Tisztelt Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010.06.01. és 2013.07.31. között megkötött szerződések listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 31.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság!

2013.07.31-én kelt közadatigénylésemre az Infotv. szerint azonnal, de legkésőbb 2013.08.15-ig válaszolniuk kellett volna. Kérem önöket, hogy törvényi kötelezettségeiknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Mellékelten továbbítom 4159-5/2013. ügyiratszámú tájékoztató
levelünket az adatok közlésére vonatkozó határidő
meghosszabbításáról.

Üdvözlettel:

Tirják László igazgató Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

KMNP Központ, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

2 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Mellékelten továbbítom 4159-8/2013. ügyiratszámú tájékoztató
levelünket az Ön által kért közérdekű adatokkal kapcsolatosan.

Üdvözlettel:

Tirják László
igazgató
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Tisztelt Tirják László!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin