Tisztelt Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.!

A Szugló utca és a Rákospatak utca kereszteződésénél a Rákos-patak partján lévő zöldterületen autók rendszeresen szabálytalanul parkolnak. A terület korlátokkal el van kerítve, azonban egy ponton egy ismeretlen elkövető lefűrészelte az egyik korlátelemet, és azóta tudnak behajtani oda autók. Az alábbi linkről kiderül, hogy a probléma már 2021 óta fennáll.
https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A probléma 2021-es fennállása óta hány gépjárművet bírságoltak meg az érintett területen zöldterületen való szabálytalan parkolás miatt? Mikor tervezik pótolni a lefűrészelt korlátelemet, amivel meg lehetne akadályozni az érintett területre való behajtást és ott parkolást? Mikor terveznek újrafüvesítést a parkoló autók miatt kikopott fű pótlása céljából az érintett területen? Tettek erőfeszítéseket annak kiderítésére, hogy ki fűrészelhette le azt a korlátelemet, és ha igen, az sikerrel járt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 26.

Üdvözlettel:
Győrffy Péter

Sajtó, Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

1 Attachment

Tisztelt Győrffy Péter Úr!

 

Köszönjük megkeresését, tájékoztatom, hogy levelét illetékesség és
hatáskör hiányában továbbítottuk a Zuglói Városgazdálkodási Zrt., valamint
a Zuglói Önkormányzati Rendészet felé, további intézkedés megtétele
céljából.

 

Üdvözlettel,

 

Nagy Tímea

 

Kommunikációs referens

 

[1]zknp-logo(1)

 

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Web: www.zknp.hu

Telefon: +36 1 211 22 33

Mobil: +36 20 297 10 89

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Feladó: Győrffy Péter <[2][FOI #21922 email]>
Elküldve: Sunday, February 26, 2023 5:47:42 PM
Címzett: Infó <[3][ZKNP request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Szugló utca és Rákospatak utca
kereszteződésénél zöldterületen szabálytalanul parkoló autók

 

Tisztelt Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.!

A Szugló utca és a Rákospatak utca kereszteződésénél a Rákos-patak partján
lévő zöldterületen autók rendszeresen szabálytalanul parkolnak. A terület
korlátokkal el van kerítve, azonban egy ponton egy ismeretlen elkövető
lefűrészelte az egyik korlátelemet, és azóta tudnak behajtani oda autók.
Az alábbi linkről kiderül, hogy a probléma már 2021 óta fennáll.
[4]https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A probléma 2021-es fennállása óta hány gépjárművet bírságoltak meg az
érintett területen zöldterületen való szabálytalan parkolás miatt? Mikor
tervezik pótolni a lefűrészelt korlátelemet, amivel meg lehetne
akadályozni az érintett területre való behajtást és ott parkolást? Mikor
terveznek újrafüvesítést a parkoló autók miatt kikopott fű pótlása
céljából az érintett területen? Tettek erőfeszítéseket annak kiderítésére,
hogy ki fűrészelhette le azt a korlátelemet, és ha igen, az sikerrel járt?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. február 26.

Üdvözlettel:
Győrffy Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[5][FOI #21922 email]

Is [6][ZKNP request email] the wrong address for Közérdekűadat requests to Zuglói
Közbiztonsági non-profit Kft.? If so, please contact us using this form:
[7]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[8]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[FOI #21922 email]
3. mailto:[ZKNP request email]
4. https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapes...
5. mailto:[FOI #21922 email]
6. mailto:[ZKNP request email]
7. http://kimittud.hu/change_request/new?bo...
8. http://kimittud.hu/help/officers

Zuglói Önkormányzati Rendészet,

1 Attachment

Győrffy Péter hozzászólt ()

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. szintén elküldte a válaszát, de nem erre a levélre válaszul, ezért itt annotációként beillesztem a beérkezett válaszukat:

Tisztelt Nagy Tímea!

A megküldött ügy kapcsán az alábbi tájékoztatást adjuk a Zuglói Zrt. részéről:

A helyszínt megvizsgáltuk. A tárgyi terület jelenleg közút besorolású (azaz nem zöldterület), a Rákospatak utca helyrajzi számába tartozik. A lezárást mintegy 15 éve a Budapest Főváros Zugló Polgármesteri Hivatala elvégezte, de a
vállalkozók panaszt tettek, és a lezárást el kellett távolítani. Jelenleg semmi nem tiltja a KRESZ szerinti parkolást, a lezárást forgalomtechnikai terv alapján, a Budapest Közút Zrt. forgalomtechnikai kezelői hozzájárulása esetén lehet elvégezni, figyelembe véve a Fővárosi Csatornázási Művek szabad bejutását a mederhez.

Egyúttal jelelzzük, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (4) bekezdés 1. pontja alapján a fővárosi önkormányzat feladata a főváros teljes közigazgatási területén a forgalomtechnikai kezelői és üzemeltetői feladatok ellátása.

Egyben a témakörben javasoljuk a Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége Műszaki és Környezetvédelmi Osztályának megkeresését, tekintettel arra, hogy a forgalomtechnikai létesítményekkel kapcsolatos fejlesztési - átalakítási feladatokat Ők tudják megindítani kerületi szinten.

Kérjük a tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét és további intézkedésüket!

Tisztelettel:
Novák Róbert

Vezérigazgatói munkatárs

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.

Web: www.zugloizrt.hu

E-mail: [email protected]