Tisztelt Türr István Képző és Kutató Intézet!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a WSH Számítástechnikai és Oktató és Szolgáltató Kft-vel kötött Szerver hosting szolgáltatás tárgyában, 2015. 07. 31-én kötött vállalkozási szerződést és annak összes mellékletét.

Továbbá, kérem válaszában tájékoztasson, hogy eddig hol és ki üzemeltette a Türr István Képző és Kutató Intézet szerverét.
Amennyiben az új szerződést megelőzően szintén külső céget bíztak meg a szerver üzemeltetésével, akkor kérném, hogy ezt a szerződést is küldjék meg részemre, természetesen másolatban.

Végezetül kérem, hogy küldje meg részemre a 2015-ös, nettó 5 millió forintnál nagyobb összegű szerződések kimutatást, mivel a honlapjukon csak a 2014 decemberéig érhető el az adat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 28.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Tisztelt Türr István Képző és Kutató Intézet!
Sajnálattal fogadtam, hogy Közérdekű adatigénylésemre ez idáig nem válaszolt.
Ismételten szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1), a 28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein alapuló közérdekű adatkérésemet teljesítse.
Amennyiben a törvényben előírt kötelezettségüknek nem tesznek
eleget,

az Infotv. 31.§ (1) bekezdése alapján a keresetindítási
jogosultságunk megnyílik.

Szeretném felhívni figyelmét arra a tényre, hogy az adatok
közlésére az Infotv 15 napot biztosított és ez az időtartam már
letelt.

Kérem, hogy a kért közérdekű adatokat
bocsássa rendelkezésemre. Amennyiben a kért dokumentumokat a nem kapom kézhez, nem marad más választásom, mint
hogy az információs önrendelkezésről és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 31.§ alapján a bírósághoz forduljak,
hogy soron kívüli eljárásban, peres úton kötelezze a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város önkormányzatát közérdekű adatok közlésére.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Ügyfélszolgálat, Türr István Képző és Kutató Intézet

1 Melléklet

 

Tisztelt Móricz Csaba!

 

Közérdekű adatigénylésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom.

 

A közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően a Türr István Képző és
Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI) részére a szerver hosting
szolgáltatást - a jelenlegihez képest szűkebb műszaki tartalommal - a
Nádor Rendszerház Kft. nyújtotta, a szerződés a közbeszerzési és az
Infotv. 1. melléklet III. pont 4. alpontjában meghatározott 5 milliós
értékhatár nem érte el.

 

A WSH Kft. 33 hónapig, illetve az opciós jog Megrendelő általi
érvényesítése esetén 36 hónapig nyújtja a TKKI részére a szerver hosting
szolgáltatást. A szolgáltatás havidíja mindösszesen bruttó 858.520 Ft. A
szerződés Közbeszerzési Hatóság on-line szolgáltatásainak felületén a KBA
menüpontban, a Dokumentumok listája alpont alatt a szerződések között
érhető el.

 

A 2015-ös,  nettó 5 millió forintnál nagyobb összegű szerződések
kimutatása a TKKI honlapján a [1]http://tkki.hu/page.php?pid=465  link
alatt elérhető. „

 

 

dr. Szoboszlay Katalin
Jogi és Titkársági Főosztályvezető
[2]image001

TKKI Főigazgatóság
cím: 1054 Budapest, Széchenyi utca 14.
telefon: +36 1 309 4410

titkársági telefon: +36 1 309 4402
fax: +36 1 882 3459
mobil: +36 30 205 5815
web: [3]www.tkki.hu

P Kérem, gondoljon környezeti felelősségére, mielőtt kinyomtatja ezt az
e-mailt!

 

References

Visible links
1. http://tkki.hu/page.php?pid=465
3. http://www.tkki.hu/

Tisztelt Ügyfélszolgálat!
Kérném, hogy az eredeti adatigénylésnek megfelelően haladéktalanul küldje meg részemre a szerződések másolatát is!

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Ügyfélszolgálat, Türr István Képző és Kutató Intézet

2 Melléklet

Tisztelt Móricz Csaba!

 

Kérésére mellékelten megküldjük a kért dokumentumokat.

 

Üdvözlettel:

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 

TKKI Főigazgatóság       

   cím:   1054 Budapest, Széchenyi u. 14.

telefon:  +36 1 309-4400

   fax:   +36 1 882-3459

  web:   [1]www.tkki.hu

 

P Kérem, gondoljon környezeti felelősségére, mielőtt kinyomtatja ezt az
e-mailt!

 

References

Visible links
1. http://www.tkki.hu/

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Kérem Önöket, hogy a Nádor Rendszerházzal kötött szerződés 8. pontjában foglalt 2. számú mellékletet is küldjék meg részemre!

Továbbá az 1. számú mellékletet is.

Ezek a dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képező okiratok, személyes adatokat nem tartalmaz.
Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Sárik Zoltán, Türr István Képző és Kutató Intézet

Ok

Az iPhone-omról küldve
2015. nov. 11. dátummal, 15:46 időpontban Ügyfélszolgálat
<[1][TKKI request email]> írta:

Tisztelt Móricz Csaba!

 

Kérésére mellékelten megküldjük a kért dokumentumokat.

 

Üdvözlettel:

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 

TKKI Főigazgatóság       

   cím:   1054 Budapest, Széchenyi u. 14.

telefon:  +36 1 309-4400

   fax:   +36 1 882-3459

  web:   [2]www.tkki.hu

 

P Kérem, gondoljon környezeti felelősségére, mielőtt kinyomtatja ezt az
e-mailt!

 

<20151111120610823.pdf>

<20151111120556696.pdf>

References

Visible links
1. mailto:[TKKI request email]
2. http://www.tkki.hu/

Tisztelt Sárik Zoltán!

Köszönöm, holnap is megfelelő lesz a hiányzó adatok megküldése.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Ügyfélszolgálat, Türr István Képző és Kutató Intézet

1 Melléklet

Tisztelt Móricz Csaba!

Csatoltan küldjük a kért dokumentumokat.

Üdvözlettel:

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
TKKI Főigazgatóság       
   cím:   1054 Budapest, Széchenyi u. 14.
telefon:  +36 1 309-4400
   fax:   +36 1 882-3459
  web:   www.tkki.hu

 Kérem, gondoljon környezeti felelősségére, mielőtt kinyomtatja ezt az e-mailt!

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Ügyfélszolgálat!

Köszönöm szépen, további jó munkát!

Üdvözlettel:

Móricz Csaba