Tisztelt Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010.06.01. és 2013.07.31. között megkötött szerződések listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 31.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Gál Orsolya, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

A megkeresésére mellékelve küldöm válaszunkat.

Üdvözlettel:
Gál Orsolya
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Titkársága

idézett részek megjelenítése

Tisztelt dr. Boros Emil!

Köszönöm válaszát, melynek megfelelően adatigénylésemet az alábbiak szerint pontosítom.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010.06.01. és 2013.07.31. között megkötött, nettó 1 millió forintot elérő és/vagy meghaladó vállalkozási és megbízási szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések dátumát, a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződött partnerek nevét.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Dr. Kardos Mária, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Tisztelt Erdélyi Katalin Asszony!

 

Az adatigénylésre vonatkozóan megküldött pontosításukra tekintettel Dr.
Boros Emil igazgató megbízásából tájékoztatom, hogy a kért
adatszolgáltatás határidejét 15 nappal meghosszabbítjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Kardos Mária

Jogi és Igazgatási Osztály vezetője

 

Dr. Kardos Mária, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

2 Melléklet

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Tisztelt Erdélyi Katalin Asszony!

 

Az adatigénylésükre – a pontosításuk figyelembe vételével - mellékelten
megküldöm Dr. Boros Emil igazgató megbízásából a kért adatszolgáltatást.

 

Tisztelettel:

 

 

dr. Kardos Mária

Jogi és Igazgatási Osztály vezetője

 

Tisztelt Dr. Kardos Mária!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Kovacs Erika, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin  Asszony !

Adatigénylésükre Igazgatóságunk 2013. augusztus 30-án a kért
adatszolgáltatást megküldte, mellyel kapcsolatban a  mai napon észleltük,
hogy nem a végleges változatot továbbítottuk Önnek.   Ezúton Dr. Boros
Emil Igazgató Úr megbízásából    csatoltan megküldjük a javított végleges
adatszolgáltatásunkat.

Tisztelettel:

Kovács Erika

gazdasági igh.

Kiskunsági Nemzeti Park Iazgatóság

6000 Kecskemét, Liszt F. út 19.

Fax: 76-481-074

Tel: 76-500-063

Mobil: 06-30-3366-402

Email: [1][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Kovács Erika!

Köszönöm a kiegészítést.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin