Tisztelt Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Szűcs Fuvar Bt.-vel
- a Szűcs Fuvar Plusz Kft.-vel
- a Szűcs Fuvar Team Kft.-vel és
- a Sa-Ho Kft.-vel kötött szerződéseik másolatát azok mellékleteivel, illetve:
a Sa-Ho Kft. esetleges majdani megbízására vonatkozó önkormányzati határozatot.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 31.

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Szabó Orsolya - Fóti KÖH., Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Rádi Antónia!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adat igénylés- Szűcs Fuvar szerződések
tárgyú e-mailjére válasz levelünket.

 

Üdvözlettel:

 

Szabó Orsolya

közbeszerzési ügyintéző

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

[1]cimer_kicsiTel:  +3670/459-09-74

           0627/535-365/132 mellék

Fax:  0627/358-232

[2][email address]

[3]www.fot.hu

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.fot.hu/