Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Jakab András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

(Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztésével kapcsolatos projektnek a szerződéseit és a szerződések mellékleteit)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 3.

Üdvözlettel:

Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    K z rdek adat K z rdek adat request Szerz d sek kik r se Budakeszi V ros nkorm nyzat Polg rmesteri Hivatal.txt

    4K Download View as HTML

Your message to [Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] couldn't be delivered.
varoshaza wasn't found at budakeszi.hu.
kmt+request-15811-25. . . Office 365 varoshaza
Action Required Recipient
Unknown To address
How to Fix It
The address might be misspelled or might not exist. Try one or more of the
following:
* Retype the recipient's address, then resend the message - If you're
using Outlook, open this non-delivery report message and click Send
Again from the menu or ribbon. In Outlook on the web, select this
message, and then click the "To send this message again, click here."
link located just above the message preview window. In the To or Cc
line, delete and then retype the entire recipient's address (ignore
any address suggestions). After typing the complete address, click
Send to resend the message. If you're using an email program other
than Outlook or Outlook on the web, follow its standard way for
resending a message. Just be sure to delete and retype the recipient's
entire address before resending it.
* Remove the recipient from the recipient Auto-Complete List, then
resend the message - If you're using Outlook or Outlook on the web,
follow the steps in the "Remove the recipient from the recipient
Auto-Complete List" section of [1]this article. Then resend the
message. Be sure to delete and retype the recipient's entire address
before clicking Send.
* Contact the recipient by some other means, (by phone, for example) to
confirm you're using the right address. Ask them if they've set up an
email forwarding rule that could be forwarding your message to an
incorrect address.
If the problem continues, ask the recipient to tell their email admin
about the problem, and give them the error (and the name of the server
that reported it) shown below. It's likely that only the recipient's email
admin can fix this problem.
Was this helpful? [2]Send feedback to Microsoft.
--------------------------------------------------------------------------
More Info for Email Admins
Status code: 550 5.4.1

This error occurred because a message was sent to an email address hosted
by Office 365, but the address doesn't exist in the receiving
organization's Office 365 directory. Directory Based Edge Blocking (DBEB)
is enabled for budakeszi.hu, and DBEB rejects messages addressed to
recipients who don't exist in the receiving organization's Office 365
directory. This error is reported by the recipient domain's email server,
but most often it can be fixed by the person who sent the message. If the
steps in the How to Fix It section above don't fix the problem, and you're
the email admin for the recipient, try one or more of the following:

Check that the email address exists and is correct - Confirm that the
recipient address exists in your Office 365 directory, is correct, and is
accepting messages.

Synchronize your directories - Make sure directory synchronization is
working correctly, and that the recipient's email address exists in both
Office 365 and in your on-premises directory.

Check for errant forwarding rules - Check for forwarding rules for the
original recipient that might be trying to forward the message to an
invalid address. Forwarding can be set up by an admin via mail flow rules
or mailbox forwarding address settings, or by the recipient via the
Forwarding or Inbox Rules features.

Make sure the recipient has a valid license - Make sure the recipient has
an Office 365 license assigned to them. The recipient's email admin can
use the Office 365 admin center to assign a license to them (Users >
Active Users > Select the recipient > Assigned License > Edit).

Make sure that mail flow settings and MX records are correct -
Misconfigured mail flow or MX record settings can cause this error. Check
your Office 365 mail flow settings to make sure your domain and any mail
flow connectors are set up correctly. Also, work with your domain
registrar to make sure the MX records for your domain are set up
correctly.

