Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Márton András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szerződések 2022.01.01-06.30.

Márton András made this Közérdekűadat request to Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Márton András to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az 2022.01.01. és 06.30.-a között készült, az önkormányzat és bármilyen jogi vagy magánszemély között kötött, bármilyen típusú szerződéseket, függetlenül azok értékétől. Amennyiben bármilyen szolgáltatási, kivitelezési szerződést kötöttek, kérem a szerződő fél kiválasztása során keletkezett anyagokat is csatolják. ( pl árajánlatbekérések, összegzés )
Kérem, ezek ne maradjanak el, mivel ennek elmaradása visszatérő panasz az önkormányzat tájékoztatásával szemben.
A 2022.01.01. és 06.30.-a közötti bármilyen típusú és értékű eszköz és anyag vásárlást is küldje el részemre, a kiválasztási eljárásokkal együtt.
Felhívom figyelmét, hogy ez az adatigénylés nem jár a munkaerő forrás aránytalan igénybevételével, ezért nem jogosult költségtérítést felszámolni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 22.

Üdvözlettel:

Márton András

Budakalászi Polgármesteri Hivatal, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Márton András!

Közérdekű adatigénylés vonatkozásában az adatszolgáltatást megküldjük.

http://gofile.me/5SW7G/LeOLASPK0

Üdvözlettel,

Budakalászi Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
telefon: +36 26 340-266
e-mail: [Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
www.budakalasz.hu

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, amely kizárólag a levél címzettjének szól és nem adható ki külső félnek.
Ha nem Ön a levél címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat nem hozhatja mások tudomására,
nem küldheti tovább és nem készíthet róla másolatot. Ha tévedésből kapta meg ezt a levelet,
akkor kérem, haladéktalanul értesítse a feladót és törölje gépéről a levelet és csatolmányait is.

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Márton András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.