Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Németh Andea, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. június 11.

Üdvözlettel:

Németh Andea

Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Németh Andrea!

Tájékoztatását szeretném kérni, hogy milyen adatok megküldésével
teljesíthetjük alábbi adatszolgáltatási kötelezettségünket.
Kérem Önt, részemre részletes útmutatót küldeni szíveskedjen.

Köszönettel és tisztelettel:

Minárik Krisztián
Lakásgazdálkodási ügyintéző

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Várom válaszukat.

Üdvözlettel:

Németh Andea

Gasztonyi Ildikó, Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Németh Andrea!

Alábbi levelére tájékoztatom, hogy kérését addig nem áll módunkban
teljesíteni, amíg pontosan meg nem jelöli, hogy milyen adatokat igényel
(ugyanis június 11. napján küldött közérdekű adatigénylésében nem
jelölte meg azt).
Fenti tényről Önt június 12-én tájékoztattuk.

Üdvözlettel: Gasztonyi Ildikó jegyzői referens

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Németh Andea, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.