Szőlőhegyi fák

Az igénylés részben sikeres volt.

Stitzné Koren Zsuzsanna

Tisztelt Pázmánd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szőlőhegyi útépítés és fatelepítésről szóló pályázat összes szerződését. Kérem, szíveskedjen elküldeni a faültetéssel kapcsolatos árajánlat-kérést és beérkezett árajánlatokat, vállalt feladatokat (pontos helyszín és darabszám, fenntartási kötelezettség).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 17.

Üdvözlettel:

Stitzné Koren Zsuzsanna

Stitzné Koren Zsuzsanna

Tisztelt Pázmánd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a 2021. május 17-én kért adatokat:
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szőlőhegyi útépítés és fatelepítésről szóló pályázat összes szerződését. Kérem, szíveskedjen elküldeni a faültetéssel kapcsolatos árajánlat-kérést és beérkezett árajánlatokat, vállalt feladatokat (pontos helyszín és darabszám, fenntartási kötelezettség).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 13.

Üdvözlettel:

Stitzné Koren Zsuzsanna

Pázmándi Polgármesteri Hivatal, Pázmánd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Stitzné Koren Zsuzsanna!

Mellékelten megküldöm P/1599-5/2021. számú levelünket a közérdek adatigénylésére vonatkozóan.

Tisztelettel:
Pázmánd Község Önkormányzata

idézett részek megjelenítése

Stitzné Koren Zsuzsanna

Tisztelt Pázmándi Polgármesteri Hivatal!

A 2021. december 15-i keltezésű, P-1599-5/2021. iktatószámú levelével kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem.
Köszönöm a megküldött két szerződést és mellékelt anyagot.
Sajnos a közérdekű adatigénylés kérésemben szereplő következő adatokat nem kaptam meg:
"Kérem, szíveskedjen elküldeni a faültetéssel kapcsolatos árajánlat-kérést és beérkezett árajánlatokat, vállalt feladatokat (pontos helyszín és darabszám, fenntartási kötelezettség)."
Kérem Jegyző urat, hogy a fák ültetésével és fenntartásával megbízott vállalkozó szerződését és a csatlakozó árajánlatokat is megküldeni szíveskedjen. Köszönöm.

Üdvözlettel:

Stitzné Koren Zsuzsanna

Pázmándi Polgármesteri Hivatal, Pázmánd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Stitzné Koren Zsuzsanna!

Tájékoztatom, hogy a 2021. december 16-án megküldött anyag tartalmazza az Ön által hiányolt dokumentumokat.
Kérem, szíveskedjék a 2021. december 16-i levél mellékletét figyelmesen áttekinteni.

Tisztelettel:
dr. Dászkál Tibor Ákos
jegyző megbízásából
Tóth Józsefné

idézett részek megjelenítése