Tisztelt Budapesti Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek listáját, ahol a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2010. január 1. és 2012. június 1. között razziát tartott.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 10.

Üdvözlettel:
Halász Gergely

Ügyelet BRFK, Budapesti Rendőr-főkapitányság

Tisztelt Bejelentő!

Levele a 01000-96207/2012. érk. számon továbbításra került a BRFK
Hivatalnak.

Köszönettel: BRFK KÜFO

Tisztelt bejelentő!

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentését a BRFK Központi Ügyeleti Főosztály
fogadta, azt az illetékességnek megfelelően továbbítjuk.

Tímea Tvergyák, Budapesti Rendőr-főkapitányság

1 Melléklet

Tisztelt Halász Gergely Úr!

A BRFK Hivatala vezetőjének megbízásából - kérésének megfelelően -
elektronikus úton, az Ön által megadott e-mail címre megküldöm a
Budapesti Rendőr-főkapitányságra 2012. június 10-én eljuttatott
beadványával összefüggésben készített tájékoztatást.

Budapest, 2012. június 22.

Tisztelettel: Tvergyák Tímea r. őrnagy

Tisztelt Tvergyák Tímea!

A küldött adatokból sok esetben nehéz beazonosítani a pontos helyet, ezért kérem csatolják az adott nevekhez a címet, valamint, hogy a kérdéses időben hány razziát tartottak az adott helyeken.

Segítségét előre is köszönöm.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Tímea Tvergyák, Budapesti Rendőr-főkapitányság

1 Melléklet

Tisztelt Halász Gergely Úr!

A BRFK Hivatala vezetőjének megbízásából az Ön által megadott e-mail
címre megküldöm a Budapesti Rendőr-főkapitányságra eljuttatott
beadványával összefüggésben készített tájékoztatást.

Budapest, 2012. november 14.

Tisztelettel: Tvergyák Tímea r. őrnagy