Szerződések

Szabo András made this Közérdekűadat request to Emberi Erőforrások Minisztériuma

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016.01.01. és 2021.09.21. között a következő gazdasági társaságokkal kötött szerződések, munkamegbízások, számlák és teljesítési igazolások másolatát:

Cherberus Collection Korlátolt Felelősségű Társaság
CREATIVE PACKING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Edificamos Projekt Korlátolt Felelosségű Társasag
EGLOBO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
EURO-PROJEKT MANAGEMENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
EURO-PROJEKT PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Performance Now Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt Now Korlátolt Felelősségű Társaság
TRANS-NOW Szállítmányozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
VIBEG-PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
VZV INVESTMENT Ingatlanfejlesztő és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
WIND EXPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
WMWI System Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 27.

Üdvözlettel:

Szabó András