Tisztelt Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Társaság által használt valamennyi vegyszer esetében megkötött szerződéseket (ezek hiányában számlákat) 2015-től jelenig. A szerződéseket teljes terjedelmükben, azaz mellékletekkel együtt szükséges megküldeni.

Összes vegyszer alatt értendő a Társaság üzemeltetési tevékenységével (pl.: víztermelés, víztisztítás, vízelosztás, - szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás, stb.) összefüggő vegyszerek. Ha a Társaság üzemeltet laboratóriumot, az ott használt vegyszerekre jelen adatigénylés nem terjed ki.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. május 29.

Üdvözlettel:

Jánosi Erzsébet

Ugyfelszolgalat, Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az üzenetét megkaptuk, megkeresésének érdemi válaszadásáig türelmét
kérjük.

 

Tisztelettel:

DMRV Zrt.

Ügyfélkapcsolati Központ

Ez egy automatikus válaszüzenet, kérjük erre ne válaszoljon!

 

DMRV Zrt., Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

Közérdekű adatigénylése iránt előterjesztett kérelmére, mellékletben
megküldjük Önnek a DMRV Zrt. által 2015. évtől  megkötött vegyszer
beszerzésekre vonatkozó szerződésekre vonatkozó felsorolást, valamint a
szerződések másolati példányait.

Tájékoztatjuk, hogy a megküldésre kerülő dokumentumok közérdekű adatnak
nem minősülő részei az Info tv. 30. § (1) bekezdése alapján kitakarásra
kerültek.

 

Az anyag nagy terjedelme miatt 5 részletben tudjuk csak küldeni.

 

Tisztelettel:

 

Virág László

vezérigazgató

 

 

   
 
   
   

 

 

DMRV Zrt., Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

3 Melléklet

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

Közérdekű adatigénylése iránt előterjesztett kérelmére, mellékletben
megküldjük Önnek a DMRV Zrt. által 2015. évtől  megkötött vegyszer
beszerzésekre vonatkozó szerződésekre vonatkozó felsorolást, valamint a
szerződések másolati példányait.

Tájékoztatjuk, hogy a megküldésre kerülő dokumentumok közérdekű adatnak
nem minősülő részei az Info tv. 30. § (1) bekezdése alapján kitakarásra
kerültek.

 

Tisztelettel:

 

Virág László

vezérigazgató

 

 

DMRV Zrt., Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

Közérdekű adatigénylése iránt előterjesztett kérelmére, mellékletben
megküldjük Önnek a DMRV Zrt. által 2015. évtől  megkötött vegyszer
beszerzésekre vonatkozó szerződésekre vonatkozó felsorolást, valamint a
szerződések másolati példányait.

Tájékoztatjuk, hogy a megküldésre kerülő dokumentumok közérdekű adatnak
nem minősülő részei az Info tv. 30. § (1) bekezdése alapján kitakarásra
kerültek.

 

Tisztelettel:

 

Virág László

vezérigazgató

 

 

DMRV Zrt., Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

Közérdekű adatigénylése iránt előterjesztett kérelmére, mellékletben
megküldjük Önnek a DMRV Zrt. által 2015. évtől  megkötött vegyszer
beszerzésekre vonatkozó szerződésekre vonatkozó felsorolást, valamint a
szerződések másolati példányait.

Tájékoztatjuk, hogy a megküldésre kerülő dokumentumok közérdekű adatnak
nem minősülő részei az Info tv. 30. § (1) bekezdése alapján kitakarásra
kerültek.

 

Tisztelettel:

 

Virág László

vezérigazgató

 

 

DMRV Zrt., Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

3 Melléklet

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

Közérdekű adatigénylése iránt előterjesztett kérelmére, mellékletben
megküldjük Önnek a DMRV Zrt. által 2015. évtől  megkötött vegyszer
beszerzésekre vonatkozó szerződésekre vonatkozó felsorolást, valamint a
szerződések másolati példányait.

Tájékoztatjuk, hogy a megküldésre kerülő dokumentumok közérdekű adatnak
nem minősülő részei az Info tv. 30. § (1) bekezdése alapján kitakarásra
kerültek.

 

Tisztelettel:

 

Virág László

vezérigazgató

 

 

DMRV Zrt., Dunamenti Regionális Vízmű Zrt.

2 Melléklet

Tisztelt Jánosi Erzsébet!

 

Közérdekű adatigénylése iránt előterjesztett kérelmére, mellékletben
megküldjük Önnek a DMRV Zrt. által 2015. évtől  megkötött vegyszer
beszerzésekre vonatkozó szerződésekre vonatkozó felsorolást, valamint a
szerződések másolati példányait.

Tájékoztatjuk, hogy a megküldésre kerülő dokumentumok közérdekű adatnak
nem minősülő részei az Info tv. 30. § (1) bekezdése alapján kitakarásra
kerültek.

 

Tisztelettel:

 

Virág László

vezérigazgató