Tisztelt Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Szent István Nap mobilapplikáció fejlesztésével, üzemeltetésével és frissítésével kapcsolatban kötött valamennyi szerződést azok minden mellékletével és összes esetleges módosításával együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 18.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

MTÜ Infó, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

A 2022. augusztus 12. napján benyújtott közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatigénylése teljesítésének, a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020. (XI.25) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése
alapján – az ott megjelölt körülményre tekintettel – az igény beérkezését
követő 45 napon belül tudunk eleget tenni.

 

Üdvözlettel:

 

 

  
   [1]MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG 
   Cím: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 
   E-mail:  [2][Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

 

 

References

Visible links
1. https://mtu.gov.hu/
2. mailto:[Magyar Turisztikai Ügynökség request email]

MTÜ Közérdekű, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az
adatigénylése teljesítésének, a veszélyhelyzet idején az egyes
adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.25)
Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdése alapján további 45 napon belül tudunk
eleget tenni.

 

Tisztelettel:

Magyar Turisztikai Ügynökség

MTÜ Közérdekű, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk:

 

A 2022. évi Szent István napi ünnepségsorozat rendezvényszervezési
szolgáltatásaira kötött szerződést közbeszerzési eljárás keretében
kötöttük meg, melynek eredménytájékoztató hirdetménye elérhető az alábbi
linken:

 

[1]https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtek...

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

References

Visible links
1. https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/megtek...