Sztrájk

Az igénylést elutasította a(z) Tatabányai Tankerületi Központ.

Tisztelt Tatabányai Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Igényelem a
jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó - felettes, illetve felügyeleti, vagy a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló és fenntartott, irányított - szervnek vagy személynek bármilyen módon tudomására jutott, valamennyi és bármilyen módon kezelt,

a 2022 évi V. törvény 14. és 15. §-ában foglalt
SZTRÁJKRA
vonatkozó bármely
ISMERET, INFORMÁCIÓ (adat),
amelyhez külön adatgyűjtésre, az adatok összevetése útján új, minőségileg más adat, adatsor előállítására nincs szükség, és amelyet bárhol (honlapon vagy bármely más oldalon, bárhol a médiában)
KÖZZÉTETTEK a vonatkozó rendeletben meghatározott időtartamú,
2021-2022. és
2022-2023. tanév időszakában az adatigénylés teljesítéséig,
azaz legkésőbb adatigénylés elintézésére megszabott 15., a határidő meghosszabbítása esetén 30. napig,
SZÍVES RENDELKEZÉSEMRE BOCSÁTÁSÁT
ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN.

Az adatigénylés kizárólagos tárgya tehát
KÖZZÉTETT ADAT, a törvényben foglalt SZTRÁJK-ra vonatkozó, 2021 szeptembere és 2023 júniusa közötti időszakban közzétett adat (ismeret, információ), melyet a közfeladatot ellátó ismer, megismert, MELYET

ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN IGÉNYELEK.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

2023. június 1.

Üdvözlettel:
Adatigénylő

Tatabányai TKK (KK), Tatabányai Tankerületi Központ

2 Attachments

Kiss László

részére

 

E-mail: [1][FOI #22591 email]

 

Tárgy: Válasz közérdekű adatigénylésre

 

 

Tisztelt Kiss László!

 

Jelen levelem mellékleteként tisztelettel küldöm Önnek a Tatabányai
Tankerületi Központ tárgyi tájékoztatását, szíves megismerés céljából.

 

Tisztelettel:

 

Vereckei Judit tankerületi igazgató nevében és megbízásából:

 

Birkés Ferenc

igazgatói titkársági, sajtó-

és kommunikációs referens

 

Tatabányai Tankerületi Központ

2800 Tatabánya, Győri út 29.

Telefon: +36 34 795 228

E-mail: [2][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése