beadványt írjak egy olyan „szakértő” szerint, aki közel egy évig azt sem veszi észre, hogy nincs működési engedélye! Szörnyűséges, hogy ilyen „szakértőt” gyermekeket érintő ügyben felkérnek. Éppen a Marton László botrány mutatja, hogy a több évtizedes szakmai múlt sem garancia.

Ezért sokadszorra: A köztudomásúan 1979-es születésű panaszolt ügyvéd 5 évvel ezelőtt, pályájának viszonylag az elején vállalta el az ügyet. A panaszolt ügyvéd törvénytelen koncepciója az, hogy ügyfeléről nem adja meg a valós személyes adatokat és ezzel egyrészt kompromittálja a magyar hivatalos szerveket, hogy Magyarországon ilyen alacsony a hivatali ügyintézés színvonala, másrészt engem hallatlanul meggyötör, hogy a tisztességes eljáráshoz fűződő jogomat próbálom érvényesíteni.

Így nekem anyaként két lehetőségem van.
A. Egyrészt továbbra is kérem Önöktől a törvényességet, amit törvényi kötelességük biztosítani. Köszönöm.
B. Másrészt lehetőség még a nemzetközi botrány, mert Magyarország durva jogállamisági hiányosságai köztudomásúak és panaszolt ügyvéd az én osztrák állampolgársággal is rendelkező gyerekeimet akarja tönkretenni.
B.1. Ausztriában jobboldali és szélsőjobb koalíció körvonalazódik, amellyel kapcsolatban sok nemzetközi aggodalom is megfogalmazódik.
http://orf.at/stories/2412322/2412357/
https://www.falter.at/archiv/wp/unser-ne...
http://www.juedische-allgemeine.de/artic...
http://www.mkoe.at/broschuere-lauter-ein...
Ebben az összefüggésben különösen hangsúlyozható, hogy hogyan bánnak két osztrák kisgyermekkel Magyarországon, amely a World Jewish Congress elnöke szerint Európa legantiszemitább országa. (http://observer.com/2016/07/world-jewish..., http://hvg.hu/itthon/20160719_mazsihisz_...)
Ráadásul a valódi apa ebben az esetben egy albán származású migráns. Az osztrák választási kampány hangsúlyosan szólt a bevándorlásról, a gyerekeiket egyedül nevelők segítéséről.
B.2. Továbbá jelentés készül az Európai Parlamentben a magyarországi jogállamisági helyzetről, amely során egyedi ügyeket is tanulmányoznak. Ezt az egyedi ügyet jelenteni fogom a jelentéstevőnek.
MEP Judith Sargentini: “I want to make sure we have a transparent and thorough investigation before getting to conclusions. I look forward to talking to Hungarian authorities, civil society, scientists and other persons involved to get a balanced view of the situation in Hungary.” (https://budapestbeacon.com/spe cial-report-state-rule-law-hun gary-put-vote-ep-plenary-septe mber-2018/)
B.3. Az Európai Parlament, így az Európai Parlament osztrák képviselői is kiemelt fontosságúnak tartják a “whistleblower” védelmét. (http://www.weidenholzer.eu/2017/09/07/br...) Osztrák állampolgársággal is rendelkező gyerekeimet és engem azért hurcolnak meg 5 éve jogellenesen, mert jogász édesanyaként, gyermekeimet jogellenesen támadó panaszolt ügyvéd dilettantizmusát szóvá mertem tenni.

Panaszolt ügyvéd ügyfelének – jogellenesen – anonimitást biztosít, egyrészt, hogy a felelősségük elkenhető legyen, másrészt hogy ezzel félelmet keltsen. Panaszolt ügyvéd azzal a felhívással hirdeti honlapján szakterületként a kiskorúak jogellenes külföldre vitelére vonatkozó joganyagot, hogy a tájékoztatás nem feltétlenül felel meg a hatályos jognak. Panaszolt ügyvéd – jogellenesen – NAV feketelistás címre tudott magának működési engedélyt intézni. A NAV feketelista az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezők listáját jelenti.

Sajtónyilvános, pl. Baran Katalin magánnyomozó nemrég nyilatkozott erről, hogy ma Magyarországon nincs minden esetben hatékony védelem a gyermekrablás esetén. Baran Katalin magánnyomozó így fogalmaz a „Meddig tudnak fajulni a gyerekért folyó harcok?” kérdésre: „Sokszor akár emberrablásig. Volt olyan megbízásom, hogy láthatásra vitte a gyereket a férj, és nem hozta vissza. Kétségbeesetten hívott az anya, hogy segítsek, mert nincs meg a gyerek öt hónapja. A rendőrség annak rendje-módja szerint kiadta a körözést, és ennyi. Egyetlen óra alatt találtam meg a gyereket egy Miskolc környéki wellnesshotelben. Felhívtam az anyát, aki Angliában lakott, ő pedig szólt a rendőrségnek, hogy el kéne hozni a gyereket. Azt mondták, nincs kapacitásuk. Érti? Megvan a kiskorú személy, akit elvileg keresnek, a bántalmazó szülőnél van, és a rendőrség nem mozdul. Utálják az ilyen ügyeket, nem akarnak belefolyni. Közben a férfi egy fegyveres rablást is elkövetett, de ez sem hatotta meg a hatóságot.” („http://24.hu/belfold/2017/10/25/amikor-e...)

Esetünkben panaszolt ügyvéd azzal kelt 5 éve félelmet, hogy jogellenesen titkolja a gyermekeimre követelőző ügyfele személyazonosságát. És az ügyvéd arra számíthat, hogy – pl. fenti eset fényében – nem is kapnánk érdemi segítséget.

Jogállamban panaszolt ügyvédet már rég felelősségre vonták volna, pl. közokirat hamisításért. Rengeteg dokumentum áll már a rendőrség rendelkezésére, természetesen munkájukat a továbbiakban is segítem. Így megköszönve az ORFK-nak és a BRFK-nak is, hogy ügyemet továbbították, nagyon szépen megkérem a 20. kerületi rendőrséget – ahol törvényi kötelességükkel összhangban már többször tanúsítottak ügyemben törvényességet, szakmaiságot, emberséget, köszönet érte – hogy - törvényi kötelességükkel összhangban – gyorsítsák fel a nyomozást. Szerintem kulcsfontosságúak a földhivatali iratok is, amelyből egyértelmű, hogy támadómnak többféle neve, többféle lakcíme (ahonnan nem idézhető, máskor külföldi hotel) és többféle az anyja leánykori neve is. Ez törvényesen végrehajtatatlan, sikkasztásgyanús. Több millió Ft-ról van szó! Nagyon szépen megkérem továbbá a 20. kerületi rendőrséget, hogy - törvényi kötelességükkel összhangban – a sértettek védelmére is fordítsanak figyelmet!

Kiemelten törvénysértő az ügyünkben eljáró gyámhivatal tevékenysége. Így ezennel beperelem őket gyermekeim emberi méltóságának és az én emberi méltóságom durva megsértése miatt. Tekintettel a Kúria döntésére kérem, hogy ügyeinkből a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályát kizárásra kerüljenek.
Indokaimat az előzmény iratok részletesen tartalmazzák.
Röviden összefoglalva:
1. A gyámhivatal ügyeinkben panaszolt ügyvéd minden törvénytelenségét – törvényi kötelességei durva megszegésével – kiszolgálja. Durván törvénysértő módon fenntartja a gyerekrablás veszélyét, nem ismeri a NŐI apa kilétét, az iratokat – sokszori, jogi érvekkel alátámasztott kéréseim ellenére – titkolja előttem. Mindent mutyizva, ellenérdekű fél kérésének megfelelően intéz, pl. folyamatosan emelkedik a bírság összege, hogy nem viszem az ismeretlen adatú NŐI apának láthatásra a gyerekeket, miközben a bíróság végzése rám alperesként nem is vonatkozik.
2. Beadványaimra, igazolási kérelmeimre, közérdekű adatigényléseimre a gyámhivatal – törvényi kötelessége ellenére – nem reagál, legutóbb – igazolt távollétem ellenére – a rendőrséget akarták rám szabadítani, amelyet ráadásul velem akarnak kifizettetni.
3. Kezdetektől kiváló az együttműködésem a gyermekeimmel foglalkozó valamennyi pedagógussal, orvossal, védőnővel. Tisztelettel megköszönöm valamennyiük lelkiismeretes, kiváló színvonalú munkáját. Sokszorosan egybehangzóan igazoltan kiváló anya vagyok, amelyet a gyámhivatal is rögzít, ám amelynek nem tulajdonít jelentőséget.
4. Sokszor felhívtam a gyámhivatal figyelmét, hogy olyan „szakértő” került kirendelésre durván törvénysértően, minden ok nélkül, aki köztudomásúan örökbeadással kapcsolatos alapítványt alapított, továbbá köztudomásúan – hosszú ideig – nem is volt működési engedélye. Az ilyen típusú szakértői visszaélések feltárásával az Apák az Igazságért Egyesület is kiemelten foglalkozik. Jogállamban összeférhetetlen lenne az a szakértő, amely örökbeadás terén is rendelkezik érdekeltséggel. Továbbá ennek a „szakértőnek” a hivatalos, https://kereso.enkk.hu/index.php adatbázis szerint 2017. 01. 20 és 2017. 09. 13. nem volt érvényes engedélye. Ehhez képest a „szakértő” – távollétemben, személyes meghallgatásomat is mellőzve – 2017. 03. 18., 2017. 07. 02.-én, 2017. 08. 29-én is adott ki „szakértői véleményt”, miközben köztudomású, hogy az eljárásra nem volt engedélye! A szakértő kifogásolja, hogy kiemeléssel, aláhúzással próbálom áttekinthetőbbé tenni beadványaimat, miközben ez a gyámhivatal irataiban is alkalmazott. A „szakértő” a két gyermekem születése közötti időszakra vezeti vissza az aggályait, amit minden indoklás nélkül „kinyilatkoztat”. Köztudomású Magyarország korrupciós fertőzöttsége. Baran Katalin magánnyomozó így fogalmaz az „És a szakértői vélemény mennyire megbízható?” kérdésre: „Vannak remek szakértők, de olyat is ismerek, konkrétan, aki százezer forintért bármilyen véleményt megír, amit rendelnek tőle.”
Tehát köztudomású, hogy fenti „szakértő” örökbeadás terén jártas alapítványt alapított, jogállamban már ezért összeférhetetlen lenne, továbbá nem volt hosszú ideig engedélye, mégis ezen időszakban – nyílván szakértői díjért – 3 „szakvéleményt” is adott, amelyekben a szakmai szabályokat durván megsérti és amely „szakvéleményeket” előlem – jogellenesen – eltitkolnak. Feltételezésekre alapítja következtetéseit, személyes meghallgatásom nélkül, ráadásul ez az engedély nélkül szakértő kétségbe meri vonni a kimagasló, 90 %-os bírói pályaalkalmassági vizsgámat, amelyet Magyarország legnevesebb szakértői intézete állított ki, ahol az ország valamennyi bírója és ügyésze vizsgázik. Ez az engedély nélkül eljáró, örökbeadás terén jártas alapítványt alapító, vidéki „szakértő” pl. beadványaim rendezett külalakját rója a terhemre. Működő jogállamba az ilyen „szakértőt” felelősségre vonnák. Ám esetünkben a gyámhivatal a „szakértő” véleménye alapján – hatáskörén durván túlterjeszkedve arra szólított fel, hogy keressek fel orvost! Miközben a gyámhivatalt – jogellenesen – nem érdekli, hogy nem ismeri a gyerekeimre követelőző személy személyazonosságát. (A „szakértő” rögzíti, hogy a gyerekeimre követelőző személyt sem vizsgálta meg, ám a „szakértő” semmivel nem indokolt kinyilatkoztatása szerint az apa vizsgálata nem „döntő”.)
A „szakértő” – szintén távollétében – az unokáit mindenek felett szerető Édesanyámról is véleményt mondott, aki egyébként kitüntetéssel diplomázott közgazdász.
A „szakértő” rámutat, hogy ellenfelem a patt helyzet fenntartásában érdekelt, ám ennek a „szakértő” nem tulajdonít jelentőséget.
A gyámhivatal újra – jogellenesen – megfenyegetett, hogy a köztudomásúan szörnyűséges nevelésbe (állami gondozásba) veszi a gyerekeket, ahol köztudomásúan túlnyomó többségükben drogos, fizikailag bántalmazott, szexuálisan abuzált gyerekeket nevelnek.
Így mivel olyan országban élünk, ahol köztudomásúan 100 ezer Ft-ért bármilyen „szakértői” vélemény vásárolható és a jelenleg eljáró gyámhivatal – jogellenesen – kategorikusan megtagadja a törvényességet, mihamarabbi kizárásuk és felelősségre vonásuk szükséges. A beperlésük is ezt a célt szolgálja. Az ügyben haladéktalanul nemzetközi segítséget kérek.
A gyámhivatal munkájára jellemző, hogy iratai hemzsegnek a helyesírási- és nyelvhelyességi hibáktól és volt úgy, hogy az anyát „dr. Kerti Edit”-nek írták, „dr. Hidasi Edit” helyett. Mégis ez a gyámhivatal merészel örökbeadás terén jártas alapítványt alapító, engedély nélkül szakértői véleményt kiadó „szakértő” nyilvánvalóan dilettáns „szakvéleménye” alapján újból jogellenes nevelésbe vétellel fenyegetőzni. TILTAKOZOM! Feltétlenül szükséges a gyámhivatal mihamarabbi kizárása. (Jellemző, hogy a gyámhivatal iratán még oldalszám sincs, így annak teljessége nem rekonstruálható.)
A gyámhivatal engem szólít fel, hogy szeretetteljes legyek. Szeretetteljes vagyok!!!!!!!!!!!!!!!!! Ez természetes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mindenek felett szeretem a gyerekeimet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! És ez sokszorosan igazolt is!!!!!!!!!!!!!!!! Mindenben segítem a gyermekeimet!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kimagasló eredményeket érnek el!
A gyámhivatal végletekig személyeskedik. Pl. kardinális kérdés számukra, hogy én – szerintük - néha túl melegen vagyok öltözve. Hogy ezt honnan veszik?!?!?!? És mi közük hozzá?!?!?!?!?! Az igaz, hogy az én gyerekeimnek és nekem is a hideg idő beköszöntével van meleg ruhánk, de hát ez kötelességem is, a gondos anyák segítik gyermekeiket.
A gyámhivatalnak fontos, hogy a törvényességet megtagadja, terhelje a gyermekeimmel lelkiismeretesen foglalkozó szakembereket, szeretteimet, engem.
Jelenleg megállapítási kereset nyújtok be, kártérítési igényemet az ügy későbbi szakaszában terjesztem elő, továbbá kérem, hogy tiltsák el ideiglenes intézkedéssel a gyámhivatalt a további jogsértéstől.
A keresetlevelet eredeti iratként is benyújtom, amelyet a Pp. 121. §-ában foglaltak szerint kiegészítek.

Az ügy máris NYILVÁNOS! Köszönetet mondok a BLIKK-nek, az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség Fórumnak és az Átlátszó Ki mit tud? felületének a nyilvánosságért!
- Az ügy néhány részletéről a BLIKK cikk: Játszótérről vitték el a rendőrök a volt konzult - http://www.blikk.hu/aktualis/ belfold/jatszoterrol-vittek- el-a-rendorok-a-volt-konzult/ v56sq15

PANASZOLT ÜGYVÉD SIKKASZTÁSÁT ÉS GYERMEKVESZÉLYEZTETŐ TEVÉKENYSÉGÉT TÖRVÉNYILEG KÖTELES VALAMENNYI ÜGYÜNKBEN ELJÁRÓ HIVATALOS SZERV MEGAKADÁLYOZNI!

A korábban benyújtott közérdekű adatigényléseimre is várom – a törvényi kötelességgel összhangban – a törvényes, érdemi válaszokat. Jelen nyilvános közérdekű adatigénylés előkészítő irat a törvényes nemzetközi jogérvényesítéshez, pl. ALAPJOGI PANASZHOZ az EURÓPAI BIZOTTSÁG és az EURÓPAI PARLAMENT PETÍCIÓS BIZOTTSÁGA felé, amely gyermekjogi kérdésekkel kiemelten foglalkozik.

A segítő együttműködést előre is köszönöm.

Törvényileg kötelező törvényes eljárásukat továbbra is kérem, amely esetén kicsi gyermekeim ügye hamar megoldódna.

Valamennyi korábbi beadványomat fenntartom!

Kérem, hogy az ügyből ránk semmiféle anyagi és egyéb teher ne háruljon!

Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.

2017. 10. 27. dr. Hidasi Edit