Sztrájk

Kiss László made this Közérdekűadat request to Veszprémi Tankerületi Központ

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Veszprémi Tankerületi Központ munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Veszprémi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Igényelem a
jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó - felettes, illetve felügyeleti, vagy a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló és fenntartott, irányított - szervnek vagy személynek bármilyen módon tudomására jutott, valamennyi és bármilyen módon kezelt,

a 2022 évi V. törvény 14. és 15. §-ában foglalt
SZTRÁJKRA
vonatkozó bármely
ISMERET, INFORMÁCIÓ (adat),
amelyhez külön adatgyűjtésre, az adatok összevetése útján új, minőségileg más adat, adatsor előállítására nincs szükség, és amelyet bárhol (honlapon vagy bármely más oldalon, bárhol a médiában)
KÖZZÉTETTEK a vonatkozó rendeletben meghatározott időtartamú,
2021-2022. és
2022-2023. tanév időszakában az adatigénylés teljesítéséig,
azaz legkésőbb a 2023. június 1-i adatigénylés elintézésére megszabott 15., a határidő meghosszabbítása esetén 30. napig, mely napok 2023. évben pénteki munkanapok,
SZÍVES RENDELKEZÉSEMRE BOCSÁTÁSÁT
ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN.

Az adatigénylés kizárólagos tárgya tehát
KÖZZÉTETT ADAT, a törvényben foglalt SZTRÁJK-ra vonatkozó, 2021 szeptembere és 2023 júniusa közötti időszakban közzétett adat (ismeret, információ), melyet a közfeladatot ellátó ismer, megismert, MELYET

ELEKTRONIKUS MÁSOLATBAN IGÉNYELEK.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Adatigénylő

Kelt: 2023. június 1.

Tisztelt Veszprémi Tankerületi Központ!

Az információszabadságról szóló törvény alapján

5 hónapja

érkezett

adatigénylésem

intézésével kapcsolatos

információt, ismeretet, adatot

kérem, szíveskedjen

elektronikus másolatban megküldeni részemre.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 3.

Üdvözlettel:

Kiss László

Tisztelt Veszprémi Tankerületi Központ!

Közzétett, nyilvános - 5 hónappal ezelőtt igényelt - adata közzététele, módosítása napját szíveskedjen megismerhetővé tenni.

Az adatot tartalmazó egység URL-jét köszönöm, nem kérem, az hozzáférhető és egyszerűen idemásolható. Ezt az adatfelelős, adatközlő adatgazda 5 hónap alatt nem tette meg.

022_sztrájk
Pdf - 179.72 KB

http://kk.gov.hu/download/7/84/03000/202...

A tartalom így másolható:

