Szily Fáy kastély kertjébe tervezett iskola építés eddigi költségei

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Szily- Fáy kastély kertjébe tervezett iskola építéshez és annak előkészítéséhez kapcsolódó eddigi összes szerződés, megrendelés, szakértői szerződés, vállalkozói szerződés, tervezői szerződés költségei és egyéb olyan nem részletezett költség (pl: ügyvédi és pályázati költség)ami összefügg az említett iskolaépítési beruházással.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. május 29.

Üdvözlettel: László Dezső

Tisztelt Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Önök az adatigénylésemre nem válaszoltak a megadott határidőig.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.

Várom mielőbbi válaszukat a címben jelzett adatigénylésre.
Üdvözlettel:

László Dezső