Tisztelt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010.06.01. és 2013.07.31. között megkötött szerződések listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 31.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

1 Attachment

 

Erdélyi Katalin asszony

részére

 

Tisztelt Asszonyom!

 

Hivatkozva 2013. július 31. napján kelt közérdekű adatigénylésére,
csatoltan megküldöm az Igazgatóság 4520/5/2013. ügyiratszámú tájékoztató
levelét.

 

Üdvözlettel,

 

Rusz Gabriella

Titkárság

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Tel.: + 36 1 391 4610

Fax: + 36 1 200 1168

E-mail: [Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság request email]

www.dinpi.hu

A környezet védelme érdekében kérem, mérlegelje, szükséges-e levelem kinyomtatása!

 

 

Tisztelt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!

Köszönöm válaszukat, melynek megfelelően adatigénylésemet az alábbiak szerint pontosítom.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010.06.01. és 2013.07.31. között megkötött, nettó 1 millió forintot elérő és/vagy meghaladó vállalkozási és megbízási szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések dátumát,
a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződött partnerek nevét.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

1 Attachment

Tisztelt Erdélyi Katalin Asszony!

 

Mellékelten továbbítom 4520/7/2013. ügyiratszámú tájékoztató levelünket az
adatok közlésére vonatkozó határidő meghosszabbításáról.

 

Üdvözlettel,

 

Rusz Gabriella

 

Titkárság

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Tel.: + 36 1 391 4610

Fax: + 36 1 200 1168

E-mail: [Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság request email]

www.dinpi.hu

A környezet védelme érdekében kérem, mérlegelje, szükséges-e levelem kinyomtatása!

 

 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

2 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Csatoltan továbbítom 4520/8/2031. ügyiratszámú levelünket a szerződésekkel
összefüggésben kért adatokkal.

Üdvözlettel,

Rusz Gabriella
Titkárság
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Tel.: + 36 1 391 4610
Fax: + 36 1 200 1168
E-mail: [Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság request email]
www.dinpi.hu
A környezet védelme érdekében kérem, mérlegelje, szükséges-e levelem
kinyomtatása!

Tisztelt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin