Szétvert bódé a Pöttyös utcánál

Fónai Kende made this Közérdekűadat request to Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önök részére a jarokelo.hu által a budapest @ jarokelo.hu címről a web @ ferencvaros.hu címre 2021.04.18-án, 05.22-én és 07.21-én elektronikusan továbbított, 81701 számú bejelentéssel ( https://jarokelo.hu/81701 ) kapcsolatban tett intézkedések leírását, illetve a probléma megoldásának várható határidejét.

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a 2013. évi CLXV. törvény (a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről) értelmében fentebb említett bejelentést Önöknek kötelessége lett volna 30 napon belül érdemben megválaszolni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 3.

Üdvözlettel:

Fónai Kende

adatigenyles, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylését megkaptuk, a törvény szerinti határidőn belül
pedig válaszolunk kérdéseire.

Tisztelettel:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Tisztelt Adatgazda!

A törvény szerinti határidő lejárt, válasz nem érkezett. Továbbra is várom szíves válaszukat, ellenkező esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fogok fordulni.

Üdvözlettel:

Fónai Kende

Rudalics Márta, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

Tisztelt Fónai Kende Úr!

 

Mellékelten megküldöm a közérdekű adatigénylésére adott választ.

 

Tisztelettel:

 

Rudalics Márta

közterület hasznosítási ügyintéző

 

[1]cid:[email protected]

 

Budapest Főváros IX. kerület

Ferencváros Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési Iroda

Közútkezelői és Üzemeltetői Csoport

1092 Budapest, Ráday u. 26. fszt. 22.

Telefonszám: 215-1077/525

Ügyfélfogadási idő: Hétfő:13.00 – 17.30.,

Szerda: 8.00 – 16.00, Péntek: 8.00 – 12.00.

 

From: scan
Sent: Thursday, September 23, 2021 9:53 AM
To: Rudalics Márta <[email address]>
Subject: Message from KM_C258

 

 

References

Visible links