Szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a "Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése" elnevezésű projekt (Svájci Projekt) kapcsán 2013.09.09.-ig keletkezett valamennyi kiadás tételes felsorolását, feltüntetve a kiadások nevét/okát és összegét, valamint a szerződéses partnerek nevét
- a Litoplan Kft.-vel 2013.09.09.-ig kötött szerződésekről készített kimutatást, amely tartalmazza a szerződéskötések dátumát, a szerződések tárgyát, és értékét

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. szeptember 9.

Üdvözlettel:

M. Kovacs Janos

Tisztelt Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság!

2013.09.09-én kelt közadatigénylésemre az Infotv. szerint azonnal, de legkésőbb 2013.09.24-ig válaszolniuk kellett volna. Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

M. Kovacs Janos

Tisztelt Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság!

2013.09.09-én kelt közadatigénylésemre az Infotv. szerint azonnal,de legkésőbb 2013.09.24-ig válaszolniuk kellett volna.
Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre - különben kénytelen leszek jogi útra terelni az ügyet.

Üdvözlettel:

M. Kovacs Janos

Judit Göndör,

Tisztelt Uram!

Az Ön által kért közérdekű adatok a világhálón bárki számára elérhetőek.
A svájci projekt kapcsán közérdekűnek számító szerződés illetve annak
módosítása teljes tartalommal nyilvános, az abban foglaltak bárki számára
szabadon megismerhetőek. A szerződés teljesítése folyamatban van.

Forrás: [1]www.kazincbarcika.hu

[2]http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&...

[3]http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&...
A Litoplan Kft.-vel cégünknek egy szerződése van, melyet közbeszerzési
eljárást követően kötöttünk.
Az eljárás hirdetménye, eredménye és a szerződés szintén nyilvánosan
elérhető.

Forrás: [4]www.barcikaart.hu közérdekű adatok
[5]http://www.barcikaart.hu/kozerdeku-adatok/
Minden jót kívánok!

Üdvözlettel:

Göndör Judit
ügyvezető igazgató / szóvivő
Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft.
[6]www.kolorcity.hu

Székhely:   3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
Levélcím:   3700 Kazincbarcika, Pf: 131
Telefon:      06-20 / 443-8112
E-mail:       [7][email address]

References

Visible links
1. http://www.kazincbarcika.hu/
2. http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&...
3. http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&...
4. http://www.barcikaart.hu/
5. http://www.barcikaart.hu/kozerdeku-adatok/
6. http://www.kolorcity.hu/
7. mailto:[email address]

Tisztelt Judit Göndör!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

M. Kovacs Janos

Göndörné Veres Judit,

1 Attachment