For more information and additional tips to fix this issue, see [3]this
article.
Original Message Details
Created Date: 10/3/2020 8:35:33 PM
Sender Address: [FOI #15811 email]
Recipient [Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Address:
Közérdekűadat Közérdekű adat request - Szerződések
Subject: kikérése - Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal
Error Details
Reported 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied.
error: AS(201806281)
[DB5EUR01FT019.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com]
DSN generated AM6PR02MB4721.eurprd02.prod.outlook.com
by:
Remote DB5EUR01FT019.mail.protection.outlook.com
server:

Message Hops
HOP TIME FROM TO WITH RELAY
(UTC) TIME
10/3/2020
1 8:35:33 smtp.kimittud.org *
PM
10/3/2020
2 8:32:10 smtp.kimittud.org VE1EUR01FT062.mail.protection.outlook.com Microsoft SMTP Server *
PM
10/3/2020 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
3 8:32:10 VE1EUR01FT062.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com AM6P192CA0005.outlook.office365.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) *
PM
10/3/2020 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
4 8:32:10 AM6P192CA0005.EURP192.PROD.OUTLOOK.COM AM6PR02MB4721.eurprd02.prod.outlook.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) *
PM

Original Message Headers

Received: from AM6P192CA0005.EURP192.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:209:83::18)
by AM6PR02MB4721.eurprd02.prod.outlook.com (2603:10a6:20b:34::22) with
Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.3433.37; Sat, 3 Oct
2020 20:32:10 +0000
Received: from VE1EUR01FT062.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com
(2603:10a6:209:83:cafe::be) by AM6P192CA0005.outlook.office365.com
(2603:10a6:209:83::18) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.3433.34 via Frontend
Transport; Sat, 3 Oct 2020 20:32:10 +0000
Authentication-Results: spf=none (sender IP is 52.57.14.250)
smtp.mailfrom=kimittud.org; budakeszi.hu; dkim=none (message not signed)
header.d=none;budakeszi.hu; dmarc=none action=none
header.from=kimittud.org;compauth=pass reason=105
Received-SPF: None (protection.outlook.com: kimittud.org does not designate
permitted sender hosts)
Received: from smtp.kimittud.org (52.57.14.250) by
VE1EUR01FT062.mail.protection.outlook.com (10.152.3.68) with Microsoft SMTP
Server id 15.20.3433.34 via Frontend Transport; Sat, 3 Oct 2020 20:32:10
+0000
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id C13352206A; Sat, 3 Oct 2020 20:35:33 +0000 (UTC)
Date: Sat, 03 Oct 2020 20:35:33 +0000
From: =?UTF-8?B?SmFrYWIgQW5kcsOhcw==?= <[FOI #15811 email]>
To: =?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat =?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= Budakeszi =?UTF-8?B?VsOhcm9z?= =?UTF-8?B?IMOWbmtvcm3DoW55emF0?= =?UTF-8?B?IFBvbGfDoXJtZXN0ZXJp?= Hivatal =?UTF-8?B?YWRhdGdhemTDoW7DoWwi?= <[Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_request_-_Szerz=C5=91d=C3=A9sek_kik=C3=A9r=C3=A9se_-_Budake?=
=?UTF-8?Q?szi_V=C3=A1ros_=C3=96nkorm=C3=A1nyzat_Polg=C3=A1rmesteri_Hivatal?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #15811 email]
X-EOPAttributedMessage: 0
X-EOPTenantAttributedMessage: 7327160a-e456-4e19-9b06-cb17f3bc0d11:0
X-MS-PublicTrafficType: Email
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 2b8b333d-95d3-4f35-72de-08d867db6750
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: AM6PR02MB4721:
X-LD-Processed: 7327160a-e456-4e19-9b06-cb17f3bc0d11,ExtAddr
X-MS-Oob-TLC-OOBClassifiers: OLM:43;
X-Microsoft-Antispam: BCL:0;
X-Microsoft-Antispam-Message-Info:
=?us-ascii?Q?ZSmq/qcXm6gebog5yUk7ZU9Ktn8NTfZYRVpka29HV8+YoHXedKjQjNpV7OgC?=
=?us-ascii?Q?dcLWwmw1vk7STnU9j+rNTw1dId3RkdhUWhkXLhXANQOE4u56d6AxfSs9EnQO?=
=?us-ascii?Q?bVpJpJCmOgL8XAULqkCY6/vqzrmeDawtKrfbiZl5+X5l4Te479/oY6DakQIM?=
=?us-ascii?Q?o3SwlCfEowkcB+uZO3ReMoYZYJPgy0pAmhiCQdD3S1XJMzMxIjoi7GTR0oKd?=
=?us-ascii?Q?0esWIObNM0kxApJ3qktZZ7Yc3jo03IqJE29feFa07tyusIzJ/dcwNc3yljQs?=
=?us-ascii?Q?1MRGjCnDAZOIZ7MZqYadMm/C3zQvb0cOYWObAlTYggJT8W3WCGiu9Hgew1Jy?=
=?us-ascii?Q?0piObVzOzPL7EV3I46BXepNdKFbDP9SZH5o9xL8qWyzmcv4J+MufUadlAWE7?=
=?us-ascii?Q?o7SXWjbQNQFbQ9EGhfUidf6MD3NQrP6JSD33Xby2OA9i8J71ehH+LEZzmkWD?=
=?us-ascii?Q?xioFPCFq/Zo6GV3fpuRE3nISsxkekgJ5pxmdtY3k4P+nbCIydI9fnlsShhJ0?=
=?us-ascii?Q?UYmdIMWg/2/pGpio1F6PeLPViYHmRpRHf6WaWlw6CNtYtvUZ82YOLfViwcE2?=
=?us-ascii?Q?2E11/4TDz5IUTNDNdh4kibkrsfihISekwYOQ14BX6mzQbs54CN/rjm/t9rOz?=
=?us-ascii?Q?2lzavbzq7VnzfrjQtOtcvgAMksI+zvRj12N+BRAB5ReiUt+swWKo+JGKF8VD?=
=?us-ascii?Q?hhDxlIEBRmqbwu8iJ78ss/NvtG1rTFi8uaB66uu9aj4F/W/NstwiRT7W5bAk?=
=?us-ascii?Q?xyGb8Y66JRzUWW0U8CYDeHdpZ2Ug2YpX7VQj5CGjqIp/g9h4PMY9JwEDiqNa?=
=?us-ascii?Q?Sk2WLouVgvyrELFVx0Cg5t1UZli5lRlTjMUYAXgALMIhRWZVBAbtj1+SvN5r?=
=?us-ascii?Q?OI3lpqN0iOTbPKTcszj1uGmWNAyzgI5EO5u7khcGOuFE5zIoP5rzjx3/LsII?=
=?us-ascii?Q?7vEEdJ8e2zXEd/Rch0tK/GZpbsp/wEg37zndHZKeeW0xwP9FRvlY6nQD7m4i?=
=?us-ascii?Q?hSye/vXYRl0S5/4ky62hoZwpuHc2JUp3n9dBV9NLDaFOG+ni3iuf86Ro4sCF?=
=?us-ascii?Q?rLxgwAa3AH9ad9S5imNecIMCRbKjdUEFXM8BvDPhmgd2i45c1ue9fN2qmAyP?=
=?us-ascii?Q?mo8XGKzdF6mBJwIzy+9h4/mzrixVitg73dgxxHEMnX15OX6wtOSIZlskyIwt?=
=?us-ascii?Q?khGlFrKqgRUU546f3HiqKFM37UrFm4HhyLGHgg=3D=3D?=
X-Forefront-Antispam-Report:
CIP:52.57.14.250;CTRY:DE;LANG:hu;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:smtp.kimittud.org;PTR:smtp.kimittud.org;CAT:NONE;SFS:(1096003)(6266002)(6862004)(2616005)(66574015)(7596003)(83080400001)(5660300002)(966005)(36756003)(356005)(336012)(426003)(19273905006)(86362001)(83380400001)(7636003)(85182001)(85202003)(224303003)(42186006)(26005)(75936004)(14776007)(563064011);DIR:INB;
X-ExternalRecipientOutboundConnectors: 7327160a-e456-4e19-9b06-cb17f3bc0d11
X-OriginatorOrg: bkeszi.onmicrosoft.com
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 03 Oct 2020 20:32:10.0666
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 2b8b333d-95d3-4f35-72de-08d867db6750
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 7327160a-e456-4e19-9b06-cb17f3bc0d11
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource:
VE1EUR01FT062.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous
X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: AM6PR02MB4721

References

Visible links
1. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...
2. https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkI...
3. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Jakab András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.