Sztrájk

Kiss László made this Közérdekűadat request to KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést elutasította a(z) KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ.

Tisztelt KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Igényelem a
jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó - felettes, illetve felügyeleti, vagy a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló és fenntartott, irányított - szervnek vagy személynek bármilyen módon tudomására jutott, valamennyi és bármilyen módon kezelt,

a 2022 évi V. törvény 14. és 15. §-ában foglalt
SZTRÁJKRA
vonatkozó bármely
ISMERET, INFORMÁCIÓ (adat),
amelyhez külön adatgyűjtésre, az adatok összevetése útján új, minőségileg más adat, adatsor előállítására nincs szükség, és amelyet bárhol (honlapon vagy bármely más oldalon, bárhol a médiában)
KÖZZÉTETTEK a vonatkozó rendeletben meghatározott időtartamú,
2021-2022. és
2022-2023. tanév időszakában az adatigénylés teljesítéséig,
azaz legkésőbb a 2023. június 1-i adatigénylés elintézésére megszabott 15., a határidő meghosszabbítása esetén 30. napig, mely napok 2023. évben pénteki munkanapok,
SZÍVES RENDELKEZÉSEMRE BOCSÁTÁSÁT
ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN.

Az adatigénylés kizárólagos tárgya tehát
KÖZZÉTETT ADAT, a törvényben foglalt SZTRÁJK-ra vonatkozó, 2021 szeptembere és 2023 júniusa közötti időszakban közzétett adat (ismeret, információ), melyet a közfeladatot ellátó ismer, megismert, MELYET

ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN IGÉNYELEK.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

2023. június 1.

Üdvözlettel:
Adatigénylő

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó, KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Csatoltan küldöm a tárgyi levelet.

Tisztelettel:

dr. Brückner Melinda főosztályvezető megbízásából

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó
jogi referens
Igazgatói Titkárság
Dunakeszi Tankerületi Központ
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Tel.: +36 27 795 293
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése