Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Városi Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2018.01.01. és 2024.04.01. között kötött, nettó 5 millió forintot elérő szerződéseik listáját, amely tartalmazza a szerződések tárgyát és összegét, a szerződéskötések időpontját, a szerződések lejárati dátumát, valamint a szerződéses partnerek nevét.

Kérem továbbá, hogy szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre évenkénti bontásban a 2018-as, 2019-es, 2020-as, 2021-es, 2022-es és 2023-as évekre vonatkozó működési költségeik listáját, amely tartalmazza a költségek dátumát (év), célját/típusát (pl. irodabérlés), valamint a szerződéses partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 17.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Várady Zoltán, Városi Alapkezelő Zrt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. részére

 

Köszönettel vettük kézhez 2024. április 17-i megkeresésüket.

 

Mindenekelőtt szeretnénk leszögezni, hogy szakértőink álláspontja szerint
a Városi Alapkezelő Zrt.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései szerint nem lát el
közfeladatot, mivel főtevékenysége: 6630 alapkezelés, így az Önök által
ismertetett indoklás alapján nem köteles az igényelt adatokat megküldeni
az Önök számára.

 

Mindennek ellenére nem szeretnénk az Átlátszó, illetve olvasói felé azt a
látszatot kelteni, mintha a jogszabályi hiányosságokat kihasználva, nem
kívánnánk Önökkel együttműködni. Természetesen készen állunk az Önök által
közölt adatigénylést maradéktalanul teljesíteni, hiszen ezt (pontosabban
az összesített számszaki adatokat) egyébként is rendszeresen publikáljuk.

 

Ugyanakkor szíves türelmüket szeretnénk kérni, mivel a Városi Alapkezelő
munkatársainak relatíve alacsony száma és az általuk ellátott feladatok
mennyisége már eddig is túlterheltséget okozott kollégáink számára.
Munkatársaink megkezdték az igényelt adatok összegyűjtését és
feldolgozását, azonban ehhez túlmunkát kell vállalniuk, amely többlet
kiadást jelent Társaságunk számára. Mindennek ellenére Társaságunk nem
tart igényt költségtérítésre, de a munkafolyamataink optimalizálása
érdekében szíves türelmüket szeretnénk kérni. Bár a hivatkozott
jogszabályi rendelkezések adatszolgáltatási kötelezettséget és így
teljesítési határidőt sem fogalmaznak meg számunkra, mégis igyekszünk a
következő két héten belül maradéktalanul eleget tenni adatigénylésüknek.
Egyébiránt adatigénylésük terjedelme, az adatok számossága
munkaerőforrásunk aránytalan mértékű igénybevételét eredményezi.

 

Megértésüket és türelmüket előre is megköszönve,

 

Tisztelettel:

Várady Zoltán

Városi Alapkezelő 

 

Várady Zoltán, Városi Alapkezelő Zrt.

1 Melléklet

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. részére

 

Korábbi megkeresésükkel kapcsolatosan mellékelten küldöm a Városi
Alapkezelő működési költségeinek kimutatását.

A még igényelt információkat a holnapi nap folyamán fogom tudni küldeni.

 

Üdvözlettel:

Várady Zoltán

 

From: Várady Zoltán
Sent: Wednesday, May 1, 2024 10:52 PM
To: '[FOI #24741 email]'
<[FOI #24741 email]>
Subject: Közérdekűadat igénylés
Importance: High

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. részére

 

Köszönettel vettük kézhez 2024. április 17-i megkeresésüket.

 

Mindenekelőtt szeretnénk leszögezni, hogy szakértőink álláspontja szerint
a Városi Alapkezelő Zrt.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései szerint nem lát el
közfeladatot, mivel főtevékenysége: 6630 alapkezelés, így az Önök által
ismertetett indoklás alapján nem köteles az igényelt adatokat megküldeni
az Önök számára.

 

Mindennek ellenére nem szeretnénk az Átlátszó, illetve olvasói felé azt a
látszatot kelteni, mintha a jogszabályi hiányosságokat kihasználva, nem
kívánnánk Önökkel együttműködni. Természetesen készen állunk az Önök által
közölt adatigénylést maradéktalanul teljesíteni, hiszen ezt (pontosabban
az összesített számszaki adatokat) egyébként is rendszeresen publikáljuk.