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATALNyilvántartási szám:1119SZTRÁJKSTATISZTIKAI JELENTÉS2022Adatszolgáltatók: az eseményben érintett gazdasági
szervezetekAz adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis
adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási
bírság kiszabását vonhatja maga után.Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm.
rendelet alapján történik.Törzsszám:15835530Statisztikai főtevékenység:8412Megye:19Neve:VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONTCíme:8200Veszprém,Szabadság tér 15.Beérkezési határidő:2022.05.25Beküldés módja:a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül - https://elektra.ksh.huA kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős
munkatársunknak akár telefonon akár e-mailen (http://www.ksh.hu/nyomtatvanyok),
vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766-os ingyenes zöld számon,
illetve írásban a honlapról elérhető „Lépjen velünk kapcsolatba” rendszeren keresztül
(http://www.ksh.hu/kapcsolat).A kérdőívet jóváhagyó vezető adatainevebeosztásatelefonszámae-mail címeSzauer IstvánTankerületi i...188/[email address] kitöltő adatainevebeosztásatelefonszámae-mail címeLévai József88/[email address].huMegjegyzésA kérdőív kitöltésére fordított idő:perc32Köszönjük az együttműködésüket!
A munkabeszüntetés jellemzői1. A jelenlegi munkabeszüntetésFigyelmeztető sztrájk (2 órát meg nem haladó)Sztrájk (2 órát meghaladó)2. Volt-e előzménye a munkabeszüntetésnek? (több válasz is megjelölhető)Tárgyalás előzte megFigyelmeztető sztrájk előzte megEgyéb,
mégpedigNem volt előzménye3. A megelőző figyelmeztető sztrájk jellemzőiA figyelmeztető sztrájk hossza, perc120A figyelmeztető sztrájkban résztvevő dolgozók száma, fő1184. Ki képviselte a munkabeszüntetés során a sztrájkolók érdekeit a tárgyalásokon?Dolgozói érdekképviseleti szerv(ek), mégpedigA dolgozók egyénileg, vagy közvetlenül választott képviselőjükEgyéb személy vagy
szervezet, mégpedig5. A jelenlegi munkabeszüntetés, sztrájk jellegeA munkavállalók által saját céljaikért kezdeményezett munkabeszüntetésSzolidaritási sztrájkA szolidaritási sztrájk által támogatott szervezet(ek) pontos megnevezése(i)Egyéb, mégpedig
6. Ki szervezte a sztrájkot? (több válasz is megjelölhető)A sztrájkban résztvevő dolgozók saját magukSzakszervezet(ek), mégpedig:Pedagógusok Szakszervezete, Pedagógusok Demokratikus SzakszervezeteEgyéb,
mégpedig7. A munkabeszüntetés közvetlen célja (több válasz is megjelölhető)Béremelés, mégpedig%Egyéb bérrel, juttatással kapcsolatos követelés, mégpedigA munkakörülmények javítása, mégpedigElbocsátás elleni tiltakozásEgyéb, a munkavállalók személyét érintő okok, mégpedigVáltoztatás a vezetés személyi összetételbenSzervezeti változás követelése, mégpedigEgyéb ok, mégpedigA szakszervezetek által meghatározott követelések8. A munkabeszüntetés időtartamaA munkabeszüntetés első napja (év, hó, nap)2022.03.16A munkabeszüntetés utáni első nap (év, hó,
nap)2022.03.29
A munkabeszüntetés hossza munkaórában729. Az összes foglalkoztatott és a munkabeszüntetés által érintett dolgozók átlagos
állományi létszáma, illetve a kieső munkaórák számaSor-
számMegnevezésFizikaiSzellemiÖsszesenfoglalkozásúakab(a+b)01Összes foglalkoztatottátlagos
állományi
létszáma,
fő304,01 894,02 198,002A munkabeszüntetésben közvetlenül
résztvevők13,0100,0113,003A munkabeszüntetés által közvetve
érintettek04A munkabeszüntetés által érintettek
(02+03)13,0100,0113,005A munkabeszüntetés miatt kieső munkaórák száma, óra563 3433 39910. A munkabeszüntetésben elsődlegesen érintett dolgozók szakmájának, foglalkozásának felsorolása:2431Általános iskolai tanár, tanító2421Középiskolai tanár9119Egyéb takarító és kisegítő11. Milyen eredménnyel ért véget a munkabeszüntetés?Teljesítették a munkavállalók követeléseitNem teljesítették a munkavállalók követeléseitKompromisszummal, mégpedignem jött létre kompromisszum, a szakszervezetek felfüggeszttették a sztrájkot12. Milyen szintű döntés született a dolgozók követeléseivel kapcsolatban?A szervezet vezetése saját hatáskörben döntöttÁgazati szintű döntésre került sor minisztériumi szintenEgyéb, mégpediga szakszervezetek felfüggeszttették a sztrájkot
13. A munkabeszüntetés idejére milyen bérezésben részesültek a résztvevők?Külön megállapodás alapján kaptak bért,
mégpedig%Nem kaptak bért14. Sztrájkalapból történt-e juttatás?Igen, mégpedigFt/főNem

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 3.

Üdvözlettel:

Adatigénylő