Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont gazdálkodása

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Agrárminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont eddigi kiadásait és bevételeit tartalmazó listát, amely tartalmazza a szerződéskötések dátumát, a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződéses partnerek nevét.

Mennyibe kerül havi és éves szinten a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont fenntartása, mekkora összeget fedez ebből az állam?
A lovasközpont az átadása óta mennyi bevételt termelt?
Ki állja a fenntartási költségeket?
Hány néző látogatott el eddig a lovasközpontba? Közülük hányan a fedeles lovardába és hányan a lovasstadionba?
A központ eddig hány fizetős látogatót fogadott?
A lovasközpontban az átadása óta eddig hány programot szerveztek meg?
A lovasközpontban eddig milyen programokat rendeztek meg, ezek mennyi bevételt hoztak?
Milyen nagyobb lovas eseményeket pályáztak meg Szilvásváradra, ezeknek mi lett az eredménye?
Ki lesz az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad új igazgatója?"

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 10.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Az Agrárminisztériumnak küldött elektronikus levele megérkezett.

Szíves türelmét kérjük, míg munkatársaink beadványát megválaszolják.

 

Üdvözlettel:

Agrárminisztérium

Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

 

Your e-mail sent to the Ministry of Agriculture has arrived.

We kindly ask for your patience until our collegaues answer it.

 

Best regards:

Ministry of Agriculture

Department of Social Contacts

idézett részek megjelenítése

2 Attachments

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.!

 

 

Hivatkozással a 2020. február 10-én benyújtott adatigénylésére,
mellékelten küldjük az Agrárminisztérium válaszát.

 

Üdvözlettel:

 

Agrárminisztérium

Sajtóiroda

 

 

 

idézett részek megjelenítése