Szőke Gábor Miklós: bőgő gímszarvasbika fejszobra

Zsilák Szilvia made this Közérdekűadat request to Egy a Természettel Nonprofit Kft.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Egy a Természettel Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

- Mennyibe kerül az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításra, Szőke Gábor Miklós által, agancsokból készülő bőgő gímszarvasbika fejszobra?
- Kérem, csatolják a világkiállítás üdvözlőkapujának látványtervét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 1.

Üdvözlettel:

Zsilák Szilvia

One With Nature 2021, Egy a Természettel Nonprofit Kft.

Tisztelt Zsilák Szilvia!

A veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésének megfelelően adatigénylésének annak beérkezésétől számított 45 napon belül teszünk eleget.

Üdvözlettel:

Egy a Természettel NKft.

idézett részek megjelenítése

One With Nature 2021, Egy a Természettel Nonprofit Kft.

1 Attachment

Tisztelt Zsilák Szilvia !

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 30. § (2) bekezdés második mondata alapján
tájékoztatom, hogy a Szőke Gábor Miklós szobrászművész által készítendő
szarvasszobor elkészítésére társaságunk nettó 189 millió forint+ ÁFA
összeget fog kifizetni. A vállalkozási díj tartalmazza a szobor valamennyi
tervezési, installálási és szállítási költségét ,valamint a felhasználói
jog korlátozásmentes átadását is.

 

Tisztelettel,

 

[1]Névtelen1 (3)

   EGY A TERMÉSZETTEL

    Vadászati és Természeti Világkiállítás

    Magyarország 2021

 

    H-1122 Budapest, Maros utca 12.

    [2]www.onewithnature2021.org

    

idézett részek megjelenítése

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[9][FOI #17837 email]

Ha a(z) Egy a Természettel Nonprofit Kft. nem a(z)
[10][Egy a Természettel Nonprofit Kft. request email] címen fogadja a részére benyújtott
Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[11]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[12]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.onewithnature2021.org/
3. http://tortenelem.info.hu/
4. http://tortenelem.info.hu/
5. mailto:[Egy a Természettel Nonprofit Kft. request email]
6. mailto:[FOI #17837 email]
7. mailto:[FOI #17837 email]
8. mailto:[Egy a Természettel Nonprofit Kft. request email]
9. mailto:[FOI #17837 email]
10. mailto:[Egy a Természettel Nonprofit Kft. request email]
11. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
12. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about