Tisztelt Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a Kazincbarcika, Egressy Béni tér 1. 4/16. sz. alatti lakás bérbeadásáról szóló, Göndörné Veres Judittal kötött szerződést
- a GB & GJ Bt. kötött valamennyi szerződést minden mellékletükkel együtt

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. szeptember 9.

Üdvözlettel:

M. Kovacs Janos

Gulyás Tibor, Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

Kérdezem, jámbor kíváncsisággal ki Ön kedves János, és miért érdeklődik magánjogi szerződések konkrét tartalmát illetően? Gulyás Tibor ügyvezető

idézett részek megjelenítése

Gulyás Tibor, Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

Előbbi e-mailemben foglaltakat fenntartva kérem pontosítsa, konkretizálja adatigényét, különösen a két társaság őrzésvédelemmel összefüggő szerződései vonatkozásában.
Gulyás Tibor ügyvezető

idézett részek megjelenítése

Judit Göndör,

Kedves János!

Megválaszolom eme kérdéseit, bár nem tartoznak a közérdeklődésre számot
tartó kategóriába és erősen magánszférát érintenek.

A nevezett bérleti szerződést ugyanúgy kötöttem mint bármelyik más
szakemberkeretes lakás bérlője, amikor olyan élethelyzetbe kerültem, hogy
kénytelen voltam lakást igényelni. Nem öröm, amikor az ember 45 évesen
ebbe a helyzetbe kerül, velem ez történt.
Mindezért ugyanúgy fizetem a piaci díjakat, mint bárki más a városban, s
teszem ezt addig, amíg az én és gyermekeim lakáshelyzete meg nem oldódik.

A jelzett céget egykoron én alapítottam a férjemmel.
Hosszú évek után még akkor sikerült pályázati úton szerződést kapnunk a
városban, amikor semmilyen más kötődésem nem volt az önkormányzathoz,
cégekhez. Ez nyugodtan visszakövethető, s részemről maximálisan
vállalható.
Számos más városban, más önkormányzatoknak, cégeknek őriztünk, piaci
alapon, pályázatokat megnyerve, vagy elbukva, hiszen ilyen is volt szép
számmal.
Amikor szerepet kaptam a város közéletében, a cégből kivonultam, mert bár
nem volt összeférhetetlen, így tartottam korrektnek.
Átadtam az irányítást, a tulajdont és minden egyebet, bár arra büszke
vagyok, hogy több mint 10 éven át, megfeszített munkával 10-20 családnak
adtam állandó munkát, keresetet.

A cég ügyeihez már nincs közöm, s nem gondolnám, hogy azért, mert egykoron
én dolgoztam vele és benne, a jelenlegi vezetésnek minden munkát vissza
kellene adnia azért, mert én pozícióba kerültem.

Főként úgy - mint a lakásbérletemre rátapintott, - a férjemmel jó ideje
nem élünk egy háztartásban és ez nem azért van, hogy a közvéleményt
félrevezessük...
Még egyszer hangsúlyozom, ez nem öröm, sokkal inkább magánügy, de őszinte
és nyílt ember vagyok, vállalom a döntéseimet, jelenlegi élethelyzetemet.

Becsülettel felneveltem 3 gyermeket, mindig segítettem a rászorulókat,
elesetteket.
A élet engem sem kímél, 2 éve sorozatos családi tragédiák sorozatán
átküzdve magam maradtam talpon, nyugodtan nézzenek ennek is utána...
Ennek ellenére napi 15-18 órát dolgozok,3 gyereket nevelek, szeretgetek;
jelenleg 60 embert irányítok, nem lopok, nem csalok, nyugodtan
támadhatnak, kutakodhatnak, ettől én tovább dolgozom a városért és az itt
élő emberekért!

Ha tetszik, ha nem, ez vagyok én.

Göndör Judit

--
Üdvözlettel:

Göndör Judit
ügyvezető igazgató / szóvivő
Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató Kft.

AUGUSZTUS 19-TŐL MÁR TART A SZÍNROBBANÁS!
[1]www.kolorcity.hu

Székhely:   3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.
Levélcím:   3700 Kazincbarcika, Pf: 131
Telefon:      06-20 / 443-8112
E-mail:       [2][email address]

References

Visible links
1. http://www.kolorcity.hu/
2. mailto:[email address]

Tisztelt Gulyás Tibor ügyvezető úr,
tisztelt Timpanon Vagyonkezelő Zrt.!

Köszönöm visszajelzésüket,
melyre hivatkozva tájékoztatom Önöket,
hogy eredeti adatigénylésemet nem áll módomban pontosítani,
mert ennél konkrétabb már nem is lehetne,
hiszen egy konkrét szerződésre,
illetve egy másik, szintén konkrét céggel kötött szerződésekre vonatkozik.

Bízom benne, hogy adatigénylésem pontos megfogalmazása segíti Önöket a mihamarabbi válaszadásban.

Köszönettel és üdvözlettel:

M.Kovács János

Tisztelt Judit Göndör!

Köszönöm levelét.
Bízom benne, hogy az Ön által vezetett Barcika Art Kft. részére elküldött adatigénylésemre is mielőbb érdemi választ kapok.

Üdvözlettel:

M. Kovacs Janos

Tisztelt Judit Göndör!

2013.09.09-én kelt közadatigénylésemre az Infotv. szerint azonnal, de legkésőbb 2013.09.24-ig válaszolniuk kellett volna. Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

M. Kovacs Janos

Üdvözlettel:

M. Kovacs Janos

Tisztelt Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.!

2013.09.09-én kelt közadatigénylésemre az Infotv. szerint azonnal, de legkésőbb 2013.09.24-ig válaszolniuk kellett volna. Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

M. Kovacs Janos

Tisztelt Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.!

2013.09.09-én kelt közadatigénylésemre az Infotv. szerint azonnal,de legkésőbb 2013.09.24-ig válaszolniuk kellett volna.
Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre - különben kénytelen leszek jogi útra terelni az ügyet.

Üdvözlettel:

M. Kovacs Janos

Gulyás Tibor, Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

1 Attachment

 

Kedves  M. János!

 

Küldöm a Göndör J. asszonnyal kötött lakásbérleti szerződést. A
lakásbérlet díja 520 Ft-ra emelkedett négyzetméterenként a testület
döntése alapján.

Tudja, a szerződés tartalmát testületi döntés illetve helyi rendelet
határozza meg. Állampolgári és ismeretlen üdvözlettel.

 

Tisztelt Gulyás Tibor ügyvezető úr!

Köszönöm, hogy megküldte a Göndör J. asszonnyal kötött lakásbérleti szerződést.
Kérem, törvényi kötelezettségeinek eleget téve szíveskedjék közadatigénylésem másik részét is teljesíteni, tehát a GB & GJ Bt.-vel kötött valamennyi szerződést megküldeni.

Üdvözlettel:

M. Kovacs Janos

Gulyás Tibor, Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

1 Attachment

 

Tisztelt Kovács úr!

Tájékoztatom, hogy ez a szerződés 2013 szeptember 01-től megszűnt, mivel a
Képviselő Testület az uszoda újranyitásáról döntött, ezzel okafogyottá
téve az ingatlan őrzésvédelmét. De ez ne zavarja önt

a szerződés megismerésében. Hajrá! Üdv: Gulyás T.

Tisztelt Gulyás Tibor ügyvezető úr!

Köszönöm, hogy tájékoztat az uszoda megnyitásáról s az ebből következő helyzetről, én pedig továbbra is kérem, hogy törvényi kötelezettségeinek eleget téve szíveskedjék a GB & GJ Bt.-vel kötött valamennyi szerződést megküldeni.

Üdvözlettel:

Mosoni Kovács János
Budapest

Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.

2 Attachments

This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Timpanon Kft. request email]>: host mail.timpanonkft.hu[195.228.254.21] said:
554 5.7.1 Mail (m-38026-00750) appears to be unsolicited - Totalscore(55)
over limit(50) - resend with 424242 appended to subject and contact
[email address] for resolution (in reply to end of DATA command)

Buza Orsolya,

1 Attachment

Tisztelt M. Kovács Úr!

A Barcika Szolg Kft. megbízásából eljárva - alulírott dr. Buza Orsolya
ügyvéd - csatoltan megküldöm a társaság és Göndörné Veres Judit által
megkötött - az Ön részére már korábban rendelkezésére bocsátott -
lakásbérleti szerződés 2. sz. mellékletét, szíves felhasználás végett. A
lakásbérleti szerződésben hivatkozott 1. sz. melléklet, mint ahogyan azt a
szerződés is tartalmazza, a bérlő személyes adatait tartalmazza, így annak
továbbítását - mivel az abban foglaltak nem minősülnek közérdekű, illetve
közérdekből nyilvános adatnak - mellőzöm.

A Barcika Szolg Kft. és a GB&GJ Bt. által megkötött szerződés és annak
melléklete már korábban - 2013. szeptember 27. napján - megküldésre került
az Ön részére. Tájékoztatom, hogy a Barcika Szolg Kft. a rendelkezésére
bocsátott szerződésen kívül további szerződést a GB&GJ Bt.-vel nem kötött,
melyre figyelemmel kérelme teljeskörűen teljesítésre került.

Miskolc, 2014. április 25.

Tisztelettel: Barcika Szolg Kft.
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Tisztelt Buza Orsolya!

Koszonom a valaszt.
Tajekoztatom, hogy a 2013. szept. 27.-en megkuldott (A Barcika Szolg Kft. és a GB&GJ Bt. által megkötött szerződés és annak melléklete ) igy jelent meg:

The mail system

<[Timpanon Kft. request email]>: host mail.timpanonkft.hu[195.228.254.21] said:
554 5.7.1 Mail (m-38026-00750) appears to be unsolicited - Totalscore(55)
over limit(50) - resend with 424242 appended to subject and contact
[email address] for resolution (in reply to end of DATA command)

-----------------

vagyis: valamilyen oknal fogva ( akar technikai, akar mas jellegu) nem lathato. Tekintettel arra, hogy a tobbezer adatigenylesre adott valasz kozul ez az egyetlen, amit a KiMitTud rendszere nem tudott megjeleniteni - kerem, ha modjaban all - kuldje meg ujra.
Amennyiben A Barcika Szolg Kft. és a GB&GJ Bt.kozott semmilyen szerzodes nem kotetett ugy tekintse a kerest targytalannak.

Üdvözlettel:

M. Kovacs Janos

Buza Orsolya,

1 Attachment

Tisztelt M. Kovács János!

Csatoltan küldöm a kért szerződést - mely a KiMitTud weboldalon is
elérhető -, remélhetőleg annak megnyitása nem ütközik technikai akadályba.
Tisztelettel: Buza Orsolya

2014. április 25. 10:20 M. Kovacs Janos írta,
<[1][FOI #1552 email]>:

     Tisztelt Buza Orsolya!

     Koszonom a valaszt.
     Tajekoztatom, hogy a 2013. szept. 27.-en megkuldott (A Barcika
     Szolg Kft. és a GB&GJ Bt. által megkötött szerződés és annak
     melléklete ) igy jelent meg:

     The mail system

     <[Timpanon Kft. request email]>: host
     [2]mail.timpanonkft.hu[3][195.228.254.21] said:
     554 5.7.1 Mail (m-[4]38026-00750) appears to be unsolicited -
     Totalscore(55)
     over limit(50) - resend with 424242 appended to subject and contact
     [email address] for resolution (in reply to end of DATA command)

     -----------------

     vagyis: valamilyen oknal fogva ( akar technikai, akar mas jellegu)
     nem lathato. Tekintettel arra, hogy a tobbezer adatigenylesre adott
     valasz kozul ez az egyetlen, amit a KiMitTud rendszere nem tudott
     megjeleniteni - kerem, ha modjaban all - kuldje meg ujra.
     Amennyiben A Barcika Szolg Kft. és a GB&GJ Bt.kozott semmilyen
     szerzodes nem kotetett ugy tekintse a kerest targytalannak.

     Üdvözlettel:

     M. Kovacs Janos

     

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Buza Orsolya!

Koszonom, hogy elkuldte a GJ&GB Bt. es az onkormanyzat kozott szerzodesek kapcsan ezt a 4 ures oldalt.
Ha mod es lehetoseg nyilna ra, hogy ne spameket es ures - ertsd: olvashatatlan - oldalakat kuldjenek igy 8 honap elteltevel - azt nagyon megkoszonnem.

Meg1szer:
Tisztelt Buza Orsolya!
Megoldhato lenne-e, hogy nem spamkent, hanem olvashato formatumban elkuldjek a GJ&GB Bt. es az Onkormanyzat kozott letrejott szerzodeseket?

A remenyben, hogy keresem erto fulekre talal,
maradok tisztelettel:

Üdvözlettel:

M. Kovacs Janos