Tisztelt Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010.06.01. és 2013.07.31. között megkötött szerződések listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 31.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság!

2013.07.31-én kelt közadatigénylésemre az Infotv. szerint azonnal, de legkésőbb 2013.08.15-ig válaszolniuk kellett volna. Kérem önöket, hogy törvényi kötelezettségeiknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

FHNPI Titkárság, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Tisztelt Adatigénylő!

Kérem, hogy Igazgatóságunk részére elektronikus levélben eljuttatott
adatigénylését pontosítani szíveskedjék a tekintetben, hogy milyen
tárgyú és értékű szerződések listáját kéri megküldeni. Adatigénylés
pontosítását követően áll csak módunkban a kért adatszolgáltatás
elkészítésének költségeiről tájékoztatni, illetve az adatszolgáltatást
teljesíteni.

Sarród, 2013. augusztus 21.

Reischl Gábor igazgató megbízásából
Dr. Huiber Tibor osztályvezető sk.

Tisztelt dr.Huiber Tibor!

Köszönöm válaszát, melynek megfelelően adatigénylésemet az alábbiak szerint pontosítom.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010.06.01. és 2013.07.31. között megkötött, nettó 1 millió forintot elérő és/vagy meghaladó vállalkozási és megbízási szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések dátumát, a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződött partnerek
nevét.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

FHNPI Titkárság, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

Mellékelten küldöm a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatait. ( A
kézbesítés a pénteki napon eredménytelen volt.)

Reischl Gábor igazgató nevében:

Kassai Terézia
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Tisztelt Kassai Terézia!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin