Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pilis Dániel, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Szentendrei szúnyoggyérítés

We're waiting for Pilis Dániel to read a recent response and update the status.

Tisztelt Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi, Szentedrei szúnyoggyérítéssel kapcsolatos kérdésekre vonatkozó válaszokat:

1. Mely szervezetek működnek közre Szentendrén a biológiai gyérítés alapját képező lárvatenyészeti térkép elkészítésében, milyen készültségi foknál tart a térkép készítése, és mikorra várható annak elkészülte? Mekkora költséget jelent a térkép elkészítése Szentendre területére vonatkozóan?

2. Szentendrén az ide évben pontosan mely időpontokban és területeken végeztek/terveznek végezni biológiai megelőző gyérítést? Mely szervezet és milyen térkép alapján végzi ezt a biológiai megelőző gyérítést?

3. Szentendre területén milyen arányban végeztek/terveznek végezni az ide évben földi kémiai és biológiai megelőző gyérítést? Hogyan tervezik módosítani ezt az arányt a 2021-es évre vonatkozóan?

4. Szentendre területére vonatkozóan mekkora összköltséget jelent a 2020-as szúnyoggyérítési védekezés, és milyen arányban oszlik meg az a földi kémiai és a megelőző biológiai védekezés tekintetében?

5. Mikortól tartják lehetségesnek, és mekkora költséget jelentene pl. Szentendre területén a teljes biológiai gyérítésre történő átállás éves szinten?

6. Tervezik-e a jelenleg használt kémiai vegyszerek használatának beszüntetését, ha igen, akkor ez mikortól várható, és milyen kémiai szer bevezetését tervezik helyette?

7. Szentendre területén, a földi kémiai gyérítés útvonala milyen védett területeket vesz figyelembe? Ezek a védett területek milyen jellegűek, konkrétan hol helyezkednek el, és ezektől mekkora védőtávolságot kell betartani a földi kémiai gyérítés során?

8. Szentendre területén milyen kijelölési elv szerint és konkrétan hol vannak kijelölve a szúnyogcsípés- és lárvaszámmérő pontok? Ezeken a mérőpontokon mely szervezet, milyen módszerrel és gyakorisággal végzi a méréseket? A 2020-as év kezdetétől a mai napig mely időpontokban, és milyen mérési eredménnyel készültek mérések a szentendrei mérőpontokon? Milyen adatok esetén kerül sor a központi földi kémiai és megelőző biológiai gyérítési munkálatok szervezésének megkezdésére, valamint mekkora várható mérési eredményekre időzítik a gyérítési munkálatok elvégzését?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm!

Kelt: 2020. június 26.

Üdvözlettel:
Pilis Dániel

Orgoványi Gábor, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1 Attachment

  • Attachment

    Pilis D niel t j koztat sa tt telr l signed signed 7463383 7 20200710091641.pdf

    200K Download View as HTML

Tisztelt Pilis Dániel Úr!

Mellékelten továbbítom az Ön részére a szentendrei szúnyoggyérítés tárgyában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére 2020. június 26-án benyújtott közérdekűadat megismerési igényére adott választ.

Tisztelettel,

Orgoványi Gábor
tű. százados
BM OKF Biztonsági Főosztály

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Pilis Dániel, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.