Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dr. Gáti Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szinva terasz karbantartási költsége

Várjuk, hogy Dr. Gáti Attila elolvassa a legutóbbi válaszokat és frissítse az állapotot.

Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

mekkora összeget kellett a Szinva terasz burkolatának javítgatására
költeni 2019-2023 között éves bontásban.
Egészen pontosan a Villanyrendőr buszmegállótól - azt is beleértve - az
úgynevezett lakatos hídig, továbbá a Szinva bal partján lévő járdát is, valamint a
Kandia közt, azaz a díszburkolattal ellátott teljes területet figyelembe véve.
Ugyanerre az időszakra kérem az utcabútorokra, valamint a virágosításra
fordított összeget is megadni ugyancsak éves bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. július 9.

Üdvözlettel: Dr. Gáti Attila

[email address]

Miskolci Városgazda Titkárság, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

2 Melléklet

 

Tisztelt Gáti Attila!

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-hez 2023. július 6., valamint 2023.
július 9. napján a Szinva terasz karbantartási költsége tárgyában
közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelmei alapján az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (1) bekezdése és 29. § (1)
bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom, mindkét adatigénylését egy
levélben megválaszolva, a 2023. július 9-én érkezett adatigénylését a
2023. július 6-án érkezett adatigénylése pontosításaként értelmezve.

A 2019-2023. közötti időszakban a Szinva terasz virágosítására, –
virágokra és zöldterület fenntartásra – utcabútorokra, valamint burkolati
javításra fordított bruttó összegeket az alábbi táblázatban közöljük.

Évek Virágok Zöldterület fenntartás Utcabútor Burkolati javítás
2019 92 272 Ft 708 362 Ft 0 Ft 1 886 585 Ft
2020 72 269 Ft 0 Ft 0 Ft 983 959 Ft
2021 70 695 Ft 478 037 Ft 578 827 Ft 463 371 Ft
2022 107 950 Ft 685 801 Ft 11 856 Ft 1 278 828 Ft
2023 98 044 Ft 290 891 Ft 0 Ft 0 Ft

 

Továbbá mellékelten megküldjük a Szinvateraszt ábrázoló térképet is.

Tájékoztatom, hogy jelen levél továbbítására kizárólag elektronikus
levélben kerül sor.

 

Miskolc, 2023. július 20.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Szántó Ivett

Jogi előadó

 

 

 

 

I  Miskolci Városgazda Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. — A Miskolc Csoport tagja

 

3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.

[1]www.varosgazda.hu

 

Ez az uzenet es annak barmely csatolt anyaga bizalmas, jogi vedelem alatt
all, a nyilvanos kozlestol vedett.

Az uzenetet kizarolag a cimzett, illetve az altala meghatalmazottak
hasznalhatjak fel. Ha On nem az uzenet

cimzettje, ugy kerjuk, hogy telefonon, vagy e-mail-ben ertesitse errol az
uzenet kuldojet es torolje az

uzenetet, valamint annak osszes csatolt mellekletet a rendszerebol. Ha On
nem az uzenet cimzettje, abban

az esetben tilos az uzenetet vagy annak barmely csatolt mellekletet
lemasolnia, elmentenie, az uzenet tartalmat

barkivel kozolnie vagy azzal visszaelnie.

 

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the

use of the individual or entity to whom it is addressed and others
authorised to receive it. If you are not

the intended recipient, please telephone or email the sender and delete
this message and any attachment from

your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or
use of or reliance upon the

information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated

above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

 

idézett részek megjelenítése

Miskolci Városgazda Titkárság, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

3 Melléklet

 

Tisztelt Gáti Attila!

 

Ismételten elküldjük a „Közérdekű adatigénylés- Szinva terasz
karbantartási költsége” tárgyú megkeresésére a választ, továbbá csatoljuk
a képernyőfelvételt az elektronikus válaszunk 2023.07.21. napján történt
kiküldéséről.

 

Kérjük, hogy jelezzen vissza amennyiben megkapta a jelen levelünket.

 

 

Üdvözlettel,

 

dr. Szántó Ivett

Jogi előadó

 

 

 

 

I  Miskolci Városgazda Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. — A Miskolc Csoport tagja

 

3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.

Telefon: +36 70 399 8330

[1]www.varosgazda.hu

 

Ez az uzenet es annak barmely csatolt anyaga bizalmas, jogi vedelem alatt
all, a nyilvanos kozlestol vedett.

Az uzenetet kizarolag a cimzett, illetve az altala meghatalmazottak
hasznalhatjak fel. Ha On nem az uzenet

cimzettje, ugy kerjuk, hogy telefonon, vagy e-mail-ben ertesitse errol az
uzenet kuldojet es torolje az

uzenetet, valamint annak osszes csatolt mellekletet a rendszerebol. Ha On
nem az uzenet cimzettje, abban

az esetben tilos az uzenetet vagy annak barmely csatolt mellekletet
lemasolnia, elmentenie, az uzenet tartalmat

barkivel kozolnie vagy azzal visszaelnie.

 

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the

use of the individual or entity to whom it is addressed and others
authorised to receive it. If you are not

the intended recipient, please telephone or email the sender and delete
this message and any attachment from

your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or
use of or reliance upon the

information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated

above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

 

 

From: Miskolci Városgazda Titkárság <[2][Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. request email]>
Sent: Friday, July 21, 2023 12:50 PM
To: [3][FOI #22803 email]
Subject: FW: Re: Közérdekűadat igénylés - Szinva terasz karbantartási
költsége

 

 

Tisztelt Gáti Attila!

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.-hez 2023. július 6., valamint 2023.
július 9. napján a Szinva terasz karbantartási költsége tárgyában
közérdekű adatigénylésként előterjesztett kérelmei alapján az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. § (1) bekezdése és 29. § (1)
bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom, mindkét adatigénylését egy
levélben megválaszolva, a 2023. július 9-én érkezett adatigénylését a
2023. július 6-án érkezett adatigénylése pontosításaként értelmezve.

A 2019-2023. közötti időszakban a Szinva terasz virágosítására, –
virágokra és zöldterület fenntartásra – utcabútorokra, valamint burkolati
javításra fordított bruttó összegeket az alábbi táblázatban közöljük.

Évek Virágok Zöldterület fenntartás Utcabútor Burkolati javítás
2019 92 272 Ft 708 362 Ft 0 Ft 1 886 585 Ft
2020 72 269 Ft 0 Ft 0 Ft 983 959 Ft
2021 70 695 Ft 478 037 Ft 578 827 Ft 463 371 Ft
2022 107 950 Ft 685 801 Ft 11 856 Ft 1 278 828 Ft
2023 98 044 Ft 290 891 Ft 0 Ft 0 Ft

 

Továbbá mellékelten megküldjük a Szinvateraszt ábrázoló térképet is.

Tájékoztatom, hogy jelen levél továbbítására kizárólag elektronikus
levélben kerül sor.

 

Miskolc, 2023. július 20.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Szántó Ivett

Jogi előadó

 

 

 

 

I  Miskolci Városgazda Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft. — A Miskolc Csoport tagja

 

3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.

[4]www.varosgazda.hu

 

Ez az uzenet es annak barmely csatolt anyaga bizalmas, jogi vedelem alatt
all, a nyilvanos kozlestol vedett.

Az uzenetet kizarolag a cimzett, illetve az altala meghatalmazottak
hasznalhatjak fel. Ha On nem az uzenet

cimzettje, ugy kerjuk, hogy telefonon, vagy e-mail-ben ertesitse errol az
uzenet kuldojet es torolje az

uzenetet, valamint annak osszes csatolt mellekletet a rendszerebol. Ha On
nem az uzenet cimzettje, abban

az esetben tilos az uzenetet vagy annak barmely csatolt mellekletet
lemasolnia, elmentenie, az uzenet tartalmat

barkivel kozolnie vagy azzal visszaelnie.

 

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the

use of the individual or entity to whom it is addressed and others
authorised to receive it. If you are not

the intended recipient, please telephone or email the sender and delete
this message and any attachment from

your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or
use of or reliance upon the

information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated

above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Dr. Gáti Attila, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.