 

Ugyanakkor szíves türelmüket szeretnénk kérni, mivel a Városi Alapkezelő
munkatársainak relatíve alacsony száma és az általuk ellátott feladatok
mennyisége már eddig is túlterheltséget okozott kollégáink számára.
Munkatársaink megkezdték az igényelt adatok összegyűjtését és
feldolgozását, azonban ehhez túlmunkát kell vállalniuk, amely többlet
kiadást jelent Társaságunk számára. Mindennek ellenére Társaságunk nem
tart igényt költségtérítésre, de a munkafolyamataink optimalizálása
érdekében szíves türelmüket szeretnénk kérni. Bár a hivatkozott
jogszabályi rendelkezések adatszolgáltatási kötelezettséget és így
teljesítési határidőt sem fogalmaznak meg számunkra, mégis igyekszünk a
következő két héten belül maradéktalanul eleget tenni adatigénylésüknek.
Egyébiránt adatigénylésük terjedelme, az adatok számossága
munkaerőforrásunk aránytalan mértékű igénybevételét eredményezi.

 

Megértésüket és türelmüket előre is megköszönve,

 

Tisztelettel:

Várady Zoltán

Városi Alapkezelő 

 

Várady Zoltán, Városi Alapkezelő Zrt.

1 Melléklet

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. részére

 

Mellékelten küldöm a még hiányzó információkat: a szerződések listáját.

 

Üdvözlettel:

Várady Zoltán

 

 

From: Várady Zoltán
Sent: Wednesday, May 15, 2024 11:31 PM
To: [FOI #24741 email]
Subject: RE: Közérdekűadat igénylés
Importance: High

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. részére

 

Korábbi megkeresésükkel kapcsolatosan mellékelten küldöm a Városi
Alapkezelő működési költségeinek kimutatását.

A még igényelt információkat a holnapi nap folyamán fogom tudni küldeni.

 

Üdvözlettel:

Várady Zoltán

 

From: Várady Zoltán
Sent: Wednesday, May 1, 2024 10:52 PM
To: '[FOI #24741 email]'
<[1][FOI #24741 email]>
Subject: Közérdekűadat igénylés
Importance: High

 

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. részére

 

Köszönettel vettük kézhez 2024. április 17-i megkeresésüket.

 

Mindenekelőtt szeretnénk leszögezni, hogy szakértőink álláspontja szerint
a Városi Alapkezelő Zrt.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései szerint nem lát el
közfeladatot, mivel főtevékenysége: 6630 alapkezelés, így az Önök által
ismertetett indoklás alapján nem köteles az igényelt adatokat megküldeni
az Önök számára.

 

Mindennek ellenére nem szeretnénk az Átlátszó, illetve olvasói felé azt a
látszatot kelteni, mintha a jogszabályi hiányosságokat kihasználva, nem
kívánnánk Önökkel együttműködni. Természetesen készen állunk az Önök által
közölt adatigénylést maradéktalanul teljesíteni, hiszen ezt (pontosabban
az összesített számszaki adatokat) egyébként is rendszeresen publikáljuk.

 

Ugyanakkor szíves türelmüket szeretnénk kérni, mivel a Városi Alapkezelő
munkatársainak relatíve alacsony száma és az általuk ellátott feladatok
mennyisége már eddig is túlterheltséget okozott kollégáink számára.
Munkatársaink megkezdték az igényelt adatok összegyűjtését és
feldolgozását, azonban ehhez túlmunkát kell vállalniuk, amely többlet
kiadást jelent Társaságunk számára. Mindennek ellenére Társaságunk nem
tart igényt költségtérítésre, de a munkafolyamataink optimalizálása
érdekében szíves türelmüket szeretnénk kérni. Bár a hivatkozott
jogszabályi rendelkezések adatszolgáltatási kötelezettséget és így
teljesítési határidőt sem fogalmaznak meg számunkra, mégis igyekszünk a
következő két héten belül maradéktalanul eleget tenni adatigénylésüknek.
Egyébiránt adatigénylésük terjedelme, az adatok számossága
munkaerőforrásunk aránytalan mértékű igénybevételét eredményezi.

 

Megértésüket és türelmüket előre is megköszönve,

 

Tisztelettel:

Várady Zoltán

Városi Alapkezelő 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #24741 email]