Tisztelt Iparművészeti Múzeum!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2006.01.01. és 2016.02.29. között kötött, nettó 5 millió forintot
elérő szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések
dátumát, a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződéses
partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 29.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Heltai Erzsébet, Iparművészeti Múzeum

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Az Iparművészeti Múzeum megkapta mindhárom, közérdekű adatigényléssel összefüggő kérdését.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni arról, hogy az adatok összegyűjtését intézményünk megkezdte.
Egyidejűleg megkezdtük annak felmérését is, hogy a kért adatok kigyűjtése, rendszerezése, az adatokból összeállítandó lista elkészítése mekkora munkaerőforrás igénybevételével valósítható meg. Ezt intézményünk március 4-én 12 óráig tudja reálisan felmérni, így az adatszolgáltatás esetleges költségvonzatáról péntek délig fogjuk tájékoztatni, addig szíves türelmét kérjük.

Cselovszki Zoltán mb. főigazgató úr megbízásából, üdvözlettel,

Heltai Erzsébet
titkárságvezető
Főigazgatói Titkárság
Iparművészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
Tel: +36 1 456 5190
Mob: +36 70 372 5095
Fax: +36 1 217 5838
[Iparművészeti Múzeum request email]
www.imm.hu

idézett részek megjelenítése

Heltai Erzsébet, Iparművészeti Múzeum

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Mellékelve küldjük az Iparművészeti Múzeum 2012 és 2016. február 29. között kötött, nettó 5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű szerződéseit.
A 2006. január 1. és 2011 közötti időszak szerződéseire vonatkozó adatokat szükség esetén papír alapú irattárunkból tudjuk összeállítani. Mivel irattárunkat évenkénti bontásban, egyes ügyiratonként (partnerenként) elkülönítve vezettük erre az időszakra, ennek áttekintését egy hónapon belül tudjuk vállalni.

Cselovszki Zoltán mb. főigazgató úr nevében, üdvözlettel,

Heltai Erzsébet
titkárságvezető
Főigazgatói Titkárság
Iparművészeti Múzeum
1091 Budapest, Üllői út 33-37.
Tel: +36 1 456 5190
Mob: +36 70 372 5095
Fax: +36 1 217 5838
[Iparművészeti Múzeum request email]
www.imm.hu

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Heltai Erzsébet!

Köszönöm a tájékoztatást.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Koren Zsolt, Iparművészeti Múzeum

Kedves Erdélyi Katalin!

Kérem, továbbítsa nekem a múzeummal folytatott levelezéséből azt a szövegrészt, mellyel alátámasztja cikkének szövegében a ránk vonatkozó egység címét, különösen az abban szereplő "akart" kifejezést.

Együttműködését előre is köszönöm,

Koren Zsolt
sajtófőnök
Iparművészeti Múzeum

[email address]
06-1-4565140

idézett részek megjelenítése

Kedves Koren Zsolt!

A költségtérítés emlegetését a múzeum részéről ekként értelmeztem, különösen, hogy a Szépművészetin kívül más intézmény nem hozott szóba ilyesmit.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin