Tisztelt Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010.06.01. és 2013.07.31. között megkötött szerződések listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 31.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság!

2013.07.31-én kelt közadatigénylésemre az Infotv. szerint azonnal, de legkésőbb 2013.08.15-ig válaszolniuk kellett volna. Kérem önöket, hogy törvényi kötelezettségeiknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

info.anp, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt Cím!

Mellékletbe küldöm az Önök által kért, közérdekű
adatigénylések pontosítására vonatkozó
tájékoztatásunkat.

Üdvözlettel:
Veres Balázs
igazgató
megbízásából

Kovács Attila
titkárságvezető

Tisztelt Veres Balázs!

Köszönöm válaszát, melynek megfelelően adatigénylésemet az alábbiak szerint pontosítom.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010.06.01. és 2013.07.31. között megkötött, nettó 1 millió forintot elérő és/vagy meghaladó vállalkozási és megbízási szerződések listáját, amely tartalmazza a szerződéskötések dátumát,
a szerződések tárgyát és összegét, valamint a szerződött partnerek nevét.

Köszönettel és üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

info.anp, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

1 Melléklet

Tisztelt Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság!

Köszönöm az adatszolgáltatást.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin